Your search returned 26 results.

1.
दत्ता भगत यांची नाटके by त्रिभुवन शैलेश Publication: पॉपिलॉन प्रकाशन 2001 . 144 Date: 2001 Availability: Items available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa [33485] (1),
2.
दलित नाटक प्रेरणा व विकास by त्रिभुवन शैलेश Publication: पॉपिलॉन प्रकाशन 2001 . 71 Date: 2001 Availability: Items available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa [33486] (1),
3.
साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे by त्रिभुवन शैलेश Publication: पायल प्रकाशन 2006 . 150 Date: 2006 Availability: Items available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa [39543] (1),
4.
चुंबळ by त्रिभुवन शैलेश Publication: पायल प्रकाशन 2006 . 176 Date: 2006 Availability: Items available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa [39768] (1),
5.
दत्ता भगत यांची नाटके by त्रिभुवन शैलेश Publication: पॅपिलॉन पब्लिशिंग हाऊस 2001 . 144 Date: 2001 Availability: Items available: Nagar Wachan Mandir, Thane [41383] (1),
6.
SAHITYA SAMRAT ANNABHAU SATHE साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे by त्रिभुवन शैलेश Publication: पायल पब्लिकेशन्स 2006 . 144 Date: 2006 Availability: Items available: Nagar Wachan Mandir, Thane [44377] (1),
7.
दत्ताभगत यांची नाटके by त्रिभुवन शैलेश Publication: 2001 . 144 Date: 2001 Availability: Items available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane [31236] (1),
8.
दलित नाटक प्रेरणा व विकास by त्रिभुवन शैलेश Publication: 2001 . 72 Date: 2001 Availability: Items available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane [31237] (1),
9.
दत्ताभगत यांची नाटके . आ 1. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पॅपिलॉन् प. हाऊस. पुणे. 2001 Date: 2001 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-67059] (1),
10.
दलित नाटक निर्मिती प्रेरणाव विकास . by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पॅपिलॉन प. हा. पुणे. 2001 Date: 2001 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-67061] (1),
11.
चुंबळ. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: "पायल पब्लि ,पुणे." 2006 Date: 2006 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-78338] (1),
12.
मराठी कथा : चर्चा आणि चिकित्सा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लि . पुणे. 2006 Date: 2006 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-78352] (1),
13.
साहित्यसम्राट आण्णाभाउत्र् साठे. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल प. पुणे. 2006 Date: 2006 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-78900] (1),
14.
सदानंद देशमुख यांच्या निबडक कथा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन. पुणे. 2006 Date: 2006 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-84388] (1),
15.
सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन . पुणे. 2006 Date: 2006 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-85059] (1),
16.
विंदा करंदीकरांची कविता स्वरूप आणि समीक्षा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन पुणे. 2009 Date: 2009 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-95225] (1),
17.
आमचा बाप आन आम्ही स्वरुप आणि समीक्षा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: गं्रथाली प्रकाशन मुंबई. 2008 Date: 2008 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-102626] (1),
18.
उत्तम कांबळे यांची आत्मकथने : चर्चा आणि चिकित्सा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: डायमंड पब्लिकेशन पुणे. 2010 Date: 2010 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-104412] (1),
19.
उत्तम कांबळे यांची आत्मकथने चर्चा आणि चिकित्सा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: डायमंड पब्लिकेशन पुणे. 2010 Date: 2010 Availability: Items available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur [KNWM-105627] (1),
20.
दत्ता भगत यांची नाटकें by त्रिभुवन शैलेश Publication: "पॅपिलॉन पब्लिशिंग हाऊस,पुणे।" -- . 143 Date: -- Availability: Items available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur [HNW-79481] (1),
21.
दलित नाटक निर्मिती प्रेरणा व विकास by त्रिभुवन शैलेश Publication: "पॅपिलॉन प्रकाशन, पुणे।" -- . 72 Date: -- Availability: Items available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur [HNW-79497] (1),
22.
आमचा बाप आन आम्ही स्वरुप आणि समीक्षा by त्रिभुवन शैलेश Publication: "ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई।" 2010 . 306 Date: 2010 Availability: Items available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur [HNW-114367] (1),
23.
शैलसंवाद. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: "स्नेहर्वान प्रकाशन,पुणे." 2001 . 103 Date: 2001 Availability: Items available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune [PNVM-47213] (1),
24.
सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन पुणे. 6439 . 224 Date: 6439 Availability: Items available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune [PNVM-64390] (1),
25.
विंदा करंदीकरांची कविता : स्वरुप आणि समीक्षा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन पुणे. 2009 . 264 Date: 2009 Availability: Items available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune [PNVM-66387] (1),
26.
भारतरत्न धोंडो केशव कर्वे यांचे चरित्र. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: "पायल पब्लिकेशन,पुणे." 7101 . 72 Date: 7101 Availability: Items available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune [PNVM-71018] (1),