1. प्रतिभा प्रवास by पाडावे Publication: अनुराधा पाडावे प्रकाशन . 100 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
2. माझा विलायतचा प्रवास by इचलकरंजीकर Publication: व्यंकटेश लेले 1915 . 343 Date:1915 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
3. तो प्रवास सुंदर होता by शिरवाडकर Publication: राजहंस प्रकाशन . 207 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
4. सांज प्रवास संुदर होता by कलाल Publication: मौज प्रकाशन . 85 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
5. सोन्याच्या पानाचा प्रवास by आपटे Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
6. माझा प्रवास by गोडसे Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
7. माझा प्रवास by गोडसे Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
8. प्रतिभेच्या प्रांतातील प्रवास by निरामराळे Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
9. महाभारत एक सूडाचा प्रवास by पणशीकर Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
10. प्रवास : एका लेखकाचा by मांडगुळकर Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
11. माझा प्रवास by गोडसे Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
12. प्रवास.. एका प्रवासाचा by पाटील Publication: अमेय 2007 . 217 Date:2007 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
13. परतीचा प्रवास - वनमाला by पाटणकर Publication: विहंग 2007 . 176 Date:2007 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
14. प्रवास - पर्यटनाचे नवे पैलू by भोसले Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 2005 . 229 Date:2005 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
15. "जीवन आणि लेखन, संशोधन मार्गावरील प्रवास" by पाटकर Publication: विवेक पाटकर 2007 . 76 Date:2007 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
16. परिभ्रमणे कळे कौतुक (माझे निवडक प्रवास) by कानिटकर Publication: रविराज 2008 . 278 Date:2008 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
17. प्रवास एका जिद्दीचा by गोखले Publication: स्नेहवर्धन 2002 . 104 Date:2002 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
18. प्रवास प्रस्तावनांचा by महाजन Publication: ेकृष्णनाथ महाजन 2008 . 94 Date:2008 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
19. गंगा आये कहाँसे - गुलजार एका दिग्दर्शकाचा प्रवास by पाडळकर Publication: मॅजेस्टिक . 196 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
20. स्पाय प्रिन्सेस (गुप्तहेर युवराज्ञी नुर इनायतखान यांचा जीवन प्रवास) by बासु Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 2008 . 245 Date:2008 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
21. अन्नाचा प्रवास by शिरसाठ स.मो. Publication: सोमय्या पब्लिकोशन Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
22. प्रवास हा सुखाचा by आपटे वा.शि. Publication: प्रमोद प्रकाशन 1979 . 162 Date:1979 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
23. महाभारत एक सूडाचा प्रवास by पणशीकर दाजी Publication: अस्मिता . 442 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
24. जग प्रवास शोध आणि बोध by गोखले वा.वा. Publication: प्रपंच प्रकाशन . 143 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
25. आप्पापंत एक प्रवास एक शोध   Publication: आडारकर प्रिया 1975 . 156 Date:1975 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
26. पाताळातला प्रवास by देवळे श.रा. Publication: निर्मल प्रकाशन 1982 . 48 Date:1982 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
27. युरोपचा प्रवास by काने पांडुरंग Publication: भारत गौरव ग्रंथमाला 1938 . 133 Date:1938 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
28. प्रवास हा सुखाचा by आपटे वा.शि. Publication: श्रीराम प्रकाशन 1979 . 162 Date:1979 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
29. अप्पा पंत एक प्रवास एक शोध by पंत नलिनी Publication: ओरियंट संगम . 114 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
30. प्रवास हा सुखाचा by आपटे वा.शि. Publication: श्रीराम प्रकाशन . 162 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
31. छिद्र पडलेली नाव व प्रवास वेडा फुगा by बोधनकर प्र.रा. Publication: प्रसाद प्रकाशन . 99 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
32. प्रवास हा सुखाचा by आपटे वा.शि. Publication: श्रीराम प्रकाशन 1979 . 162 Date:1979 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
33. प्रवास हा सुखाचा by आपटे वा.शि. Publication: श्रीराम प्रकाशन 1980 . 162 Date:1980 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
34. माझा नाट्य लेखनाचा / दिग्दर्शनाचा प्रवास by देशपांडे वि.का. Publication: उन्मेष प्रकाशन 1988 . 270 Date:1988 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
35. महाभारत एक सुडाचा प्रवास by पणशीकर दाजी Publication: अस्मिता 1987 . 437 Date:1987 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
36. एक प्रवास पृृथ्वीच्या मध्यापर्यंत by पारसनीस अमित Publication: उन्मेष प्रकाशन 1989 . 54 Date:1989 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
37. सुडाचा प्रवास by सावंत हेमंत Publication: रावजी प्रकाशन 1989 . 180 Date:1989 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
38. कोलंबसाचे चार प्रवास by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 240 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
39. मार्कोपोलोचे प्रवास by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 136 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
40. कोलंबसचे चार प्रवास by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 240 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
41. एक प्रवास पृथ्वीच्या मध्यापर्यंत   Publication: उन्मेष प्रकाशन 1989 . 54 Date:1989 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
42. माझा प्रवास by गोडसे भटजी Publication: प्रतिभा मुद्रक 1992 . 171 Date:1992 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
43. माझा प्रवास by गोडसे विष्णुभट Publication: प्रतिभा मुद्रक 1992 . 171 Date:1992 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
44. प्रिय प्रवास by उपाध्याय अयोध्यासिंह Publication: . 269 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
45. मोर्कोपोलोेचे प्रवास by भावे ह.अ. Publication: वरदा प्रकाशन 1990 . 136 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
46. प्रवास एका लेखकाचा by माडगूळकर व्यंकटेश Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन 1994 . 169 Date:1994 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
47. प्रवास तंत्र आणि मंत्र by घैसास वासंती Publication: राजहंस 1994 . 166 Date:1994 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
48. लता मंगेशकर एका गायिकेचा प्रवास by भारतन् राजू Publication: मेहता प्रकाशन 1995 . 372 Date:1995 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
49. पाताळातील प्रवास by काळे इंदिरा Publication: सचिन बुक बायडिंग . 48 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
50. पाताळातील प्रवास by काळे इंदिरा Publication: सचिन बुक बायडिंग . 48 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
51. प्रतिभाच्या प्रांतातील प्रवास by निरफराके अशोक Publication: ज्ञानप्रबोधिनी ग्रंथ प्रकाशन . 86 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
52. पूर्वेकडून पूर्वेकडे एक प्रवास by कवडीकर श्रीराम Publication: शुभदा-सारस्वत पब्लिकेशन . 278 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
53. जालिवरचे प्रवास   Publication: ऑक्फर्ड युमिव्हरसिटी . 80 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
54. सोन्याच्या पानाचा प्रवास by आपटे वि.रा. Publication: शांती प्रकाशन 1993 . 93 Date:1993 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
55. जंगलातीलदुरचा प्रवास by सासणे भारत Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन . 51 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
56. स्त्री जातीचा प्रवास by गुप्ते वसंत Publication: ग्रंथाली प्रकाशन 2000 . 70 Date:2000 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
57. परग्रहावरील प्रवास by मंत्री रमेश Publication: ज्योत्स्ना प्रकाशन . 31 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
58. बदलता प्रवास ऑलिंपिकचा by ढमढेरे मिलिंद Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2000 . 141 Date:2000 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
59. बदलता प्रवास ऑलिंपिकचा by ढमढेरे मिलिंद Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2000 . 141 Date:2000 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
60. तो प्रवास सुंदर होता by शिरवाडकर के.र. Publication: राजहंस 2001 . 207 Date:2001 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
61. तो प्रवास सुंदर होता by शिरवाडकर के.र. Publication: राजहंस 2001 . 207 Date:2001 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
62. एका स्वप्नाचा प्रवास-लगान by भटकळ सत्यजीत Publication: राजहंस 2002 . 161 Date:2002 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
63. प्रवास एका जिद्दीचा by गोखले कमल Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन 2002 . 104 Date:2002 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
64. माझा अमेरिकाचा प्रवास by जाधव किसनराव Publication: राजश्री प्रकाशन 2003 . 117 Date:2003 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
65. शोधांचा प्रवास by सहस्त्रबुध्दे चंद्रकांत Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 2004 . 79 Date:2004 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
66. प्रवास पर्यटनाचे नवे पैलु by भोसले यशोधरा Publication: मेहता प्रकाशन 2004 . 229 Date:2004 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
67. माझा प्रवास (1857 च्या बंडाची हकीकत) by गोडसे भटजी Publication: प्रतिभा प्रकाशन 1992 . 171 Date:1992 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
68. यश-एक प्रवास by मेयर जेफ्री Publication: राजहंस 2005 . 80 Date:2005 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
69. प्रवास एका प्रवासाचा by पाटील केसरी Publication: अमेय प्रकाशन 2007 . 217 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
70. परतीचा प्रवास-वनमाला by पाटणकर सुनिल Publication: विहंग प्रकाशन 2007 . 176 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
71. सुशीलकुमार एक प्रवास by माने रविकिरण Publication: 2007 . 352 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
72. प्रवास जगाचा जगण्याचा by पाटील वीणा Publication: 2007 . 221 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
73. सुनिता अंतराळ प्रवास by तुपे प्रकाश Publication: 2007 . 96 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
74. सावरकर आंबेडकर एक समांतर प्रवास by चोपडे हेमंत Publication: 2007 . 223 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
75. प्रवास जगाचा जगण्याचा by पाटील वीणा Publication: 2007 . 221 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
76. संशोधन मार्गावरील प्रवास by पाटकर विवेक Publication: 2007 . 76 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
77. जीवन प्रवास -जाणता अजाणता by पवार प्रताप Publication: 2008 . 219 Date:2008 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
78. माझा प्रवास (विष्णुभठ गोडसे -वरईकर) by शहा ंमृणालिनी Publication: 2008 . 239 Date:2008 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
79. माझा य़ुरोप-अमेरिकेचा प्रवास by गुप्ते द्वा. ग. Publication: रा. ग. गप्ते . 197 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
80. प्रवास हा सुखाचा by आपटे वा.शि. Publication: श्रीराम प्रकाशन 1979 . 162 Date:1979 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
81. ेअप्पा पंत एक प्रवास एक शोध   Publication: ओरिंएट लाँगमन लिमिटेड 1975 . 156 Date:1975 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
82. उंटावरचा प्रवास by दांडेकर दि. प. Publication: कॅम्लीन प्रा. लि. 1977 . 244 Date:1977 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
83. माझा प्रवास by गोडसे विष्णुभट Publication: चित्रशाऴा प्रेस प्रकाशन 1961 . 166 Date:1961 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
84. माझा रशिय़ाचा प्रवास by साठे अण्णा भाऊ Publication: सुरेश एजन्सी 1979 . 57 Date:1979 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
85. परतीचा प्रवास by नंदा गुलशन Publication: मनोरमा प्रकाशन 1978 . 228 Date:1978 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
86. प्रवास हा सुखाचा by आपटे वा.शि. Publication: श्रीराम प्रकाशन 1979 . 162 Date:1979 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
87. उंटावरचा प्रवास by दांडेकर दि. प. Publication: करमरकर श्रीकृष्ण 1977 . 246 Date:1977 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
88. प्रोढ शिक्षणातील एक अदम्य प्रवास by गावकर गं. का. Publication: विपुल प्रकाशन पुणे 1985 . 255 Date:1985 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
89. एक प्रवास : पृथ्वीच्या मध्यापर्यंत by व्हर्न ज्यूल्स Publication: उन्मेष प्रकाशन 1989 . 54 Date:1989 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
90. मार्को पोलोचे प्रवास by भावे ह. अ. Publication: वरदा बुक्स 1989 . 136 Date:1989 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
91. शून्याचा प्रवास by काबरे जगदीश Publication: चौफेर प्रकाशन 1991 . 48 Date:1991 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
92. माझा नाट्यलेखन प्रवास   Publication: उन्मेष प्रकाशन 1988 . 283 Date:1988 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
93. महाभारत एक सूडाचा प्रवास by पणशीकर दाजी Publication: अस्मिता प्रकाशन 1981 . 442 Date:1981 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
94. प्रश्नचिन्हांचा प्रवास ! by रणपिसे मनोहर Publication: जगदीश्र्वर बुक डेपो 1993 . 138 Date:1993 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
95. प्रवास एका लेखकाचा by माडगूऴकर व्यंकटेश Publication: मॅजेस्कि बुक स्टॅाल 1994 . 171 Date:1994 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
96. माझा काश्मिरचा प्रवास by काळे मोरेश्र्वर गोपाळ Publication: . 98 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
97. एका गाय़िकेचा प्रवास   Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1995 . 372 Date:1995 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
98. महाभारत एक सूडाचा प्रवास by पणशीकर दाजी Publication: रविराज प्रकाशन 1992 . 418 Date:1992 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
99. प्रतिभेच्या प्रांतातील प्रवास by निरफराके अशोक Publication: "ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे" 1995 . 86 Date:1995 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
100. पेशीबद्ध जीवन : एक निरंतर प्रवास by फोंडके बाळ Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1996 . 69 Date:1996 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |