1. रामराज्याची स्फूर्तीकेंद्रे by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: साधना प्रेस 1976 . 104 Date:1976 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
2. विराग आणि अनुराग by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: सुलभ मु. 1976 . 100 Date:1976 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
3. श्री नामदेव एक विजययात्रा by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: विश्वकर्मा मु. 1977 . 162 Date:1977 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
4. श्री स्वामी समर्थ   Publication: अनमोल प्रकाशन 1977 . 320 Date:1977 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
5. पुण्याई by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: वृंदा प्रकाशन . 110 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
6. श्री स्वामी समर्थ by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: अनमोल प्रकाशन . 320 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
7. लज्जा गौरी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: विद्या प्रकाशन 1988 . 228 Date:1988 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
8. श्री विठ्ठल महासमन्वय by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: विद्या प्रकाशन 1984 . 447 Date:1984 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
9. संत साहित्य आणि लोक साहित्य by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: विद्या प्रकाशन 1978 . 216 Date:1978 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
10. सकल संत गाथा   Publication: वरदा प्रकाशन 1985 . 335 Date:1985 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
11. सकल संत गाथा   Publication: वरदा प्रकाशन 1985 . 804 Date:1985 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
12. सकल संत गाथा   Publication: वरदा प्रकाशन 1985 . 864 Date:1985 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
13. सकल संत गाथा   Publication: वरदा प्रकाशन 1985 . 779 Date:1985 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
14. सकल संत गाथा   Publication: वरदा प्रकाशन 1985 . 191 Date:1985 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
15. लोकसाहित्य शोध आणि समिक्षा by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: विद्या प्रकाशन 1990 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
16. चरित्रप्रभा by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: मंजुल प्रकाशन 1990 . 115 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
17. प्राचीन मराठी वाड़मय शोध आणि संहिता by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: अंजली प्रकाशन 1991 . 171 Date:1991 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
18. चरित्र प्रभा by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: मंजुल प्रकाशन 1990 . 115 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
19. कल्पद्रुमाचिये तळी by ढेरे रामचंद्र चिंतामण Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 1990 . 216 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |