1. प्रभातकार वा.रा.कोठारी विचार आणि कार्य by शहा मृणालिनी Publication: 1993 . 400 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. प्रभातकार वा.रा.कोठारी विचार आणि कार्य by शहा मृणालिनी Publication: विदर्भ संशोधन मंडळ . 400 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. निवडक भाषा आणि जीवन   Publication: मेहता प्रकाशन 1998 . 295 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. माझा प्रवास (विष्णुभठ गोडसे -वरईकर) by शहा ंमृणालिनी Publication: 2008 . 239 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. नाटक by शहा मृणालिनी Publication: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ 1991 . 93 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. स्त्री सुधारणाविषयक मराठी नाट्यलेखन by शहा मृणालिनी Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1998 . 284 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. ब्रह्मचर्य हेच जीवन by शहा मृणालिनी / वण्ट जयंत Publication: 1985 . 479 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. प्रभातकार वा. रा. कोठारी (विचार आणि कार्य)   Publication: 1993 . 386 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. निवडक भाषा आणि जीवन   Publication: 1998 . 295 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. स्त्री सुधारणाविषयक मराठी नाट्यलेखन by शहा मृणालिनी. Publication: 1998 . 284 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. आधुनिक मराठी साहित्य आमि सामाजिकता   Publication: शहा मृणालिनी / विद्यागौरी टिळक 2007 . 263 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. मराठीचे भवितव्य ?. by संपा. आवलगावकर अविनाश / शहा मृणालिनी. Publication: मानसन्मान - पुणे. 2001 . 294 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. प्रभातकार वा रा कोठारी : विचार आणि कार्य by शहा मृणालिनी Publication: वा.रा.कोठारी 1993 . 399 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. प्रभातकार : वा.रा.कोठारी विचार आणि कार्य by शहा मृणालिनी Publication: वा.रा.कोठारी 1993 . 399 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. प्रभातकार वा.रा.कोठारी:विचार आणि कार्य by शहा मृणालिनी Publication: वा.रा.कोठारी 1993 . 400 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. स्त्रीसुाारणाविषयक मराठी नाट्यलेखन. by शहा मृणालिनी. Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. आधुनिक मराठी साहित्य आणि सामाजिकता. by शहा मृणालिनी. Publication: पद्मगंाा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. प्रभातकार वा. रा. कोठारी : विचार आणि कार्य. by संपादक-शहा मृणालिनी, वष्ट जयंत, राशिनकर श. वि. Publication: वा. रा. कोठारी जन्मशताब्दी समिती, पुणे. 1993 . 400 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. स्त्री सुधारणा विषयक मराठी नाटयलेखन. by शहा मृणालिनी. Publication: मेहता,पुणे. 1998 . 284 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. मराठीचे भवितव्य. by आवलगावकर अविनाश/शहा मृणालिनी. Publication: मानसन्मान प्रकाशन,पुणे. 2001 . 282 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. भैरप्पांचे कादंबरीविश्व. by टिळक विद्यागौरी, शहा मृणालिनी. Publication: चंद्रकला प्रकाशन, पुणे. 2007 . 152 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. आधुनिक मराठी साहित्य आणि सामाजिकता. by शहा मृणालिनी, टिळक विद्यागौरी. Publication: पद्रमगंधा प्रकाशन,पुणे. 2007 . 263 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. प्रभातकार वा.रा कोठारी विचार आणि कार्य. by शहा मृणालिनी, वष्ट जयंत,राशिनकर श.वि. Publication: कोठारी वा.रा.जन्मशताब्दि समिती,पुणे. 1993 . 400 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. स्त्रीसुधारणाविषयक मराठी नाटयलेखन. by शहा मृणालिनी. Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. 1998 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. माझा प्रवास. by शहा मृणालिनी. Publication: राजहंस प्रकाशन पुणे. 2008 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. निवडक भाषा आणि जीवन by "काळे कल्याण, शहा मृणालिनी-संपा" Publication: "मेहता प्रकाशन, पुणे।" . 295 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. स्त्रीसुधारणा विषयक मराठीनाटंालेखन by शहा मृणालिनी Publication: "मेहता प्रकाशन, पुणे।" . 284 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. स्त्रीचा आत्मशोध. by शहा मृणालिनी. Publication: "स्नेहदर्शन पब्लिकेशन,पुणे." 2000 . 180 Date:2000 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. भैरप्पांचे कादंबरी विश्‍व. by "टिळक विद्यागौरी, शहा मृणालिनी-(संपा.)." Publication: "चंद्रकला प्रकाशन ,पुणे." 2007 . 151 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. मराठीचे भवितव्य. by "आवलगावकर अविनाश, शहा मृणालिनी संपा." Publication: "मानसन्मान प्रकाशन, पुणे." 2001 . 294 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. माझा प्रवास. by गोडसे वरसईकर विष्णूभट. संपा-शहा मृणालिनी. Publication: "राजहंस प्रकाशन,पुणे." 2008 . 242 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. माझा प्रवास : विष्णुभट गोडसे वरसईकर. by शहा मृणालिनी. Publication: "राजहंस प्रकाशन, पुणे." 6853 . 239 Date:6853 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |