1. काही ज्योतिष ग्रंथ व ग्रंथकार by वैद्य र.वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन 1965 . 58 Date:1965 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
2. आमची नक्षत्रे by वैद्य र.वि. Publication: 1963 . 45 Date:1963 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
3. आमचे वैदिक वाङ्मय by वैद्य र.वि. Publication: 1963 . 80 Date:1963 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
4. वैदिक देवता त्यांची स्थानें व मंत्र by वैद्य र.वि. Publication: 1964 . 63 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
5. वेदकालिन व यज्ञ संस्था by वैद्य र.वि. Publication: 1964 . 55 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
6. महर्षि व्यास-कृत जय ग्रंथाचे सत्य-स्वरुप by वैद्य र.वि. Publication: 1964 . 56 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
7. भारतीय युध्द काल निणर्य by वैद्य र.वि. Publication: 1964 . 47 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
8. आमचे वैदिक वाङमय by वैद्य र.वि. Publication: 1963 . 12+80 Date:1963 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
9. आमची नक्षत्रे by वैद्य र.वि. Publication: 1963 . 45 Date:1963 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
10. भारतीय युध्दकाळ निर्णय by वैद्य र.वि. Publication: 1964 . 47 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
11. महर्षी व्यास कृत जय गं्रंथाचे सत्यस्वरुप by वैद्य र.वि. Publication: 1964 . 56 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
12. वैदीक देवता त्यांची स्थाने व मंत्र by वैद्य र.वि. Publication: 1964 . 63 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
13. वेदकालीन कालगणना व यज्ञ संस्था by वैद्य र.वि. Publication: 1964 . 55 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
14. सुलभ नाक्षत्र ज्योतिष - परिचय by वैद्य र.वि. Publication: विदेयार्थी गृह Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
15. "आमचे वैदीक वाङ्मय:वैदीक भाग1,3,4,5,6." by वैद्य र.वि. Publication: "अ. वि. गृह, पुणे." 1963 . 302 Date:1963 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
16. "आमचे वैदीक वाङ्मय:सुबोा - भाग -7,8,9,11,12." by वैद्य र.वि. Publication: "अ. वि. गृह, पुणे." 1963 . 302 Date:1963 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
17. पंचांग म्हणजे काय व संक्षेपांत पंचागवाद आवृत्ति 1. by वैद्य र.वि. Publication: "पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणे." 1965 . 88 Date:1965 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
18. भारतीय युद्धकाल निर्णय आवृत्ति 1. by वैद्य र.वि. Publication: "पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणे." 1964 . 50 Date:1964 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |