1. खानोलकरांची कादंबरी by वैद्य माधवी Publication: नीहारा प्रकाशन 1991 . 144 Date:1991 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
2. आरती प्रभूंची कविता by वैद्य माधवी Publication: नीहारा प्रकाशन 1990 . 191 Date:1990 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
3. खानोलकरांचे नाटक by वैद्य माधवी Publication: नीहारा प्रकाशन 1991 . 120 Date:1991 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
4. खानोलकरांचे नाटक by वैद्य माधवी Publication: नीहारा प्रकाशन 1991 . 120 Date:1991 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
5. खानोलकरांची कादंबरी by वैद्य माधवी Publication: नीहारा प्रकाशन 1991 . 144 Date:1991 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
6. खानोलकरांचे नाटक by वैद्य माधवी Publication: नीहारा प्रकाशन 1991 . 120 Date:1991 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
7. पुष्पौषधी by वैद्य माधवी Publication: 2006 . 163+01 Date:2006 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions:
8. कुंपणा पलिकडले शेत (कथासंग्रह)(विदेशी भारतीयांच्या कथा) by वैद्य माधवी Publication: 1984 . 254 Date:1984 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
9. आरती प्रभूची कविता by वैद्य माधवी Publication: 1990 . 191 Date:1990 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
10. खानोलकरांची कादंबरी by वैद्य माधवी Publication: 1991 . 144 Date:1991 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
11. खानोलकरांचे नाटक by वैद्य माधवी Publication: 1991 . 120 Date:1991 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
12. पुष्पौषधी. by वैद्य माधवी. Publication: नंदिनी. 2006 . 164 Date:2006 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
13. आरती प्रभुंSाी कविता by वैद्य माधवी Publication: 1990 . 192 Date:1990 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
14. खानोलकरांSाी कादंबरी by वैद्य माधवी Publication: 1991 . 144 Date:1991 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
15. पुष्पौषधी by वैद्य माधवी Publication: नंदिनी पब्लिशिंग हाऊस Availability: Copies available: Prof.Manikrao Kirtane Vachanalaya, Vashi, Navi Mumbai (1), Actions: No cover image available
16. आरती प्रभूंची कविता by वैद्य माधवी Publication: -- -- 1990 Date:1990 Availability: Copies available: G.K. Khandekar Vachanalaya, Mulund (1), Actions: No cover image available
17. सिंगापूर डायरी by वैद्य माधवी Publication: --- --- 2012 Date:2012 Availability: Copies available: G.K. Khandekar Vachanalaya, Mulund (1), Actions: No cover image available
18. खानोलकरांची कादंबरी by वैद्य माधवी Publication: "नीहारा प्रकाशन, पुणे।" . 144 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
19. खानोलकरांची कादंबरी by वैद्य माधवी Publication: "नीहारा प्रकाशन, पुणे।" . 144 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
20. आरती प्रभुंची कविता by वैद्य माधवी Publication: "नीहार प्रकाशन, पुणे।" . 191 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
21. खानोलकरांची कादंबरी by वैद्य माधवी Publication: "नीहारा प्रकाशन, पुणे।" . 144 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
22. पुष्पौषध्ी. by वैद्य माधवी. Publication: "नंदिनी पब्लि. हाऊस, पुणे." 6443 . 164 Date:6443 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
23. नाट्यप्रतिमा. by "संपा-भावे श्रीराम वासुदेव, डॉ. वैद्य माधवी." Publication: लेखक. 2006 . 168 Date:2006 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
24. पुष्पौषधी-भाग 1. by वैद्य माधवी. Publication: "नंदिनी पब्लि. हाऊस, पुणे." 7072 . 164 Date:7072 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
25. पुष्पौष्पौधी-भाग 2. by वैद्य माधवी. Publication: "नंदिनी पब्लि. हाऊस, पुणे." 7072 . 150 Date:7072 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
26. पुष्पौषधी-भाग 3. by वैद्य माधवी. Publication: "नंदिनी पब्लि. हाऊस, पुणे." 7072 . 132 Date:7072 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
27. अक्षरयात्रा-स्वा सावरकर व्यक्ती विचार आणि वाड्मय विशेषांक by वैद्य माधवी / शिंदे भालचंद्र इ-संपा Publication: "महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे " 2015 . 112 Date:2015 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |