1. अयोध्येचे नबाब by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: बाबाजी सखाराम आणि मंडळी 1899 . 128+18 Date:1899 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
2. परशुराम त्रिंबक प्रतिनिधि by पारसनीस दत्तात्रय बऴवंत Publication: . 48 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
3. बायजाबाई साहेब शिंदे by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
4. दिल्ली अथवा इंद्रप्रस्थ by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: ज्ञानप्रकाश Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
5. झाशीची राणी by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: वरदा Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
6. झांशी संस्थानच्या महाराणी लक्ष्मीबाई साहेब ह्यांचे चरित्र. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: डायमंड. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
7. मुसलमानी अमदानातील मराठे सरदार by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1900 . 68 Date:1900 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
8. आयोध्येचे नबाब by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1899 . 129 Date:1899 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
9. आयोध्येचे नबाब by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1899 . 128 Date:1899 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
10. दिल्ली अथवा इंद्रप्रस्य by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1902 . 79 Date:1902 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
11. दिल्ली आणि इंद्रप्रस्थ by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1902 . 79 Date:1902 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
12. मराठ्यांचे पराक्रम by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1895 . 258 Date:1895 Availability: No items available: Actions: No cover image available
13. मराठ्यांचे आरमार by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1904 Date:1904 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
14. सवाई माधवराव पेशव्याचा दरबार by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- . 93 Availability: No items available: Actions: No cover image available
15. महाराणी बायजाबाई शिंदे by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1902 . 156 Date:1902 Availability: No items available: Actions: No cover image available
16. ब्रम्हेंद्र स्वामी धावडशीकर by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: --- 1900 . 338 Date:1900 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
17. महाराणी बायजाबाईसाहेब शिंदे ह्यांचें चरित्र. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: बाबाजी सखाराम आणि कंपनी, मुंबई. 1902 . 156 Date:1902 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
18. दिल्ली अथवा इंद्रप्रस्थ. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: ज्ञानप्रकाश छापखाना , पुणे. 1912 . 99 Date:1912 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
19. बाळाजी बाजीराव पेशवे यांची रोजनिशी.भाग -1. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: नारायण - सागर प्रेस. 1907 . 376 Date:1907 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
20. बाळाजी बाजीराव पेशवे यांची रोजनिशी.भाग -2. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: वाड गणेश चिमणाजी 1906 . 182 Date:1906 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
21. इतिहाससंग्रह. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: नि. सा. प्रेस. . 34 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
22. महाराणी लक्ष्मीबाईसाहेब हयांचे चरित्र. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: डायमंड पब्लिकेशन पुणे. 2007 . 294 Date:2007 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
23. महापुरूष ब्रम्होद्रस्वामी धावडशीकर: चरित्र व पत्रव्यवहार by पारसनीस, दत्तात्रय बळवंत Publication: मुंबई: बाबाजी सखाराम आणि कंपनी 1867 . २११ पृष्ठे Date:1867 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
24. झांशीचंी राणी. आ 2. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: वरद ा बुक्स . पुणे. 1996 Date:1996 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
25. झांशीची राणी. आ 2. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: वरदा बुक्स. पुणे. 1996 Date:1996 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
26. महाराणी लक्ष्मीबाईसाहेब हयांचे चरित्र. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: डायमंड पब्लिकेशन पुणे. 2007 Date:2007 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
27. महाराणी लक्ष्मीबाईसाहेब ह्यांचे चरित्र. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: डायमंड पब्लिकेशन पुणे. 2007 Date:2007 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
28. झाशी संस्थानच्या महाराणी लक्ष्मीबाईसाहेब ह्यांचे चरित्र. by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत. Publication: डायमंड पब्लिकेशन पुणे. 2007 Date:2007 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
29. बायजाबाईसाहेब शिंदे हयांचे चरित्र by पारसनीस दत्तात्रय बळवंत Publication: "बाबाजी सखाराम आणि कंपनी, मुंबई" . 156 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
30. महेश्वरदरबारची बातमीपत्रें : कारकीर्द-अहिल्याबाई होळकर - भाग १ ला by पारसनीस, दत्तात्रय बळवंत Publication: मुंबई निर्णयसागर छापखान्यांत तुकाराम जावजी ह्यांनी छापून प्रसिद्ध केला 1910 . २४८ पृष्ठे Date:1910 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
31. मुसलमानी अमदानींतील मराठे सरदार by पारसनीस, दत्तात्रय बळवंत Publication: मुंबई निर्णयसागर छापखान्यांत तुकाराम जावजी यांनी छापून प्रसिद्ध केला 1909 . ७७ पृष्ठे Date:1909 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |