1. श्री शिवदिग्विजय. by संपा. ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: अनमोल पुणे. 1975 . 348 Date:1975 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
2. अंती सत्याचा विजय by वाळिंबे,मोरेश्र्वर माधव Publication: पुणे पंढरी १९७५ Date:१९७५ Availability: Copies available: Dr. Bedekar Vidya Mandir Library (1), Actions: No cover image available
3. रूक्मिणीस्वयंवर. by संपा-ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: जोशी ब्रदर्स औरंगाबाद. 1965 . 201 Date:1965 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
4. संताच्या चरित्रकथा. by संपा. ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: पुष्पक प्रकाशन, पुणे. 1967 . 196 Date:1967 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
5. श्रीशिवदिग्विजय. by संपा . ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: अनमोल प्रकाशन , पुणे 2. 1975 . 348 Date:1975 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
6. श्री स्वामी समर्थ. by संपा-ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: अनमोल प्रकाशन ,पुणे. 2000 . 320 Date:2000 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
7. हरिवरदा (भागवत दशम स्कंधावरील टीका) खंड 7 वा अध्याय 56 ते 65. by कृष्णदयार्णव/संपा- ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "कोपर्डेकर दयार्णव रघुनाथ 529 सदाशिव पेठ, पुणे 411030." 1960 . 230 Date:1960 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
8. हरिवरदा (भागवत दशम स्कंधावरील टीका) खंड 5 अध्याय 38 ते 49. by कृष्णदयार्णव/संपा- ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "कोपर्डेकर दयार्णव रघुनाथ 529 सदाशिव पेठ, पुणे 411030." 1959 . 280 Date:1959 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
9. हरिवरदा (भागवत दशम स्कंधावरील टीका) खंड 6 वा अध्याय 50 ते 55. by कृष्णदयार्णव/संपा- ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "कोपर्डेकर दयार्णव रघुनाथ 529 सदाशिव पेठ, पुणे 411030." 1960 . 208 Date:1960 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
10. हरिवरदा (भागवत दशम स्कंधावरील टीका) खंड आठवा अध्याय 66 ते 90. by कृष्णदयार्णव/संपा- ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "कोपर्डेकर दयार्णव रघुनाथ 529 सदाशिव पेठ, पुणे 411030." 1961 . 588 Date:1961 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
11. श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज चरित्र. by केळकर गोपाळबुवा/ संपा-ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "अनमोल प्रकाशन,पुणे." 7303 . 320 Date:7303 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
12. अक्कलकोट स्वामी समर्थ चरित्र गोपाळबुवा केळकर मार्कंडीचिपळूणबखर. by केळकर गोपाळबुवा/ संपा-ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "अनमो प्रकाशन,पुणे." 1975 . 356 Date:1975 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
13. सुभद्रास्वयंवर मराठीतील एकमेव चंपूकाव्य आवृत्ति 1. by निरंजनमाधव/संपा-ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "नीलकंठ प्रकाशन, पुणे." 1967 . 192 Date:1967 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
14. नाथलीलामृत आदिनाथ भैरव निघोजे ता.खेड जि.पुणे विरचितमराठी ओवीबद्ध 28 अध्याय 5493ओव्या आवृत्ति3.कृ.ध.चित्रे 26 रंगीत चित्र 1. by "आदिनाथ भैरव निघोजे,ता.खेड जि.पुणे/संपा-ढेरे रामचंद्र चिंतामण." Publication: केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन मुंबई. 1972 . 770 Date:1972 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
15. हरिवरदा (भागवत दशम स्कंधावरील टीका) खंड 5 अध्याय 38 ते 49 by कृष्णदयार्णव/संपा- ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "कोपर्डेकर दयार्णव रघुनाथ 529 सदाशिव पेठ, पुणे 411030." 1959 . 280 Date:1959 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
16. हरिवरदा (भागवत दशम स्कंधावरील टीका) खंड 4 अध्याय 29 ते 37 by कृष्णदयार्णव/संपा- ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "कोपर्डेकर दयार्णव रघुनाथ 529 सदाशिव पेठ, पुणे 411030." 1968 . 190 Date:1968 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
17. हरिवरदा (भागवत दशम स्कंधावरील टीका) खंड 6 अध्याय 50 ते 65 by कृष्णदयार्णव/संपा- ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "कोपर्डेकर दयार्णव रघुनाथ 529 सदाशिव पेठ, पुणे 411030." 1960 . 410 Date:1960 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
18. हरिवरदा (भागवत दशम स्कंधावरील टीका) खंड 8 अध्याय 66 ते 90 by कृष्णदयार्णव/संपा- ढेरे रामचंद्र चिंतामण. Publication: "कोपर्डेकर दयार्णव रघुनाथ 529 सदाशिव पेठ, पुणे 411030." 1961 . 595 Date:1961 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |