1. ललितकलामीमांसा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: गोपाऴ गोविंद अधिकारी 1925 . 119 Date:1925 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
2. कार्लाईल व हिंदु - चालीरीती by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: गोंधळेकर 1920 . 158 Date:1920 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
3. माझी विलाय़त य़ात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: . 258+10 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
4. कँट व शंकराचाऱ्य by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: पद्मा पब्लिकेशन्स लिमिटेड. 1931 . 151 Date:1931 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
5. हिंदुस्थानचें नंदनवन by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: गोविंद चिमणजी भाटे . 129 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
6. अर्थशास्त्राची मूलतत्वे by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1910 . 527 Date:1910 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
7. अर्थशास्त्राची मूलत्तवें by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1910 . 527 Date:1910 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
8. कार्लाईल व हिंदु चालिरीती by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1920 . 13+158 Date:1920 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
9. तीन तत्वज्ञानी by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1921 . 3+116 Date:1921 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
10. प्रेम की लौकिक by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1923 . 285 Date:1923 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
11. प्रेम की लौलिक by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1923 . 284 Date:1923 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
12. काशी यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1928 . 81 Date:1928 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
13. आमची युरोपची यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: . 228+10 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
14. माझी विलायतची यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: . 258+10 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
15. लंकेचें वर्णन व वृत्तांत by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: . 228+8 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
16. निबंध रत्न माला by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1909 . 429 Date:1909 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
17. तीन तत्वज्ञानी by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1921 . 3+116 Date:1921 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
18. माझा अटकेपार प्रवास by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1935 . 139 Date:1935 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
19. माझा उत्तर हिंदूस्थान प्रवास by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1935 . 199 Date:1935 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
20. केरलाचे वर्णन व वृत्तांत by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1935 . 155 Date:1935 Availability: No items available: Damaged (1), Actions: No cover image available
21. आमची युरोपची यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: . 228 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
22. लघुकथा - चतुष्टय by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: 1942 . 2+138 Date:1942 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
23. अर्थशास्त्राचे मुलतत्वे by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
24. माझी विलायतची यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
25. हिंदुस्थानचे नंदनवन by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
26. माझा उत्ततततर हिंदुस्थानचा प्रवास by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
27. प्रवास -पत्रे by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: आर्यभूषण Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
28. गोकर्ण-धामे-महाबळेश्वर-यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
29. ललितकलामीमांसा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
30. लघुकथा-चतुष्टय by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
31. कार्लाईल व हिंदु-चालीरिती by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
32. तीन तत्वज्ञानी by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1921 . 112 Date:1921 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
33. तीन तत्वज्ञानी by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- . 116 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
34. कार्लईल्ब व हिंदुचालीरिती by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1920 . 156 Date:1920 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
35. यूरोपची यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1934 . 228 Date:1934 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
36. कार्लाइल व हिंदु चालीरीती by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1920 . 158 Date:1920 Availability: No items available: Actions: No cover image available
37. अर्थशास्त्राची मूलतत्वे by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1922 . 527 Date:1922 Availability: No items available: Actions: No cover image available
38. माझा म्हैसूरचा प्रवास by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1928 . 288 Date:1928 Availability: No items available: Actions: No cover image available
39. माझा उत्तर हिंदुस्थानचा प्रवास by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1920 . 108 Date:1920 Availability: No items available: Actions: No cover image available
40. सज्जनगड व समर्थ रामदास by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1918 . 127 Date:1918 Availability: No items available: Actions: No cover image available
41. हिंदुस्थानचे नंदनवन (काश्मीर) by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- . 130 Availability: No items available: Actions: No cover image available
42. आमच्या पायगाडीची च रे by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1935 . 181 Date:1935 Availability: No items available: Actions: No cover image available
43. माझी विलायतची यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1934 . 258 Date:1934 Availability: No items available: Actions: No cover image available
44. आमची युरोपची यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1934 . 228 Date:1934 Availability: No items available: Actions: No cover image available
45. लंकेचे वर्णन व वृत्तांत by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1934 . 228 Date:1934 Availability: No items available: Actions: No cover image available
46. अजंठा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1930 . 132 Date:1930 Availability: No items available: Actions: No cover image available
47. माझा उत्तर हिंदुस्थानचा प्रवास by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1918 . 199 Date:1918 Availability: No items available: Actions: No cover image available
48. माझा अटकेपार प्रवास by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1918 . 139 Date:1918 Availability: No items available: Actions: No cover image available
49. काशी - रामेश्वर यात्रा by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1936 . 199 Date:1936 Availability: No items available: Actions: No cover image available
50. तीन तत्वज्ञानी by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: --- 1921 . 116 Date:1921 Availability: No items available: Actions: No cover image available
51. समाजशास्त्रावरील व्याख्याने by भाटे गोविंद चिंमणाजी Publication: --- 1914 . 126 Date:1914 Availability: No items available: Actions: No cover image available
52. रामभाऊ जोशी. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: जोशी मा. रा., पुणे. 1958 . 73 Date:1958 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
53. निबंधरत्नमाला. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: दाभोळकर ब.ग.,पुणे. 1909 . 429 Date:1909 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
54. लहान थोर विभूतिस प्रणामांजलि. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे मा. गो. ,पुणे. . 96 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
55. ललितकलामीमांसा. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: सारस्वत प्रसारक मंडळी. 1925 . 119 Date:1925 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
56. आमची युरोपची यात्रा. by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी, महाड कुलाबा. 1934 . 228 Date:1934 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
57. काशीरामेश्वर यात्रा. by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: भाटे गो. चि. महाड कुलाबा. 1936 . 199 Date:1936 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
58. केरलाच्ंो वर्णन व वृत्तंात. by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: भाटे गो. चि. , महाड कुलाबा. 1935 . 155 Date:1935 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
59. हिंदुस्तानचे नंदनवन अर्थात्र काश्मीरचे वर्णन व वृत्तांत. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी, पुणे. 1919 . 130 Date:1919 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
60. माझा अटकेपार प्रवास . by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी, महाड कुलाबा. 1918 . 139 Date:1918 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
61. माझी विलायतची यात्रा. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी, महाड कुलाबा. 1934 . 258 Date:1934 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
62. लंकेचें वर्णन व वृत्तांत. by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी, महाड कुलाबा. 1934 . 228 Date:1934 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
63. सिंध प्रांताचे वर्णन व वृत्तांत. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी, महाड कुलाबा. 1936 . 167 Date:1936 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
64. केरलाचें वर्णन व वृत्तांत. by भाटे गोविंद चिमणाजी Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी, महाड कुलाबा. 1935 . 155 Date:1935 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
65. लघुकथा-चतुष्टय( सर वॉल्टर स्कॉटच्या कादंबर्यांच्या आधारे) भाग 2. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: माधव गोविंद भाटे,पुणे. 1942 . 138 Date:1942 Availability: No items available: Actions: No cover image available
66. तीन तत्वज्ञानी. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: गोंधळेकर केशव रावजी,पुणे. 1921 . 116 Date:1921 Availability: No items available: Actions: No cover image available
67. अर्थशास्त्राची मूलतत्वे. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: --- . 526 Availability: No items available: Actions: No cover image available
68. कार्लाईल व हिंदु चालीरीती. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,सांगली. 1920 . 158 Date:1920 Availability: No items available: Actions: No cover image available
69. लंकेचे वर्णन व वृत्तांत. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: --- 1934 . 236 Date:1934 Availability: No items available: Actions: No cover image available
70. आमची पायगाडीची चक्करे. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,कुलाबा. 1935 . 184 Date:1935 Availability: No items available: Actions: No cover image available
71. केरलाचे वर्णन. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,कुलाबा. 1935 . 158 Date:1935 Availability: No items available: Actions: No cover image available
72. माझा म्हैसूरचा प्रवास. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,कुलाबा. 1928 . 288 Date:1928 Availability: No items available: Actions: No cover image available
73. माझी विलायतची यात्रा. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,कुलाबा. 1934 . 268 Date:1934 Availability: No items available: Actions: No cover image available
74. प्रणामांजलि. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे माधव गोविंद पुणे. 1942 . 96 Date:1942 Availability: No items available: Actions: No cover image available
75. अर्थशास्त्राची मूलतत्वे. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भट अच्युत चिंतामण,पुणे. 1922 . 527 Date:1922 Availability: No items available: Actions: No cover image available
76. आमची युरोपची यात्रा. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: --- . 228 Availability: Copies available: Lo. Tilak Granthasangrahalaya, Wai (1), Actions: No cover image available
77. सिंध प्रांताचे वर्णन व वृत्तांत. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,कुलाबा. . 167 Availability: Copies available: Lo. Tilak Granthasangrahalaya, Wai (1), Actions: No cover image available
78. माझा अटकेपार प्रवास. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,कुलाबा. 1935 . 139 Date:1935 Availability: Copies available: Lo. Tilak Granthasangrahalaya, Wai (1), Actions: No cover image available
79. माझा उत्तर हिंदुस्थानचा प्रवास. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,कुलाबा. 1935 . 199 Date:1935 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
80. आमची पायगाडीची चक्रे. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: भाटे गोविंद चिमणाजी,कुलाबा. 1935 . 191 Date:1935 Availability: Copies available: Lo. Tilak Granthasangrahalaya, Wai (1), Actions: No cover image available
81. अर्थशास्त्राची मूलतत्वे. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: --- 1910 . 527 Date:1910 Availability: Copies available: Lo. Tilak Granthasangrahalaya, Wai (1), Actions: No cover image available
82. निबंधरत्नमाला. by भाटे गोविंद चिमणाजी. Publication: दाभोळकर बळवंत गणेश,पुणे. 1909 . 429 Date:1909 Availability: No items available: Actions: No cover image available
83. माझा अटकेपार प्रवास by भाटे, गोविंद चिमणाजी Publication: पुणे भाटे, गोविंद चिमणाजी 1918 . १२२ पृष्ठे Date:1918 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
84. माझा अटकेपार प्रवास by भाटे, गोविंद चिमणाजी Publication: पुणे : भाटे गोविंद चिमणाजी 1918 . १२२ पृष्ठे Date:1918 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
85. हिंदुस्थानचे नंदनवन अर्थात काश्मीरचे वर्णन व वृत्तांत by भाटे, गोविंद चिमणाजी Publication: पुणे गोविंद चिमणाजी भाटे 1919 . १६० पृष्ठे Date:1919 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
86. कार्लाईल व हिंदु चालीरीती by भाटे, गोविंद चिमणाजी Publication: सांगली गोविंद चिमणाजी भाटे 1920 . १६४ पृष्ठे Date:1920 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
87. ललितकलामीमांसा by भाटे, गोविंद चिमणाजी Publication: पुणे गोपाळ गोविंद अधिकारी 1925 . १२७ पृष्ठे Date:1925 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |