1. पानिपतची बखर ---- पाने खराब by साने काशिनाथ नारायण Publication: प्रकाशक शोधणे 1924 . 55 Date:1924 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
2. भाऊसाहेबांची बखर by साने काशिनाथ नारायण Publication: प्रकाशक शोधणे 1924 . 50 Date:1924 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
3. शककर्ते श्री शिव छत्रपती महाराज ह्यांचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र (क.क्र. 9/2 ) by साने काशिनाथ नारायण Publication: 1924 . 376 Date:1924 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
4. शिवछत्रपतीचे चरित्र (क.क्र.2/2) by साने काशिनाथ नारायण Publication: 1924 . 60 Date:1924 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
5. राजनिति by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
6. शतकर्ते श्री शिवछत्रपतिमहाराज by साने काशिनाथ नारायण Publication: आर्यभूषण Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
7. पानिपतची बखर by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1914 . 62 Date:1914 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
8. शिवछत्रपतीचे चरित्र by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1811 . 84 Date:1811 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
9. श्रीमंत पंतप्रधान यांची शकावली by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1805 . 40 Date:1805 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
10. शिव छत्रपती by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1823 . 99 Date:1823 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
11. थोरले शाहू महाराज by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1815 . 98 Date:1815 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
12. थोरले शाहू महाराज by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1815 . 98 Date:1815 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
13. शककर्ते श्री शिवछत्रपती महाराज by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1846 . 376 Date:1846 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
14. खरड्याच्या स्वारीची बखर by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1807 . 22 Date:1807 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
15. श्रीमंत छत्रपती राजाराम व संभाजी महाराज चरित्र by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1915 . 92 Date:1915 Availability: No items available: Actions: No cover image available
16. ऎतिहासिक पत्रे, यादी वगैरे by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1811 . 566 Date:1811 Availability: No items available: Actions: No cover image available
17. पानिपतची बखर by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1807 . 51 Date:1807 Availability: No items available: Actions: No cover image available
18. पानिपतची बखर by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1914 . 52 Date:1914 Availability: No items available: Actions: No cover image available
19. शककर्ते श्री शिवछत्रपती महाराज by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1924 . 376 Date:1924 Availability: No items available: Actions: No cover image available
20. सेनापति दाभाडे व गायकवाड by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1809 . 48 Date:1809 Availability: No items available: Actions: No cover image available
21. होळकरांची कैफियत by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1908 . 129 Date:1908 Availability: No items available: Actions: No cover image available
22. छ. संभाजी महाराज आणि थोरले राजाराम महाराज by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1915 . 92 Date:1915 Availability: No items available: Actions: No cover image available
23. मराठी भाषेची लेखन पध्दती by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1900 . 270 Date:1900 Availability: No items available: Actions: No cover image available
24. भाऊसाहेबांची बखर by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1854 . 164 Date:1854 Availability: No items available: Actions: No cover image available
25. शतकर्ते श्री शिवछत्रपति महाराज by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1845 . 376 Date:1845 Availability: No items available: Actions: No cover image available
26. थोरले शाहू महाराजाचे चरित्र by साने काशिनाथ नारायण Publication: --- 1846 . 135 Date:1846 Availability: No items available: Actions: No cover image available
27. शककर्ते श्री-शिव छत्रपती महाराज ह्यांचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण. 1924 . 376 Date:1924 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
28. शिव छत्रपत्रींचे चरित्र. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण. . 108 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
29. शिव छत्रपत्रींचे चरित्र. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण. 1923 . 96 Date:1923 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
30. शिव छत्रपत्रींचे चरित्र. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण. 1923 . 110 Date:1923 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
31. ऎतिहासिक पत्रे यादी वगैरे. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण,ठाणे. 1889 . 564 Date:1889 Availability: No items available: Actions: No cover image available
32. खर्ड्याच्या स्वारीची बखर. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: --- 1905 . 22 Date:1905 Availability: No items available: Actions: No cover image available
33. श्रीमंत भाऊसाहेब यांची कैफियत. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: --- 1887 . 29 Date:1887 Availability: No items available: Actions: No cover image available
34. श्रीमंत भाऊसाहेब यांची कैफियत. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण,ठाणे. 1887 . 29 Date:1887 Availability: No items available: Actions: No cover image available
35. खर्ड्याच्या स्वारीची बखर. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण,ठाणे. 1885 . 29 Date:1885 Availability: No items available: Actions: No cover image available
36. हेाळकरांची कैफियत. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण,ठाणे. . 129 Availability: No items available: Actions: No cover image available
37. सेनापती दाभाडे व गायकवाड. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: --- 1887 . 48 Date:1887 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
38. श्रीमंत नारायणराव पेशवे यांची बखर. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: --- 1887 . 16 Date:1887 Availability: No items available: Actions: No cover image available
39. भाऊसाहेबांची बखर. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: साने काशिनाथ नारायण,ठाणे. 1900 . 180 Date:1900 Availability: No items available: Actions: No cover image available
40. खरडयाच्या स्वारीची बखर by साने, काशिनाथ नारायण Publication: साने, काशिनाथ नारायण 1885 . २५ पृष्ठे Date:1885 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
41. माधवराव बल्लाळ उर्फ थोरले माधवराव पेशवे : सातारकर महाराज व त्यांचे पेशवें ह्यांच्या रोजनिशीतील उतारे : भाग १ by वाड, गणेश चिमाजी Publication: पुणे डेक्कन व्हर्न्याक्युलर ट्रान्सलेशन सोसायटी 1911 . ३८७ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
42. माधवराव बल्लाळ उर्फ थोरले माधवराव पेशवे : सातारकर महाराज व त्यांचे पेशवें ह्यांच्या रोजनिशीतील उतारे : भाग २ by वाड, गणेश चिमाजी Publication: पुणे डेक्कन व्हर्न्याकुलर ट्रान्सलेशन सोसायटी 1911 . ४५२ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
43. भाऊ साहेबांची बखर by साने काशिनाथ नारायण Publication: "साने का। ना।, पुणे।" . 136 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
44. भाऊसाहेबांची बखर by साने काशिनाथ नारायण Publication: . 164 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
45. शिवछत्रपतींचे चरित्र. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: काशिनाथ ना. साने. Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
46. शककर्ते शिवाजी महाराज. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: काशिनाथ ना. साने. Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
47. ऐतिहासिक पत्रे यादी वगैरे. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: --- Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
48. पेशव्यांची बखर. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: --- Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
49. काव्येतिहास-संग्रह एैतिहासिक पत्रे यादी वगैरे. by साने काशिनाथ नारायण. Publication: --- . 537 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |