1. संत साहित्य आणि लोकसाहित्य by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे" 1978 . 216 Date:1978 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
2. श्री दत्तसंप्रदायाचा इतिहास ( श्री नरसिंह सरस्वती चरित्र व परंपरा ) by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "वोरा अॅण्ड कंपनी , मुंबई" 1959 . 200 Date:1959 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
3. चक्रपाणी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "विश्वकर्मा साहित्यालय , पुणे" 1977 . 335 Date:1977 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
4. महाराष्ट्राचा देव्हारा by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "विश्वकर्मा साहित्यालय , पुणे" 1978 . 140 Date:1978 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
5. श्री चिंतामणीनाथ विरचित ज्ञानकैवल्य by ढेरे रामचंद्र चिंतामण संपादक Publication: "स्वामी स्वरुपानंद सेवा मंडळ , रत्नागिरी" 1973 . 103 Date:1973 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
6. श्रीचक्रधर निरुपित श्रीकृष्णचरित्र by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "अनमोल प्रकाशन, पुणे" 1973 . 8+216 Date:1973 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
7. श्री शिवदिग्विजय ( शिवचरित्राची बखर ) by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "अनमोल प्रकाशन, पुणे" 1975 . 348 Date:1975 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
8. श्रीविठ्ठल : एक महासमन्वय by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे" 1984 . 447 Date:1984 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
9. रुक्मिणी स्वयंवर ( नरेंद्र विरचित ) by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: जोशी ब्रदर्स औरंगाबाद 1965 . 201 Date:1965 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
10. बोरकरांची प्र्रेमकविता by ढेरे रामचंद्र चिंतामण संपादक Publication: "सुरेश एजन्सी , पुणे" 1984 . 24+142 Date:1984 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
11. लज्जागौरी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे" 1978 . 228 Date:1978 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
12. मुरारी मलम - विरचित बाळक्रीडा by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे" 1977 . 109 Date:1977 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
13. कल्पदुमाचिये तळी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे" 1990 . 216 Date:1990 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
14. ज्ञानदेव आणि ज्ञानदेवी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे" 1991 . 236 Date:1991 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
15. चरित्रप्रभा by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "मुजूळ प्रकाशन , पुणे" 1990 . 115 Date:1990 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
16. प्राचीन मराठी वाड्.मय शोध आणि संहिता by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "अंजली प्रकाशन, पुणे" 1991 . 171 Date:1991 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
17. श्री स्वामी समर्थ by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "अनमोल प्रकाशन, पुणे" 1982 . 320 Date:1982 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
18. एकात्मतेचे शिल्पकार by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "मुजूळ प्रकाशन , पुणे" 1994 . 170 Date:1994 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
19. लोकदैवतांचे विश्व by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "पद्मगंधा प्रकाशन , पुणे" 1996 . 231 Date:1996 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
20. सकलसंत गाथा - गाथा पंचक 1 by ढेरे रामचंद्र चिंतामण संपादक Publication: "वरदा प्रकाशन , पुणे" 1983 . 335+16 Date:1983 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
21. सकलसंतगाथा - गाथापंचक - 2 by ढेरे रामचंद्र चिंतामण संपादक Publication: "वरदा प्रकाशन , पुणे" 1983 . 804+31 Date:1983 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
22. सकलसंतगाथा - गाथापंचक 3 by ढेरे रामचंद्र चिंतामण संपादक Publication: "वरदा प्रकाशन , पुणे" 1983 . 814+45 Date:1983 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
23. सकलसंतगाथा - गाथापंचक 4 by ढेरे रामचंद्र चिंतामण संपादक Publication: "वरदा प्रकाशन , पुणे" 1983 . 779+48 Date:1983 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
24. सकलसंतगाथा - गाथापंचक 5 by ढेरे रामचंद्र चिंतामण संपादक Publication: "वरदा प्रकाशन , पुणे" 1983 . 191+10 Date:1983 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
25. कल्पवेळ by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "इंद्र्रायणी साहित्य , पुणे" 1976 . 144 Date:1976 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
26. "पवित्र महाराष्ट्र - श्रीक्षेत्र, ओंढा, नागनाथ, त्रंबकेश्वर, चिंचवड" by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "एस.जी.कोळेकर एन्टरप्रायजेस , पुणे" . 218 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
27. लज्जागौरी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे" 1978 . 227 Date:1978 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
28. संत लोक आणि अभिजन by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "पद्मगंधा प्रकाशन , पुणे" 1998 . 253 Date:1998 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
29. दक्षिणेचा लोकदेव खंडोबा by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "पद्मगंधा प्रकाशन , पुणे" 2002 . 212 Date:2002 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
30. श्री आनंदनायकी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "पद्मगंधा प्रकाशन , पुणे" 2002 . 104 Date:2002 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
31. शिखर शिंगणापूरचा शंभुमहादेव by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: 2001 . 463 Date:2001 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
32. श्रीतुळजाभवानी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: 2007 . 614 Date:2007 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
33. करवीरनिवासिनी श्रीमहालक्ष्मी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: "पद,मगंधा प्रकाशन,पुणे" 2009 . 410 Date:2009 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |