1. लो टिळकांचे केसरीतील लेख (1) by केसरी Publication: "केसरी मराठा संस्था, पुणे" 1922 . 698 Date:1922 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
2. लो टिळकांचे केसरीतील लेख (2) by केसरी Publication: "केसरी मराठा संस्था, पुणे" 1924 . 634 Date:1924 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
3. लो टिळकांचे केसरीतील लेख (1) by केसरी Publication: "केसरी मराठा संस्था, पुणे" 1926 . 492 Date:1926 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
4. उर्मिना अगन लेख   Publication: Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
5. आमची मुख्य समस्या आणि श्रीरामकृष्ण-विवेकानंद व इतर लेख by स्वामी Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
6. लखू ठोकडेची गांधीगिरी by मिरासदार Publication: रसिक आन्तरभारती 2007 . 128 Date:2007 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
7. गंध - एक चिरंतन अनुभूती ( विज्ञान लेख ) by जहागिरदार Publication: साहित्यसेवा 2006 . 128 Date:2006 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
8. लेख आलेख by राणे Publication: नवचैतन्य 2008 . 283 Date:2008 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
9. रसेलचे निवडक लेख by भा.ज.कवीमंडळ Publication: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन 1974 . 199 Date:1974 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
10. अवशेष (कथा व वैचारिक लेख ) by चोरघडे वनिता Publication: 1976 . 111 Date:1976 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
11. अरुण शौरी निवडक लेख by सदावर्ते विद्याधर Publication: अजब प्रकाशन 1983 . 662 Date:1983 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
12. संघातील दिवस आणि इतर लेख by देशपांडे शं.ह. Publication: सुपर्ण प्रकाशन 1983 . 175 Date:1983 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
13. डॉ.आंबेडकरांचे चिंतनात्मक लेख   Publication: गजानन बुक डेपो 1986 . 144 Date:1986 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
14. राजवाडे लेख संग्रह by जोशी लक्ष्मणशास्त्री Publication: साहित्य अकादमी 1989 . 306 Date:1989 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
15. सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास कोरीव लेख by मिराशी वासुदेव विष्णु Publication: महाराष्ट्र राज्य सा.सं. मंडळ 1979 . 204 Date:1979 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
16. आगरकर लेख संग्रह   Publication: साहित्य अकादमी 1992 . 379 Date:1992 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
17. आगरकर लेख संग्रह by प्रधान गणेश Publication: साहित्य अकादमी 1971 . 394 Date:1971 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
18. झिंगू लुखु लुखु by मुसळे बाबुराव Publication: मेहता प्रकाशन . 135 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
19. विधनमंडळातील भाषणे व संसदिय विषयावरील लेख by टिळक ज.श्री. Publication: महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 234 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
20. गुडबाय मि.किंग काँग आणि इतर विनोदी लेख by भावे माधव Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन . 124 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
21. गुडबाय मि.किंगकाँग आणि इतर विनोदी लेख by भावे माधव Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन . 124 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
22. प्राथमिक पुस्त-पालन व लेख कर्म by "लांजेवार,गोडबोले,सेठी,कुलकर्णी" Publication: श्री लेखन वाचन भांडार . 432 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
23. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवडक लेख by पानतावणे गंगाधर Publication: प्रतिमा प्रकाशन 1998 . 276 Date:1998 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
24. अरुण शौरी यांचे निवडक लेख by शौरी अरुण Publication: अजब प्रकाशन 1983 . 662 Date:1983 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
25. लखू ठोकडेची गांधीगिरी by मिरासदार वसंत Publication: रसिक आंतरभारती पुणे 2007 . 128 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
26. लेख-आलेख by राणे प्रकाश Publication: 2008 . 283 Date:2008 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
27. लो. टिळकांचे केसरींताल लेख भाग 1 ला   Publication: "केसरी -मराठा संस्था,पुणे" 1922 . 670 Date:1922 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
28. लो. टिळकांचे केसरींतील लेख भाग 1ला   Publication: "केसरी -मराठा संस्था,पुणे" 1922 . 687 Date:1922 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
29. लोकमान्य़ टिऴकंाचे केसरींतील लेख by "केलकर, न. चि." Publication: "केसरी -मराठा संस्था,पुणे" 1926 . 482 Date:1926 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
30. लोकमान्य़ टिऴकांचे केसरींतील लेख (भाग 1 ला) by केलकर न. चि. Publication: "केशरी मराठा संस्था," 1922 . 687 Date:1922 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
31. लोकमान्य़ टिऴकांचे केशरींतील लेख भाग 2 रा by केलकर न. चि. Publication: "केशरी मराठा संस्था," 1924 . 626 Date:1924 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
32. रंगाचार्य व इतर लेख   Publication: बळवन्त पुस्तक भांडार 1956 . 108 Date:1956 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
33. कै. राजारामशात्री भागवत य़ांचे निवडक लेख   Publication: अभिनव प्रकाशन 1950 . 285 Date:1950 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
34. निवडक लेख by चापेकर नारायण गोविंद Publication: Availability: No items available: Damaged (1), Actions: No cover image available
35. विविध लेख संग्रह by पंडित श्रीबाबामहाराज Publication: श्रीज्ञानेश्वरमधुराव्दैत सांप्रदायिक मंडळ 1918 . 320 Date:1918 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
36. रामकृष्ण गोपाऴ भांडारकर य़ांचे धर्मपर लेख व व्य़ाख्य़ाने by भांडारकर रामकृष्ण गोपाऴ Publication: 1930 . 512 Date:1930 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
37. समाजस्वास्थ्य-मासिकांतील निवडक लेख   Publication: . 256 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
38. रसेलचे निवडक लेख by कविमंडन भा.ज. Publication: कॉण्टिनंेटल प्रकाशन 1974 . 199 Date:1974 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
39. दक्खिनी हिंदीतील इतिहास व इतर लेख by चौहान देवीसिंग व्यंकटसिंग Publication: इतिहास संशोधन मंडऴ 1973 . 263 Date:1973 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
40. डॉ. केतकर : वाङ्मयविषय़क लेख   Publication: मराठी संशोधन मंडऴ 1974 . 270 Date:1974 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
41. लोकहितवादी : नवे संशोधन (दशपत्रे आणि इतर लेख) by जोशी अरुण रा. Publication: महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ 1977 . 133 Date:1977 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
42. शेजवलकरांचे लेख by शेजवलकर त्र्यंबक शंकर Publication: ह. वि. मोटे प्रकाशन 1940 . 204 Date:1940 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
43. विविध ज्ञान विस्तार लेख-सूचि by भावे पुष्पा Publication: मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय 1968 . 84 Date:1968 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
44. शेजवलकरांचे लेख by शेजवलकर त्र्यंबक शंकर Publication: मोटे ह. वि. 1940 . 204 Date:1940 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
45. प्राचीन मराठी कोरीव लेख   Publication: पुणे विद्यापीठ प्रकाशन 1963 . 480+76 Date:1963 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
46. माझे बारा लेख by त्रिवेदी ह. न. Publication: श्री. ह. न. त्रिवेदी 1973 . 57 Date:1973 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
47. निवडक लेख by चापेकर नारायण गोविंद Publication: गणेश महादेव आणि कंपनी 1924 . 410 Date:1924 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
48. निवडक लेख by चापेकर नारायण गोविंद Publication: गणेश महादेव आणि कंपनी 1924 . 410 Date:1924 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
49. लेख संग्रह by "केळकर , न. चि." Publication: शं. न. जोशी सदाशिव पेठ पुणे 1914 . 125 Date:1914 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
50. रा.गो.भांडारकर ह्य़ांचे धर्मपर लेख व व्य़ाख्य़ाने   Publication: सुबोध प्रकाशन 1909 . 412 Date:1909 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
51. केळकरांचे लेख खंड 1 ला by "केळकर , न. चि." Publication: भारत प्रकाशन 1924 . 388 Date:1924 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
52. केळकरांचे लेख खंड 1 ला by केळकर नरस्ंािह चिंतामण Publication: भारत प्रकाशन 1925 . 389 Date:1925 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
53. नवजीवन न इतर शास्त्रीय़ लेख by राईरकर रामचंद्र अनंत Publication: राईरकर 1939 . 168 Date:1939 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
54. रामकृष्ण गो. भांडारकर : धर्मपर लेख व व्याख्यानें   Publication: मनोरंजन प्रेस 1919 . 611 Date:1919 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
55. अशोक आणि त्याचे लेख by हरिभक्त गुंडोपंत Publication: 1953 . 136 Date:1953 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
56. लो. टिळकांचे केसरीतील लेख भाग 1 ला by टिळक बाळ गंगाधर Publication: "केसरी -मराठा संस्था,पुणे" 1922 . 687 Date:1922 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
57. ब्राम्हण पत्रिकेतील निवडक लेख   Publication: . 190 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
58. शेजवलकरांचे लेख by शेजवलकर त्र्यंबक शंकर Publication: ह. वि. मोटे प्रकाशन 1959 . 184 Date:1959 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
59. स्फुट लेख by सावरकर विनायक दामोदर Publication: "वीर सावरकर प्रकाशन," 1982 . 248 Date:1982 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
60. लोकहितवादी : नवे संशोधन [दशपत्रे आणि इतर लेख}   Publication: महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ 1977 . 133 Date:1977 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
61. निवडक लेख by खरे ग. ह. Publication: गणेश हरि खरे . 284 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
62. निवडक लेख by खरे ग. ह. Publication: गणेश हरि खरे 1972 . 290 Date:1972 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
63. प्रो. विजापूरकर यांचे लेख   Publication: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन 1963 . 384 Date:1963 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
64. धनंजय किरांचे अप्रकाशित लेख by सुर्वे गजानन Publication: श्रीगजानन बुक डेपो 1989 . 120 Date:1989 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
65. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर ह्यांचे वाङ्मयविषयक लेख   Publication: मराठी संशोधन मंडऴ 1974 . 270 Date:1974 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
66. वि. ह. कुऴकर्णी निवडक लेख by कुऴकर्णी वि. ह. Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन 1988 . 180 Date:1988 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
67. सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेख by मिराशी डॉ. वा. वि. Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ 1979 . 204+30 Date:1979 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
68. आमची मुख्य समस्या आणि श्रीरामकृष्ण-विवेकानंद व इतर लेख by स्वामी शिवतत्त्वानन्द Publication: "रामकृष्ण मठ, नागपूर" 1985 . 82 Date:1985 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
69. विधानमंडळातील भाषणे व संसदीय विषयांवरील लेख by टिळक ज. श्री. Publication: 1995 . 234 Date:1995 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
70. पन्नास एक वर्षांत मुंबई समुद्रात बुडेल ? आणि इतर लेख by खांबेटे द. पां. Publication: चंद्रकला प्रकाशन 1994 . 140 Date:1994 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
71. झिंगू लुखू लुखू by "मुसऴे, बाबाराव" Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1994 . 135 Date:1994 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
72. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवडक लेख   Publication: प्रतिमा प्रकाशन 1998 . 276 Date:1998 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
73. निवडक लेख 8 by लेनिन व्ला. इ. Publication: लोकवाड्.मय गृह 1983 . 222 Date:1983 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
74. पन्नास एक वर्षांत मुंबई समुद्रात बुडेल? आणि इतर लेख by खांबेटे द. पां. Publication: चंद्रकला प्रकाशन 1992 . 140 Date:1992 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
75. डॉ. आंबेडकरांचे हिंदु धर्मावरील अप्रकाशित लेख by रघुवंशी गजेंद्र Publication: "रघुवंशी प्रकाशन ,घाटकोपर" . 208 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
76. आंबेडकरांचे अतिशय गाजलेले लेख by रघुवंशी रमेश Publication: "रघुवंशी प्रकाशन ,घाटकोपर" . 176 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
77. निवडक लेख भाग 1ला by चापेकर नारायण गोविंद Publication: नाराय़ण गोविंद चापेकर 1932 . 166 Date:1932 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
78. विचार प्रवर्तक लेख प्रकाशित करणारे मासिक   Publication: थिंकर्स अकादमी 1995 . 39 Date:1995 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
79. लखू ठोकडेची गांधीगिरी by मिरासदार वसंत Publication: 2007 . 128 Date:2007 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
80. ऐतिहासिक-लेख-संग्रह by खरे वा.वा. Publication: 1912 . 3228+3837 Date:1912 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
81. केळकरकृत लेख संग्रह by केळकर न.चिं. Publication: 1915 . 629+6 Date:1915 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
82. ऐतिहासीक लेख संग्रह भाग 9वा by खरे वा.वा. Publication: 1916 . 4446+4836 Date:1916 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
83. ऐतिहासिक जुने-लेख by कुलकर्णी बा. स. (बाळकृष्ण सखाराम) Publication: 1917 . 58 Date:1917 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
84. भांडारकरांचे लेख व व्याख्याने by चंदावरकर ना.ग. Publication: 1919 . 6+121+611 Date:1919 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
85. केेळकरांचे लेख by केळकर न.चिं. Publication: 1920 . 186 Date:1920 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
86. लो.टिळकांचे केसरीतील लेख   Publication: 1922 . 687+8 Date:1922 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
87. लो.टिळकांचे केसरीतील लेख   Publication: 1922 . 687 Date:1922 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
88. लो. टिळकांचे केसरीतील लेख   Publication: 1922 . 687+8 Date:1922 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
89. लोकमान्य टिळकांचे केसरीतील लेख   Publication: 1922 . 687+8 Date:1922 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
90. लो.टिळकांचे केसरीतील लेख   Publication: 1922 . 687+8 Date:1922 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
91. लो.टिळकांचे केसरीतील लेख   Publication: 1922 . 687+8 Date:1922 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
92. लो. टिळकांचे केसरीतील लेख भाग2 by केसरी व मराठा Publication: 1924 . 626+8+4 Date:1924 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
93. निवडक लेख by चाफेकर नारायण गोविंद Publication: 1924 . 410 Date:1924 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
94. केळकरांचे लेख by केळकर न.चिं. Publication: 1925 . 389 Date:1925 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
95. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर हयांचे धर्मपर लेख व व्याख्याने by वैद्य द्वा.गो. (द्वारकानाथ गोविंद) Publication: 1925 . 512 Date:1925 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
96. लो. टिऴकांचे केसरींतील लेख भाग 3 रा by केळकर न.चिं. Publication: 1926 . 482 Date:1926 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
97. सं. ललाट -लेख by कदम गंगाधर बाबाजी Publication: 1928 . 94 Date:1928 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
98. ऐतिहासिक लेख संग्रह भाग 14 वा by काटे रा. गो. Publication: 1930 . 7976+8 Date:1930 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
99. ऐतिहासिक पत्रे यादी वगैरे लेख   Publication: 1930 . 537 Date:1930 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
100. ेअेतिहासिक लेख संग्रह भाग 14 वा   Publication: 1930 . 7976+8 Date:1930 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |