1. संतचरित्रमाला by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी : पुणे 1967 . 279 Date:1967 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
2. ज्ञानेश्वरांची प्रभावळ by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर 1928 . 391 Date:1928 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
3. मोरोपंत चरित्र आणि काव्य़विवेचन by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: "कर्नाटक पब्लिशिंग हाऊस,मुंबई2" 1943 . 448 Date:1943 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
4. निरंजन माधवांची कविता भाग दुसरा श्री ज्ञानेश्र्वरविजय by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: पांगारकर लक्ष्मण रा. 1925 . 96+108+4 Date:1925 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
5. मराठी वाङमय़ाचा इतिहास-2   Publication: लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर 1935 . 779 Date:1935 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
6. ुमराठी वाङमय़ाचा इतिहास-1   Publication: लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर 1932 . 811 Date:1932 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
7. मराठी वाङमय़ाचा इतिहास-3   Publication: के. भि. ढवऴे 1940 . 793 Date:1940 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
8. कविरामायण   Publication: लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर 1909 . 104 Date:1909 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
9. चरित्रचंद्र by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर . 524 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
10. भक्तिमणिमाला by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: गणेश महादेव आणि कंपनी 1924 . 252 Date:1924 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
11. श्री ज्ञानेश्र्वर महाराज by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: "सुमंगल पब्लिशिंग कंपनी, दादर, मुंबई" . 231 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
12. काव्यचर्चा by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: "चित्रशाळा प्रकाशन, पुणें 2." . 506 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
13. मराठी वाड्.मयाचा इतिहास by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1932 . 779+4 Date:1932 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
14. समर्थ संजीवनी by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1924 . 8+312 Date:1924 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
15. श्री समर्थ ग्रंथ भांडार   Publication: 1978 . 647 Date:1978 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
16. निबंधमालेंचे स्वरुप व कार्य by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1922 . 13+64 Date:1922 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
17. मुमुक्षूंचे सिंहावलोकन by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1923 . 196 Date:1923 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
18. नारदभक्तिसूत्रें   Publication: 1923 . 107 Date:1923 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
19. चरित्र चंद्र by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1938 . 524 Date:1938 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
20. पांगारकरांचे आत्मचरित्र by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1938 . 524+4 Date:1938 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
21. मराठी वाङमयाचा इतिहास खं. 3 by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1939 . 793+3 Date:1939 Availability: No items available: Damaged (1), Actions: No cover image available
22. रामदासाची बोवा by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1951 . 50 Date:1951 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
23. समर्थ संजीवनी by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: 1955 . 27+80+312 Date:1955 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
24. सार्थ श्री दासबोध   Publication: 1988 . 748 Date:1988 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
25. मराठी वाङमय-1. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: पांगारकर ल. रा. 1932 . 811 Date:1932 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
26. भुभुक्षुचे सिंहावलोकन. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: पांगारकर ल. रा. . 183 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
27. संत चरित्र माला. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: विदर्भ मराठवाडा. 1967 . 279 Date:1967 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
28. मराठी वाङमयाचा इतिहास. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: --- 1935 . 779 Date:1935 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
29. श्रीसमर्थ ग्रंथ भांडार. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: ढवळे के. बी. 1927 . 647 Date:1927 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
30. श्री तुकाराम चरित्रामृत. by संपा. पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: मुमुक्षु - पुणे. . 51 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
31. चरित्रचंद्र म्हणजेच पांगारकरांचे आत्मचरित्र by पांगारकर , लक्ष्मण रामचंद्र Publication: नाशिक ल. रा. पांगारकर Availability: Copies available: Dr. Bedekar Vidya Mandir Library (1), Actions: No cover image available
32. श्री समर्थ ग्रंथ भांडार by पांगारकर, लक्ष्मण रामचंद्र Publication: मुंबई ढवळे १९७८ Date:१९७८ Availability: Copies available: Dr. Bedekar Vidya Mandir Library (1), Actions: No cover image available
33. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास भाग-1 by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
34. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास भाग-1 by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
35. चरित्रचंद्र by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
36. मोरोपंत चरित्र्य आणि काव्यविवेचन by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
37. सार्थ व सटिक नारदभक्तिसुत्रे by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: कर्नाटक Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
38. संतचरित्र माला by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: संगम Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
39. भकितमार्ग प्रदीप by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र-संपा. Publication: के.भि.ढवळे Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
40. समर्थ संजीवनी by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
41. चरित्रचंद्र म्हणजेच पांगारकरांचे आत्मचरित्र by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: हनुमान Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
42. मोरोपंत चरित्र आणि काव्यविवेचन by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: कर्नाटक प्रेस Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
43. संतचरित्रमाला by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
44. सार्थ श्रीदासबोा by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: ढवळे के. भि. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
45. मराठी वाङमयाचा इतिहास by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1932 . 811 Date:1932 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
46. रामदासी बोवा by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1907 . 76 Date:1907 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
47. मोरोपंत by पांगारकर लक्ष्मण रामंचद्र Publication: --- 1908 . 575 Date:1908 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
48. श्री एकनाथ महाराज by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1911 . 198 Date:1911 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
49. श्री एकनाथ महाराज by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1911 . 183 Date:1911 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
50. श्री एकनाथ महाराज by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1911 . 174 Date:1911 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
51. मुमूक्षतील निवडक लेख by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1908 . 108 Date:1908 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
52. मुमुक्षूचे उध्दार by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1909 . 124 Date:1909 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
53. निंबध मालेचे स्वरूप व कार्य by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1922 . 62 Date:1922 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
54. मराठी भाषेचे स्वरूप by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- . 40 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
55. मुमुक्षूतील निवडक निबंध by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1845 Date:1845 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
56. नारदभिक्त सूत्रे by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1919 . 100 Date:1919 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
57. नव विद्या भिक्त by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1915 . 55 Date:1915 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
58. भक्तमिार्ग प्रदीप by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1904 . 117 Date:1904 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
59. निवडक वेचे by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1905 . 104 Date:1905 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
60. मोरोपंती वेचे by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1905 . 179 Date:1905 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
61. --- by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
62. श्री मारूती उपासना by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1908 . 32 Date:1908 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
63. श्री मारूती उपासना by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1908 . 30 Date:1908 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
64. कवि रामायण by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1909 . 104 Date:1909 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
65. कवि रामायण by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1909 . 104 Date:1909 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
66. श्री तुकाराम चरितामृत by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1920 . 51 Date:1920 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
67. मोरोपती वेचे by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1921 . 190 Date:1921 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
68. भक्तमिार्ग प्रदीप by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1929 . 135 Date:1929 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
69. पारिजातकाची फुले by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1913 . 72 Date:1913 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
70. निरंजन माधवांचा कवितासंग्रह भा. 1 by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1919 . 176 Date:1919 Availability: No items available: Actions: No cover image available
71. निरंजन माधवांची कविता भा. 2/3 by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1925 . 108 Date:1925 Availability: No items available: Actions: No cover image available
72. श्री तुकाराम चरितामृत by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- . 51 Availability: No items available: Actions: No cover image available
73. श्री एकनाथ महाराज by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1911 . 198 Date:1911 Availability: No items available: Actions: No cover image available
74. श्री एकनाथ महाराज by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1922 . 183 Date:1922 Availability: No items available: Actions: No cover image available
75. कविवर्य मुक्तेश्वर by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1922 . 140 Date:1922 Availability: No items available: Actions: No cover image available
76. श्री तुकाराम चरित्र by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1920 . 512 Date:1920 Availability: No items available: Actions: No cover image available
77. मोरोपंत by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1908 . 575 Date:1908 Availability: No items available: Actions: No cover image available
78. संत चरित्र माला by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1904 . 248 Date:1904 Availability: No items available: Actions: No cover image available
79. श्री ज्ञानेश्वर महाराज by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1912 . 277 Date:1912 Availability: No items available: Actions: No cover image available
80. नवविधा भिक्त by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1926 . 64 Date:1926 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
81. पारिजातकाची फुले by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1913 . 72 Date:1913 Availability: No items available: Actions: No cover image available
82. श्री समर्थ संजीवनी by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1924 . 312 Date:1924 Availability: No items available: Actions: No cover image available
83. मराठी वाडमयाचा इतिहास by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1935 . 242 Date:1935 Availability: No items available: Actions: No cover image available
84. भक्तमिणिमाला by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1924 . 252 Date:1924 Availability: No items available: Actions: No cover image available
85. एकनाथी भागवत by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1825 . 849 Date:1825 Availability: No items available: Actions: No cover image available
86. श्री ज्ञानेश्वर महाराज चरित्रे by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: --- 1924 . 263 Date:1924 Availability: No items available: Actions: No cover image available
87. सार्थ दासबोध by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: ढवळे प्रकाशन 1972 . 751 Date:1972 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
88. चरित्रचंद्र म्हणजेच पांगारकरांचे आत्मचरित्र by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: पांगारकर प्रकाशन . 524 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
89. आनंद लहरी by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: ढवळे केशव भि. 1920 . 127 Date:1920 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
90. चरित्रचद्रं म्हणजेच पांगारकरांचे आत्मचरित्र by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: ढवळे केशव भि . 524 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
91. निबंध मालेचे स्वरूप व कार्य by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: ढवळे केशव भि. 1922 . 64 Date:1922 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
92. मुमुक्षूतील निवडक निबंध भाग-2 by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: ढवळे केशव भि . 196 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
93. मोरोपंत चरित्र आणि काव्य विवेचन by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: ढवळे केशव भि. 1974 . 448 Date:1974 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
94. श्री मारूती उपासना by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: ढवळे केशव भि. 1949 . 121 Date:1949 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
95. सार्थ श्रीतुकारामाची गाथा. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: केशव भिकाजी ढवळे, गिरगांव, मुंबई 4. . 1036 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
96. मोरोपंत चरित्र आणि काव्यविवेचन. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: कर्नाटक प्रकाशन संस्था ,मुंबई. 1943 . 448 Date:1943 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
97. रामदासी बोवा. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: बगदे ग.त्र्यं.,नाशिक. 1873 . 90 Date:1873 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
98. मराठी वाङ्रमयाचा इतिहास---1. by संपा., पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र Publication: पांगारकर ल.रा.,नाशिक. 1932 . 811 Date:1932 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
99. मराठी वाङ्रमयाचा इतिहास --1 (ज्ञानेश्वर - नामदेवांचा काल). by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी, पुणे. 1972 . 486 Date:1972 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
100. समर्थसंजीवनी. by पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र. Publication: विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी, पुणे. 1969 . 416 Date:1969 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
1 2 3 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |