1. व्हेनिसनगरचा व्यापारी अर्थात धि मर्चंट आॅफ व्हेनिस.- आ.1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: के.सी.कुलकर्णी पुणे. 1910 Date:1910 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
2. ज्युलिअस सिझर - आ.1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: के.सी.कुलकर्णी मुंबई. 1912 Date:1912 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
3. पंचम हेनरी चरित -आ.1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: के.सी. कुलकर्णी मुंबई. 1911 Date:1911 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
4. तुफान - आ.1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: के.सी. कुलकर्णी मुंबई. 1917 Date:1917 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
5. मधुयामिनी स्वप्नदर्शन - आ.1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: के.सी. कुलकर्णीै मुंबई. 1913 Date:1913 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
6. मधुयामिनी स्वप्नदर्शन - आ.1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: के.सी. कु लकर्णी मुंबई. 1913 Date:1913 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
7. विष्णुशास्9ी चिपळुणकर यांच्या चरित्राचे व लेखांचे साधारण स्वरूप . आ 1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: ज्ञानप्रभाकर . 1891 Date:1891 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
8. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर याच्या चरित्राचे व लेखांचे साधारण स्वरूप . आ 1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: ज्ञानप्रभाकर ग्रं. प्र. मुंबई. 1891 Date:1891 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
9. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर . आ 1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: ज्ञानप्रभाकर ग्रं. प्र. मुंबई. 1891 Date:1891 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
10. ना. बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावरील खटल्याची हकीकत आणि परिशिष्ट . आ 1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: रा चिं.भागवत . कोल्हापूर. Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
11. ना. बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावरील खटल्याची हकीगत आणि परिशिष्ट आ 1. by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: रा. चि. ंभागवत . कोल्हापूर. 1898 Date:1898 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
12. मधुयामिनी स्वप्नदर्शन . by बेलसरे खंडेराव भिकाजी. Publication: "के. सी. कुलकर्णी , मुंबई." 1913 Date:1913 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
13. पंचम हेनरी चरित खं-4 by बेलसरे खंडेराव भिकाजी-भाषां। Publication: "कुळकरणी मंडळी, मुंबई।" . 228 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
14. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर-किरकोळ ले।सं। by बेलसरे खंडेराव भिकाजी-संपा। Publication: मुंबई-इंडियन प्रिंटिंग प्रेस . 239 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
15. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर लेखांचा संग्रह by बेलसरे खंडेराव भिकाजी Publication: कुळकरणी के। सी। . 306 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |