1. चंद्रशेखर by माधव मनोहर Publication: . 116 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. किल्ली by माधव मनोहर Publication: रविराज मुद्रणालय . 211 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. जार्जेट by माधव मनोहर Publication: मनोरमा प्रकाशन 1986 . 215 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. फास by माधव मनोहर Publication: मनोरमा प्रकाशन 1986 . 216 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. कैफियत by माधव मनोहर Publication: डिंपल प्रकाशन 1982 . 195 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. मराठी नाटक by माधव मनोहर Publication: वसंत प्रकाशन . 119 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. जॉर्जेट by माधव मनोहर Publication: मनोरमा प्रकाशन 1986 . 215 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. फास by माधव मनोहर Publication: मनोरमा प्रकाशन 1986 . 216 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. मराठी कॉमिडी-ट्रॅजिडी by माधव मनोहर Publication: वसंत प्रकाशन 1989 . 158 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. ज्वाला by माधव मनोहर Publication: 1940 . 174 Date:1940 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. आई   Publication: 1942 . 92 Date:1942 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. सशाची शिंगे by माधव मनोहर Publication: 1947 . 3+3+112 Date:1947 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. एक आणि दोन by माधव मनोहर Publication: 1947 . 216 Date:1947 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. एका रात्रीची गोष्ट by माधव मनोहर Publication: 1954 . 180 Date:1954 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. रॉकफेलर व्यक्ति आणि कतृत्व by माधव मनोहर Publication: 1958 . 179 Date:1958 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. ह्या देशाचे प्रेम   Publication: 1959 . 134 Date:1959 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. रॉकफेलर   Publication: 1971 . 179+5 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. सुख दु:ख by माधव मनोहर Publication: 1975 . 427 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. आजोबांच्या मुली by माधव मनोहर Publication: 1943 . 31 Date:1943 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. अन्नदाता by माधव मनोहर Publication: 1945 . 104 Date:1945 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. शोभना   Publication: . 152 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. शोभना   Publication: . 151 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. रॉक फेलर   Publication: 1956 . 179 Date:1956 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. ह्या देशाचे प्रेम by माधव मनोहर Publication: 1959 . 134 Date:1959 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. किल्ली by माधव मनोहर Publication: 1974 . 211 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. सुख दु:ख by माधव मनोहर Publication: 1975 . 427 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. कैफियत by माधव मनोहर Publication: 1977 . 212 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. दौरा by माधव मनोहर Publication: 1978 . 214 Date:1978 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. जॉर्जेट by माधव मनोहर Publication: 1986 . 215 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. फास by माधव मनोहर Publication: 1986 . 216 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. मराठी कॉमिडी ट्रॅजिडी by माधव मनोहर Publication: 1989 . 158 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. मराठी कॉमीडी ट्रॅजीडी by माधव मनोहर Publication: वसंत 2004 . 158 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. सुखदु:ख by माधव मनोहर Publication: अमेय प्रकाशन 2004 . 427 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. सुखदु:ख by माधव मनोहर Publication: अमेय प्रकाशन 2004 . 427 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. सुखदु:ख by माधव मनोहर Publication: अमेय प्रकाशन 2004 . 427 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. फास by माधव मनोहर Publication: मनोरमा प्रकाशन 2004 . 216 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. फास by माधव मनोहर Publication: परचुरे प्रकाशन मंदिर 2004 . 216 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. जॉर्जेट by माधव मनोहर Publication: मनोरमा प्रकाशन 2004 . 215 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. जॉर्जेट by माधव मनोहर Publication: मनोरमा प्रकाशन 2004 . 215 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. जॉर्जेट by माधव मनोहर Publication: मनोरमा प्रकाशन 2004 . 215 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. दौरा by माधव मनोहर Publication: मेनका प्रकाशन 2004 . 214 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. दौरा by माधव मनोहर Publication: मेनका प्रकाशन 2004 . 214 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. दौरा by माधव मनोहर Publication: मेनका प्रकाशन 2004 . 214 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. अन्नदाता by अनु-माधव मनोहर कृष्णचंंद्र Publication: अभिनव प्रकाशन पुणे 2007 . 125 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. रॉकफेलर व्यक्ती आणि कर्तृत्व by माधव मनोहर Publication: ग.पां.परचुरे प्रकाशन 1956 . 178 Date:1956 Availability: No items available: Actions: No cover image available
46. जॉर्जेट by माधव मनोहर Publication: "मनोरमा प्रकाशन , मुंबई" 1986 . 215 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. गुरु गोविंद सिंह by हरबान्स सिंग Publication: "गुरु गोविंद सिंह फांउडेशन, चंदिगड" 1966 . 151 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. ज्वाला by माधव मनोहर Publication: औंध उषा १९४७ Date:१९४७ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. फास by माधव मनोहर. Publication: मनोरमा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. ह्या देशाचे प्रेम by माधव मनोहर Publication: कैलास Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. मराठी नाटक by माधव मनोहर Publication: वसंत बुक स्टॉल Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. मराठी-कॉमडी-ट्रॅजिडी by माधव मनोहर Publication: वसंत बुक स्टॉल Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. जॉर्जेट by माधव मनोहर Publication: मनोरमा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. फास by माधव मनोहर Publication: मनोरमा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. किल्ली. by माधव मनोहर Publication: रविराज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. अन्नदाता by माधव मनोहर Publication: --- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. अेका रात्रीची गोष्ट by माधव मनोहर Publication: --- 1953 . 180 Date:1953 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. किल्ली by माधव मनोहर Publication: रविराज प्रकाशन 1974 . 211 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. जॉर्जेट by माधव मनोहर Publication: "मनोरमा, पुणे।" . 215 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. सशांची शिंगे. by माधव मनोहर. Publication: मुंबई राजाध्यक्ष एम.आर. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. शब्दगंध सिंगापूर -सिंगापूर मधील मराठी प्रमींच्या कवितांचा संग्रह. by "संपा- टिळक वृंदा, भावे माधव, मनोहर अरुण." Publication: "महाराष्ट्र मंडळ, सिंगापूर." 6978 . 163 Date:6978 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. अन्नदाता by कृष्णचंद्र Publication: मुंबई वा. वि. भट यांनी 'अभिनव' छापखान्यांत छापिले 1945 . १०४ पृष्ठे Date:1945 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |