1. मराठी नाटक आणि रंगभूमी by देशपांडे Publication: व्हीनस 1988 . 109 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. मराठी नाटक - नाटककार : काळ आणि कर्तृत्व (खंड 1) विष्णुदास भावे ते राम गणेश गडकरी by देशपांडे Publication: दिलीपराज 2008 . 429 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. मराठी नाटक - नाटककार : काळ आणि कर्तृत्व (खंड 2) भा वि वरेरकर ते विजय तेडुंलकर by देशपांडे Publication: दिलीपराज 2008 . 497 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. मराठी नाटक - नाटककार : काळ आणि कर्तृत्व (खंड 3) विश्रीम बेडेकर ते मनस्विनी लता बेडेकर by देशपांडे Publication: दिलीपराज 2008 . 692 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. मला दिसलेली नाटके by देशपांडे धो.वि. Publication: रविराज मुद्रणालय 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: उमा प्रकाशन 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा प्रकाशन . 214 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. भावलेली नाटके by देशपांडे वि.भा. Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. मला दिसलेली नाटके by देशपांडे धों. वि. Publication: रविराज प्रकाशन 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: उमा प्रकाशन 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. भावलेली नाटके by देशपांडे वि. भा. Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. मराठी नाटक -नाटककार काळ आणि कर्तृत्व खंड 1 by देशपांडे वि.भा. Publication: 2008 . 417+12 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions:
13. मराठी नाटक -नाटकार काळ आणि कर्तृत्व खंड 3 by देशपांडे वि.भा. Publication: 2008 . 672+20 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions:
14. मराठी नाटक -नाटककार काळ आणि कर्तृत्व खंड 2 by देशपांडे वि.भा. Publication: 2008 . 483+14 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions:
15. 83 लक्ष 99 हजार 9 शे 99 (दोन अंकी नाटक) (8399999) by देशपांडे यशवंत. Publication: 1983 . 36 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. बॅरिस्टर तीन रुपे (कथा कादंबरी नाटक) by देशपांडे रमाकांत Publication: 1988 . 176 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. मला दिसलेली नाटके (नाटयसमीक्षा) by देशपांडे धों. वि. (देशपांडे धोंडो विठ्ठल) Publication: 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: 1994 . 224 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. अत्र्यांची करुण - गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. भावलेली नाटके by देशपांडे वि. भा. Publication: 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. सुंदर मी होणार ( तीन अंकी नाटक ) by देशपांडे पु.ल.(पुरुषोत्तम लक्ष्मण ) Publication: 1991 . 86 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. भाग्यवान ( तीन अंकी सामाजिक नाटक ) by देशपांडे पु.ल.(पुरुषोत्तम लक्ष्मण ) Publication: 1998 . 61 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. भावलेली नाटके by देशपांडे वि. भा. Publication: 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके by शशिकांत देशपांडे Publication: उमा प्रकाशन 2004 . 244 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. भावलेली नाटके by डॉ.वि. भा. देशपांडे Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2004 . 240 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. मला दिसलेली नाटके by धो वि देशपांडे Publication: रवीराज प्रकाशन 2004 . 216 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके by शशिकांत देशपांडे Publication: प्रतिमा प्रकाशन 2005 . 202 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. मोठे मासे छोटे मासे. by देशपांडे पु. ल. Publication: राऊत सुरेश. 1960 . 115 Date:1960 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. आव्हान. by देशपांडे श्रीधर. Publication: केळकर. 1961 . 82 Date:1961 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. वयम्र मठम्र खोटम्र. by देशपांडे पु. ल. Publication: परचुरे. 1971 . 24 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. अंमलदार. by देशपांडे पु. ल. Publication: देशमुख आणि कंपनी. 1970 . 93 Date:1970 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. जेव्हा अकलेला अक्कल फुटते. by देशपांडे दिनकर. Publication: चंद्रकांत. 1973 . 66 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. बाकी इतिहास. by देशपांडे अरविंद. Publication: पॉप्युलर. 1973 . 94 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. मोठे मासे छोटे मासे. by देशपांडे पु. ल. Publication: श्रीविद्या. 1980 . 115 Date:1980 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. तुका म्हणे आता. by देशपांडे पु. ल. Publication: इंद्रायणी साहित्य. 1979 . 67 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. राष्ट्र नातं. by देशपांडे चंद्रकांत प्रभाकर. Publication: अभिजात - कोल्हापूर. 1982 . 71 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. 83 लक्ष 99 हजार 9 शे 99. by देशपांडे यशवंत. Publication: परिमल - औरंगाबाद. 1983 . 35 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. नव-याला हवे पोरगी. by देशपांडे अशोक. Publication: जोशी के. वा. 1961 . 69 Date:1961 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. इतिहास आणि इतर एकांकिका. by देशपांडे चंद्रकांत. Publication: सुपर्ण. 1979 . 90 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. भाग्यवान. by देशपांडे पु. ल. Publication: सन. 1991 . 61 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. तुझं आहे तुझपाशी. by देशपांडे पु. ल. Publication: परचुरे. 1993 . 90 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. अंधार यात्रा. by देशपांडे गोविंद पुरुषोत्तम. Publication: पॉप्युलर. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. तीन पैशाचा तमाशा. by देशपांडे पु. ल. Publication: मौज. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. नवे गोकुळ. by देशपांडे पु. ल. Publication: सन. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. करामती बिरबल. by देशपांडे दीनकर निलकंठ. Publication: चंद्रकांत. 1983 . 38 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. लटपट शहाणे. by देशपांडे दीनकर निलकंठ. Publication: चंद्रकांत. 1973 . 32 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. अजब गजब महागजब. by देशपांडे दिनकर. Publication: चंद्रकांत. 1982 . 46 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. पुढारी पाहिजे. by देशपांडे पु. ल. Publication: सन. 1998 . 32 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. ती फुलराणी. by देशपांडे पु. ल. Publication: मौज. 2001 . 100 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. करामती बिरबल. by देशपांडे दिनकर निळकंठ. Publication: चंद्रकांत - नागपूर. 1992 . 38 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. एक झुंज वा-याशी. by देशपांडे पु. ल. Publication: मौज. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. गाजलेल्या रंग भूमिका. by देशपांडे वि. भा. Publication: रोहन. 2006 . 263 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. शेक्सपियरचे हॅम्लेट. by अनु. देशपांडे प. Publication: कॉन्टीनेंटल. 2001 . 164 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. तुझे आहे तुझपाशी. by देशपांडे पु. ल. Publication: परचुरे. 1957 . 90 Date:1957 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. मराठी नाटक स्वांतत्र्योत्तर काळ (1947-90) by देशपांडे वि. भा. Publication: 1992 . 240 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. अत्र्याSाी हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. मला दिसलेली नाटके by देशपांडे धोंडो वि. Publication: 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. अत्र्यांSाी करु ण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा प्रकाशन 1997 . 214 Date:1997 Availability: No items available: Actions: No cover image available
59. अत्र्यांSाी हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: उमा प्रकाशन 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 3 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 692 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 2 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 497 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 1 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 429 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. मला दिसलेली नाटके by देशपांडे धों वि Publication: रविराज प्रकाशन 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. मला दिसलेली नाटके by देशपांडे धों वि Publication: रविराज प्रकाशन 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके ( लेखक- देशपांडे शशिकांत) by अत्रे प्रल्हाद केशव Publication: उमा प्रकाशन 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा प्रकाशन 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. भावलेली नाटके by देशपांडे वि भा Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. मला दिसलेली नाटके by देशपांड धो. वि. Publication: "रविराज प्रकाशन , पुणे 30" 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. अत्र्यांची करुण आणि गंभिर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: "प्रतिमाा प्रकाशन , पुणे 30" 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. मराठी नाटक नाटककार काळ आणि कर्तृत्व खंड 1 by देशपांडे वि. भा. Publication: 2008 . 429 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. मराठी नाटक नाटककार काळ आणि कर्तृत्व भा. वि. वरेरकर ते by देशपांडे वि. भा. Publication: 2008 . 497 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. मराठी नाटक नाटककार काळ आणि कर्तृत्व विश्राम बेडेकर त by देशपांडे वि. भा. Publication: 2008 . 692 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. मला दिसलेली नाटके by देशपांडे ाों.वि. Publication: रविराज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. अत्र्यांची हास्य प्राान नाटके by देशपाडे शशिकांत Publication: उमा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. मराठी नाटक- नाटककार काळ आणि कर्तुत्व खंड1(भावे ते गडकरी) by देशपांडे वि.भा. Publication: दिलीपराज. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. मराठी नाटक-नाटककार काळ आणि कर्तृत्व-(खंड2)(वरेरकर-तेंडूलकर) by देशपांडे वि.भा. Publication: दिलीपराज. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. मराठी नाटक-नाटककार काळ आणि कर्तृत्व(खंड3)(बेडेकर ते लता रवींद्र) by देशपांडे वि.भा. Publication: दिलीपराज. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. नस्ती उठाठेव by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1952 . 151 Date:1952 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. उमाजी नाईक by देशपांडे वि. रा. Publication: --- 1955 . 119 Date:1955 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. वय मोठ खोटम्र by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1956 . 34 Date:1956 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. सुंदर मी होणार by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1958 . 86 Date:1958 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. तुझे आहे तुजपाशी by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1958 . 96 Date:1958 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
84. भाग्यवान by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1953 . 80 Date:1953 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
85. विट्ठल तो आला आला by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- . 96 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
86. अमलदार by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- . 93 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
87. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
88. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
89. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
90. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री.) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
91. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
92. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
93. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
94. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
95. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
96. बटाट्याची चाळ (आ. 3 री) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: --- 1969 . 183 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
97. ह्ृदय पालट by देशपांडे सुधा Publication: देशपांडे 1968 . 89 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
98. तुझे आहे तुजपाशी (आ. 7 वी.) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: परचुरे प्रकाशन 1967 . 98 Date:1967 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
99. सुंदर मी होणार (आ. 4 थी.) by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: परचुरे प्रकाशन 1969 . 86 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
100. पुढारी पाहिजे by देशपांडे पुरूषोत्तम लक्ष्मण Publication: राष्ट्र सेवादल प्रकाशन 1971 . 32 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
1 2 3 4 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |