1. माझिये जातिच्या by भवाळकर तारा Publication: इंप्रेशन प.हाउस 1995 . 208 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. माझिये जातीच्या by भवाळकर तारा Publication: मेहता प्रकाशन 1995 . 208 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. पायवाटेची रंगरुपे by भवाळकर तारा Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2004 . 169 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. लोकसंचित by भवाळकर तारा Publication: राजहंस प्रकाशन 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. मिथक आणि नाटक by भवाऴकर तारा Publication: सविता प्रकाशन 1988 . 194 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. लोकसाहित्यातील स्त्रीप्रतिमा by भवाऴकर तारा Publication: सुगावा प्रकाशन 1989 . 142 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. स्त्रीमुक्तीचा आत्मस्वर by भवाऴकर तारा Publication: "श्रीविद्या प्रकाशन ,पुणे 30" 1994 . 151 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. आचार्य जावडेकर : पत्रे आणि संस्मरणे by भवाळकर तारा Publication: लोकवाड्.मय गृह 1996 . 71+4 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. " मराठी नाटक : नव्या दिशा,नवी वळणे" by भवाळकर तारा Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1997 . 117 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. लोकसाहित्य 1 by भवाळकर तारा Publication: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ 1993 . 95 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. लोकसाहित्य 1 by भवाळकर तारा Publication: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ 1993 . 95 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. लोकसाहित्य 1 by भवाळकर तारा Publication: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ 1993 . 95 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. पायवाटेची रंगरुपे by भवाळकर तारा Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2004 . 167 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. लोकपरंपरा आणि स्त्रीप्रतिभा by भवाळकर तारा Publication: लोकवाड्.मय गृह 2002 . 196 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. संस्कृतीची शोधयात्रा by भवाळकर तारा Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2005 . 157 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. माझीये जातीच्या by भवाळकर तारा Publication: 2006 . 204 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. लोकांगण by भवाळकर तारा Publication: 2006 . 141 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. यक्षगान आणि मराठी नाट्य-परंपरा by कृष्णमूर्ति एम.एस. व भवाळकर तारा Publication: 1979 . 44 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. परिसीमा (एक प्रयोगक्षम एकांकिका) by भवाळकर तारा Publication: 1982 . 38 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. पद्मगंधा भा. 1 ला (दुष्यंत व शकुंतला यांचे सहजीवनावरील) by भवाळकर तारा Publication: 1986 . 216 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. पद्मगंधा भा. 2 रा (दुष्यंत व शकंुतला यांचे सहजीवनावरील) by भवाळकर तारा Publication: 1986 . 382 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. स्वयंभू (श्री रामकृष्ण परमहंस यांच्या जीवनावरील कादंबरी) by भवाळकर तारा Publication: 1988 . 484 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. मिथक आणि नाटक by भवाळकर तारा Publication: 1988 . 194 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. लोकसंचित by भवाळकर तारा Publication: 1990 . 216 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. स्त्री मुक्तीचा आत्मस्वर by भवाळकर तारा Publication: 1994 . 150 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. मराठी नाट्य परंपरा शोध आणि आस्वाद by भवाळकर तारा Publication: 1995 . 148 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. आचार्य जावडेकर = पत्रे आणि संस्मरणे   Publication: 1996 . 71 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. मायवाटेचा मागोवा by भवाळकर तारा Publication: 1998 . 152 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. लोकपरंपरा आणि स्त्री प्रतिभा by भवाळकर तारा Publication: 2002 . 196 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. पायवाटेची रंगरूपे by भवाळकर तारा Publication: 2004 . 169 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. पायवाटेची रंगरुपे ( आत्मकथनपर ललित लेखांचा संग्रह ) by भवाळकर तारा Publication: 2004 . 169 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. पायवाटेची रंगरुपे. by भवाळकर तारा. Publication: श्रीपाद - पुणे. 2004 . 169 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. संस्कृतीची शोधयात्रा. by भवाळकर तारा. Publication: पद्रमगंधा. 2005 . 157 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. माझिये जातीSया by भवाळकर तारा Publication: 1995 . 208 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. माझिये जातीSया by भवाळकर तारा Publication: 1995 . 208 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. मधुशाळा by बSSान हरिवंशराय Publication: 1979 . 92 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. स्त्रीमुक्तीSाा आत्मस्वर by भवाळकर तारा Publication: 1994 . 151 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. मिथक आणि नाटक by भवाळकर तारा Publication: 1988 . 194 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. प्रियतमा by भवाळकर तारा Publication: 1985 . 64 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. लोकसंिSाात् by भवाळकर तारा Publication: 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. लोकसाहित्यातील स्त्री प्रतिमा by भवाळकर तारा Publication: 1989 . 142 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. मराठी नाटक नव्या दिशा नवी वळण by भवाळकर तारा Publication: महेता पब्लिकेशन हाऊस 1997 . 118 Date:1997 Availability: No items available: Actions: No cover image available
43. स्त्रीमुक्तीSाा आत्मस्वर by भवाळकर तारा Publication: श्रीविद्या प्रकाशन 1994 . 151 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. प्रियतमा by भवाळकर तारा Publication: चेतश्री प्रकाशन 1985 . 64 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. लोकसंिSाात् by भवाळकर तारा Publication: राजहंस प्रकाशन 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. मराठी नाट्यपरंपरा : शोध आणि आस्वाद by भवाळकर तारा Publication: महेता पब्लिकेशन हाऊस 1995 . 148 Date:1995 Availability: No items available: Actions: No cover image available
47. महामाया by ढेरे रामचंद्र चिं Publication: अजिंक्य प्रकाशन 1905 . 272 Date:1905 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. मिथक आणि नाटक by भवाळकर तारा Publication: सविता प्रकाशन 1988 . 194 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. लोकनागर रंगभूमी by भवाळकर तारा Publication: नीहारा प्रकाशन 1989 . 152 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. लोकसंचित by भवाळकर तारा Publication: राजहंस प्रकाशन 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. लोकसंचित by भवाळकर तारा Publication: राजहंस प्रकाशन 1989 . 215 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. स्त्री मुक्तीचा आत्मस्वर by भवाळकर तारा Publication: श्रीविद्या प्रकाशन 1994 . 151 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. माझिये जातीच्या by भवाळकर तारा Publication: इंप्रेशन्स पब्लिशिंग हाऊस 1995 . 208 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. पत्रे आणि संस्मरणे by जावडेकर आचार्य Publication: लोकवाड.मय गृह प्रकाशन 1996 . 71 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. मराठी नाटक नव्या दिशा नवी वळणे by भवाळकर तारा Publication: मेहता पब्लिकेशन हाऊस 1997 . 117 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. पांच वर्षांचे पंचांग 1954 ते 59 (क.क्र. 9/1 ) by भवाळकर तारा Publication: अनंतशास्त्री छत्रे 1959 . 80 Date:1959 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. मायवाटेचा मागोवा by भवाळकर तारा Publication: शब्दालय प्रकाशन 1998 . 152 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. लोकपरंपरा आणि स्त्रीप्रतिभा by भवाळकर तारा Publication: लोकवाड.मय गृह प्रकाशन 2002 . 196 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. लोकपरंपरा आणि स्रीप्रतिभा by भवाळकर तारा Publication: लोकवाड.मय गृह प्रकाशन 2002 . 196 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. पायवाटेची रंगरुपे by भवाळकर तारा Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2004 . 169 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. संस्कृतीची शोधयात्रा - डॉ. रा.चिं. ढेरे: व्यक्ती आणि संशोधन by भवाळकर तारा Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2005 . 157 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. मिथक आणि नाटक by भवाळकर तारा Publication: सविता प्रकाशन औरंगाबाद 1988 . 194 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. लोक संचित by भवाळकर तारा Publication: "राजहंस प्रकाशन , पुणे" 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. स्त्री मुक्तीचा आत्मस्वर by भवाळकर तारा Publication: "श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे" 1994 . 150 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. माझीये जातीच्या by भवाळकर तारा Publication: "इंप्रेशन्स पब्लिशिंग हाऊस, बेळगांव" 1995 . 208 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. आचार्य जावडेकर - पत्रे आणि संस्मरणे by भवाळकर तारा सपा. Publication: "लोकवाङ्मय गृह प्रा. लि ., मुंबई" 1996 . 71+9 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. लोकपरंपरा अणि स्त्री प्रतिमा by भवाळकर तारा Publication: लोकवाङ्मय गृह 2002 . 196 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. लोकसाहित्यातील स्त्री प्रतिमा by भवाळकर, तारा Publication: पुणे सुगावा १९८९ Date:१९८९ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. स्त्रीमुक्‍तीचा आत्मस्वर (मराठी संतकवयित्रींची मुक्‍ति संकल्पना आणि स्त्री- मुक्‍ती) by भवाळकर, तारा Publication: पुणे श्रीविद्या १९९४ Date:१९९४ Availability: No items available: Actions: No cover image available
70. स्त्रीमुक्‍तीचा आत्मस्वर (मराठी संतकवयित्रींची मुक्‍ति संकल्पना आणि स्त्री- मुक्‍ती) by भवाळकर, तारा Publication: पुणे श्रीविद्या १९९४ Date:१९९४ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. लोक संचित by भवाळकर तारा Publication: राजहंस Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. लोक साहित्यातील स्त्री प्रतिमा by भवाळकर तारा Publication: सुगावा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. स्त्रीमुक्तीचा आत्मस्वर by भवाळकर तारा Publication: श्रीविद्या Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. माझिये नातीच्या by भवाळकर तारा Publication: इंपे्रशन Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. लोकसंचित by भवाळकर तारा Publication: राजहंस Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. पायवाटेची रंगरुपे. by भवाळकर तारा. Publication: श्रीपाद. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. मायवाटेचा मागोवा. by भवाळकर तारा. Publication: शब्दालय. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. संस्कृतीची शोायात्रा. by भवाळकर तारा. Publication: पद्मगंाा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. राणी साहेब रूसल्या by भवाळकर तारा Publication: इंडिया बुक कंपनी 1974 . 23 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. यक्षगान आणि मराठी नाटय परंपरा by कृष्णमुर्ति एम. एस. / भवाळकर तारा Publication: मराठी साहित्य परिषद 1979 . 44 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. राणीसाहेब रूसल्या स्त्री पात्र विरहीत विनोदी अेकांकिका. by भवाळकर तारा. Publication: इंडिया बुक कंपनी, पुणे 30. 1974 . 23 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. प्रियतमा गडकर्यांच्या साहित्यसृष्टीतील स्त्री - प्रतिमा. by भवाळकर तारा. Publication: चेतश्री प्रकाशन, अमळनेर. 1985 . 64 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. लोकसंचित. by भवाळकर तारा. Publication: राजहंस प्रकाशन, पुणे. 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
84. स्त्रीमुक्तीचा आत्मस्वर. by भवाळकर तारा. Publication: श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे 30. 1994 . 151 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
85. पायवाटेची रंगरूपे. by भवाळकर तारा. Publication: श्रीपाद प्रकाशन,पुणे. 2004 . 169 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
86. पायवाटेची रंगरूपे. by भवाळकर तारा. Publication: श्रीपाद प्रकाशन, पुणे. 2004 . 169 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
87. माझीये जातीच्या. by भवाळकर तारा. Publication: आकांक्षा प्रकाशन, नागपूर. 2006 . 205 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
88. लोकांगण. by भवाळकर तारा. Publication: आकांक्षा प्रकाशन,नागपूर. 2006 . 142 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
89. संस्कृतीची शोधयात्रा. by भवाळकर तारा. Publication: पदमगंधा प्रकाशन,पुणे. 2005 . 157 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
90. राणीसाहेब रूसल्या. by भवाळकर तारा. Publication: इंडिया बुक कंपनी,पुणे. 1974 . 23 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
91. लोकसंचित. by भवाळकर तारा. Publication: राजहंस प्रकाशन, पुणे. 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
92. लोकनागर रंगभूमी. by भवाळकर तारा. Publication: निहारा प्रकाशन, पुणे. 1989 . 152 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
93. लोकसंचित. by भवाळकर तारा. Publication: राजहंस प्रकाशन, पुणे. 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
94. लोकसंचित. by भवाळकर तारा. Publication: राजहंस प्रकाशन, पुणे. 1989 . 216 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
95. आचार्य जावडेकर पत्रे आणि संस्मरणे. by भवाळकर तारा. Publication: लोकवाङमय प्रकाशन गृह,मुंबई. 1996 . 71 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
96. पायवाटेची रंगरूपे. by भवाळकर तारा. Publication: श्रीपाद प्रकाशन,पुणे. 2004 . 167 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
97. लोकसंचित by भवाळकर तारा Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
98. लोकसंचित by भवाळकर तारा Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
99. माझिया जातीच्या by भवाळकर तारा Publication: --- --- 1995 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
100. आचार्य जावडेकर पत्रे आणि स्मरणे by भवाळकर तारा Publication: -- -- 1996 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |