1. मुलांचे पंचतंत्र by भावे ह.अ. Publication: वरदा बुक्स 1982 . 246 Date:1982 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
2. विक्रम आणि वेताळ. by भावे ह.अ. Publication: वरदा बुक्स 1986 . 244 Date:1986 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
3. हिटलर by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1978 . 389 Date:1978 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
4. वरदा जनरल नॉलेज by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन . 430 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
5. कोलंबसाचे चार प्रवास by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 240 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
6. मार्कोपोलोचे प्रवास by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 136 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
7. आर्यचाणक्य by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 132 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
8. हिटलर by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1991 . 356 Date:1991 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
9. दशकुमार चरित्र by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 316 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
10. कोलंबसचे चार प्रवास by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 240 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
11. वरदा जनरल नॉलेज by भावे ह.अ. Publication: वरदा बुक्स 1992 Date:1992 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
12. मोर्कोपोलोेचे प्रवास by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 136 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
13. हिटलर by भावे ह.अ. Publication: वरदा बुक्स 2003 . 356 Date:2003 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
14. मोजणीशास्त्र शास्त्र by भावे ह.अ. Publication: 1963 . 116 Date:1963 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
15. जागतिक रेकॉर्डस् by भावे ह.अ. Publication: 1976 . 162 Date:1976 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
16. वरदा जनरल नॉलेज by भावे ह.अ. Publication: 1976 . 139 Date:1976 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
17. दक्षिण अमेरिकेचा शोध by भावे ह.अ. Publication: 1977 . 147 Date:1977 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
18. ऑस्ट्रेलियाचा शोध by भावे ह.अ. Publication: 1977 . 128 Date:1977 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
19. आफ्रिकेचा शोध by भावे ह.अ. Publication: 1977 . 152 Date:1977 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
20. नाईल नदीचा शोध by भावे ह.अ. Publication: 1977 . 136 Date:1977 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
21. हिटलर by भावे ह.अ. Publication: 1978 . 389 Date:1978 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
22. वरदा जनरल नॉलेज by भावे ह.अ. Publication: 1980 . 139 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
23. तू माझा सांगती by भावे ह.अ. Publication: 1996 . 147 Date:1996 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
24. हिंदी महासागराचा इतिहास by भावे ह.अ. Publication: 2000 . 142 Date:2000 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
25. माणूस बोलू लागला by भावे ह.अ. Publication: 2000 . 192 Date:2000 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
26. संपूर्ण पंचतंत्र प्रामाणिक मराठी भाषांतर by ढेरे रा.चिं. / भावे ह.अ. Publication: 1977 . 293 Date:1977 Availability: No items available: Damaged (1), Actions: No cover image available
27. कोलंबसाचे चार प्रवास by भावे ह.अ. Publication: 1989 . 240 Date:1989 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
28. मार्कोपोलोचे प्रवास by भावे ह.अ. Publication: 1989 . 136 Date:1989 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
29. शून्य ते शंभर आकड्यांच्या हजार मौजा by भावे ह.अ. Publication: 1991 . 198 Date:1991 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
30. हिंदी महासागराचा इतिहास by भावे ह.अ. Publication: 2000 . 142 Date:2000 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
31. काटकसर by भावे ह.अ. Publication: 2003 . 114 Date:2003 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
32. कथा साहित्यागर खंड 1 ला by भावे ह.अ. Publication: 1980 . 454 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
33. कथा साहित्सागर खंड 2 रा by भावे ह.अ. Publication: 1980 . 468 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
34. कथा साहित्सागर खंड 3 रा by भावे ह.अ. Publication: 1980 . 373 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
35. कथा साहित्सागर खंड 4था by भावे ह.अ. Publication: 1980 . 452 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
36. कथा साहित्सागर खंड 5 वा by भावे ह.अ. Publication: 1980 . 354 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
37. तरुणांची स्वप्ने by भावे ह.अ. Publication: 2001 . 208 Date:2001 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
38. श्रमदेवतेचे पुजारी व्हा. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन पुणे. 1998 . 80 Date:1998 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
39. यशाची व्दारे. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन पुणे. 2001 . 200 Date:2001 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
40. वैभव संपन्न होण्याचे मार्ग. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन पुणे. 1971 . 200 Date:1971 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
41. कौटीलीय अर्थशास्त्र. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1981 . 6272 Date:1981 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
42. अफ्रिकेचा शोध. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 1977 . 152 Date:1977 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
43. ऑस्ट्रेलियाचा शोध. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 1977 . 128 Date:1977 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
44. उत्तर अमेरिकेचा शोध. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
45. दक्षिण अमेरिकेचा शोध. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
46. नाईल नदीचा शोध. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 1977 . 135 Date:1977 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
47. वरदा जनरल नॉलेज. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1983 . 248 Date:1983 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
48. आर्य चाणक्य : मुद्रा राक्षस. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1980 . 50 Date:1980 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
49. हिटलर. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1991 . 356 Date:1991 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
50. पंाचशे सुविचार. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1991 . 116 Date:1991 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
51. विश्व उच्चांक कोश. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1992 . 159 Date:1992 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
52. कोलंबसाचे चार प्रवास. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1990 . 240 Date:1990 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
53. शालेय संस्कृत शब्दकोश-संस्कृत-मराठी-इंग्रजी. by भावे ह.अ./दंडवते मिलिदं. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1993 . 284 Date:1993 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
54. म्हणी वाक्संप्रदाय व शब्दविचार. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1992 . 120 Date:1992 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
55. दशकुमारचरित: भाषांतर. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1990 . 316 Date:1990 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
56. सार्थ संस्कृत म्हणी आणि वाक्प्रचार कोश. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1994 . 586 Date:1994 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
57. आर्य चाणक्य. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 1990 . 206 Date:1990 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
58. हिंदी-मराठी शब्दकोश. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1998 . 787 Date:1998 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
59. मानवाचे पूर्वज. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 2000 . 267 Date:2000 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
60. हिंदी महासागराचा इतिहास. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 2000 . 142 Date:2000 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
61. विस्तारित शब्दरत्नाकर. by आपटे वा.गो.-विस्तार भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 2000 . 832 Date:2000 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
62. यशाकडे वाटचाल. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 2003 . 236 Date:2003 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
63. संभाषण चातुर्य. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 2003 . 178 Date:2003 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
64. बालक व पालक. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 2006 . 152 Date:2006 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
65. कथासरित्सागर-खंड-1. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1980 . 454 Date:1980 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
66. कथासरित्सागर-खंड-2. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1980 . 468 Date:1980 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
67. कथासरित्सागर-खंड-3. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1980 . 373 Date:1980 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
68. कथासरित्सागर-खंड-4. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1980 . 452 Date:1980 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
69. कथासरित्सागर-खंड-5. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुकस् , पुणे." 1980 . 354 Date:1980 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
70. बिक्रम आणि वेताळ. by भावे ह.अ. Publication: --- Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
71. विक्रम आणि वेताळ. by भावे ह.अ. Publication: --- Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
72. विक्रम आणि वेताळ. by भावे ह.अ. Publication: --- Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
73. मराठी - हिंदी शब्दकोश. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 6739 . 298 Date:6739 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
74. कबीर चरित्र व दोहे. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 6739 . 247 Date:6739 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
75. कालिदास व राजा भोज यांच्या कथा. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 6749 . 112 Date:6749 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
76. शुक - सारिका. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 6750 . 216 Date:6750 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
77. जन्मापूर्वी आणि मृत्युनंतर. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 6752 . 136 Date:6752 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
78. बत्तीस शास्त्रज्ञ. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 6792 . 176 Date:6792 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
79. कौटिलीय अर्थशास्त्र. by हिवरगावकर ब.रा./पुनर्लेखन- भावे ह.अ. Publication: "वरदा बुक्स, पुणे." 7022 . 580 Date:7022 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
80. प्रकाशनातील भावे प्रयोग आणि पतंगाची दोरी. by भावे ह.अ/भावे मंदाकिनी. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 7261 . 332 Date:7261 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
81. सुवेझ कालव्याचा इतिहास. by भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 7269 . 64 Date:7269 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
82. सतीप्रथेचा इतिहास. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 7273 . 224 Date:7273 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
83. कौटिलीय अर्थशास्त्र. by अनु. भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 7377 . 580 Date:7377 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
84. सुखाचा शोध. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 7470 . 141 Date:7470 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
85. यत्न तो देव जाणावा-स्वेट मार्डेन च्या एका प्रसिद्ध इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 7471 . 166 Date:7471 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
86. उत्कृष्ठ तेच करा. by मार्डेन ओरिसन स्वेट/अनु-भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 7571 . 60 Date:7571 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
87. यत्न तो देव जाणावा. by मार्डेन ओरिसन स्वेट/अनु-भावे ह.अ. Publication: "वरदा प्रकाशन, पुणे." 7571 . 166 Date:7571 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
88. हसत खेळत जगा. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 7572 . 110 Date:7572 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
89. विक्रम आणि वेताळ. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन. 2013 . 133 Date:2013 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
90. तुमचे नशीब तुमच्या हाती. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन पुणे. 1995 . 140 Date:1995 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
91. सुखाचा शोध. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 1996 . 141 Date:1996 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
92. आलेली सुसंधी सोडू नका. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन. 1996 . 105 Date:1996 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
93. ध्येयापुढती गगन ठेंगणे. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन पुणे. 1996 . 152 Date:1996 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
94. यशाचे रहस्य. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन. 1995 . 119 Date:1995 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
95. तुमचे सामर्थ्य ओळखा. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन. 1995 . 116 Date:1995 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
96. वैभव संपन्न होण्याचे मार्ग. by भावे ह.अ. Publication: सरिता प्रकाशन पुणे. 1995 . 126 Date:1995 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
97. या जगण्यावर प्रेम करावे. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन. 1995 . 130 Date:1995 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
98. यत्न तो देव जाणावा. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन. 1995 . 166 Date:1995 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
99. श्रमदेवतेचे पुजारी व्हा. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन. 1998 . 80 Date:1998 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
100. उदयोग व्यापारातून समृध्दी. by भावे ह.अ. Publication: सरीता प्रकाशन. 1998 . 148 Date:1998 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |