1. मोकळा by नाईक राजीव Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. मोकळा by नाईक राजीव Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. खेळ नाटकाचा एक पडदा आणि तीन घंटा by नाईक राजीव Publication: अक्षर प्रकाशन 2003 . 223 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. खेळ नाटकाचा एक पडदा आणि तीन घंटा by नाईक राजीव Publication: अक्षर प्रकाशन 2003 . 223 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. सततची नाटकं by नाईक राजीव Publication: मौज प्रकाशन 2005 . 138 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. आताची नाटकं by नाईक राजीव Publication: मौज प्रकाशन 2005 . 145 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. मधली नाटकं by नाईक राजीव Publication: मौज प्रकाशन 2006 . 102 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. रङ्गनायक   Publication: आविष्कार प्रकाशन 1988 . 292 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. रंङ्गनायक   Publication: आविष्कार प्रकाशन . 292 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. नाटकातली चिन्हं by नाईक राजीव Publication: संदर्भ प्रकाशन 1994 . 90 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. नाटकातील चिन्ह by नाईक राजीव Publication: संदर्भ प्रकाशन 1994 . 90 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. नाटकातलं मिथक by नाईक राजीव Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2004 . 196 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. खेळ नाटकाचा एक पडदा आणि तीन घंटा by नाईक राजीव Publication: अक्षर प्रकाशन 2003 . 223 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. आताची नाटकं by नाईक राजीव Publication: मौज प्रकाशन 2005 . 145 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions:
15. सततची नाटकं by नाईक राजीव Publication: मौज प्रकाशन 2005 . 138 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions:
16. सेवाव्रत (पत्रकार नवरे लेखसंग्रह) (विविध व्यक्ती) by नाईक राजीव Publication: 1984 . 191 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. ऐन वसंतात अर्ध्या रात्री (अ मिडसमर नाईटस् ड्रीमचे भाषांतर)   Publication: 1990 . 64 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. खेळ नाटकाचा (एक पडदा आणि तीन घंटा) by नाईक राजीव Publication: 2003 . 223 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. मोकळा by नाईक राजीव Publication: 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. खेळ नाटकाचा ( एक पडदा आणि तीन घंटा ) by नाईक राजीव Publication: 2003 . 223 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. मोकळा. by नाईक राजीव. Publication: मौज. 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. आताची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. रत्नाक्षरं - रत्नाकर मतकरी / व्यक्ती आणि साहित्य. by मतकरी रत्नाकर संपा. नाईक राजीव. Publication: नवचैतन्य. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. मधली नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज. 2006 . 102 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. आताची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज. 2005 . 145 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. "ऐन वसंतात , अर्ध्या रात्री" by विल्यम शेक्सपियर Publication: 1990 . 64 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. मोकला by नाईक राजीव Publication: 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. ते आणि आम्ही by मुळये प्रदीप / नाईक राजीव / तपास विजय Publication: 1992 . 208 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. मोकळा by नाईक राजीव Publication: मौज प्रकाशन 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. रडनायक : अरविंद देशपांडे स्मृति ग्रंथ (मा.वि.9/3) by देशपांडे Publication: अविष्कार प्रकाशन 1988 . 292 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. मोकळा by नाईक राजीव Publication: मौज प्रकाशन 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. ऐन वसंतात अर्ध्या रात्री by नाईक राजीव Publication: अजित भूरे 1990 . 64 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. रड:गनायक - अरविंद देशपांडे स्मृतिग्रंथ by नाईक राजीव Publication: अरुण काकडे 1988 . 292 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. नाटकातील चिन्ह by नाईक राजीव Publication: संदर्भ प्रकाशन 1994 . 90 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. खेळ नाटकाचा एक पडदा आणि तीन घंटा by नाईक राजीव Publication: अक्षर प्रकाशन 2003 . 223 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. "सततची नाटकं (अनाहत, अखेरचं पर्व, जातक)" by नाईक राजीव Publication: मौज प्रकाशन 2005 . 138 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. रंगनायक अरविंद देशपांडे स्मृतीग्रंंथ by नाईक राजीव व इतर Publication: अविष्कार प्रकाशन 1988 . 292 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. मोकळा by नाईक राजीव Publication: "मौज प्रकाशन , मुंबई" 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. "ऐन वसंतात , अर्ध्या रात्री"   Publication: "आंतरनाट्य , मुंबई" 1990 . 64 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. रङगनायक अरविंद देशपांडे by नाईक राजीव आणि तापास विजय इ. Publication: अविष्कार Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. मोकळा by नाईक राजीव Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. रङेगनायक. by नाईक राजीव-अनु. Publication: अविष्कार Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. खेळ नाटकाचा एक पडदा आणि तीन घंटा. by नाईक राजीव. Publication: अक्षर. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. नाटकातल मिथक. by नाईक राजीव. Publication: पद्मगंाा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. रत्नाक्षर-रत्नाकर मतकरी व्यक्ती आणि साहित्य. by नाईक राजीव-संपा. Publication: नवचैतन्य. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. मोकळा. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रकाशन-गृह,मुंबई. 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. तें. आणि आम्ही तेंडुलकरी नाटक आणि नाटकवाले. by संपादक-मुळये प्रदीप, नाईक राजीव, तपास विजय. Publication: आविष्कार प्रकाशन, मुंबई. 1992 . 208 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. नाटकातलं मिथक. by नाईक राजीव. Publication: पद्रमगंधा प्रकाशन,पुणे. 2004 . 196 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. सततची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई 4. 2005 . 138 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. सततची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज मुंबई. 2005 . 138 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. नाटकातलं मिथक. by नाईक राजीव. Publication: पदमगंधा प्रकाशन,पुणे. 2004 . 227 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. मोकळा. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. नाटकातील चिन्हं नाट्यचिन्हविचार आणि घाशीराम कोतवाल. by नाईक राजीव. Publication: संदर्भ प्रकाशन,ठाणे. 1994 . 90 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. खेळ नाटकाचा- एक पडदा आणि तीन घंटा. by नाईक राजीव. Publication: अक्षर प्रकाशन, मुंबई. 2003 . 223 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. नाटकातलं मिथक. by नाईक राजीव. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2004 . 196 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. सततची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 2005 . 138 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. आत्ताची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 2005 . 145 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. मधली नाटके. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 2006 . 102 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. आताची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 2005 . 145 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. सततची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 2005 . 138 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. रत्नाक्षरं- रत्नाकर मतकरी व्यिक्त आणि साहित्य. by नाईक राजीव व इतर संपा. Publication: नवचैतन्य प्रकाशन, मुंबई. 2006 . 432 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. मोकळा by नाईक राजीव Publication: -- -- 1988 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. मोकळा by नाईक राजीव Publication: -- -- 1988 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. नाटकातील चिन्ह by नाईक राजीव Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. रड:गनायक अरविंद देशपांडे स्मृतीग्रंथ by नाईक राजीव Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. मोकळा. आ. 1. by नाईक राजीव. Publication: "मौज प्रका , मुंबई." 1988 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. रड्.गनायक अरविंद देशपांडे स्मृतिग्रंथ. by नाईक राजीव. Publication: आविष्कार प्रकाशन. मुंबई. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. रड्.नायक अरविंद देशपांडे स्मृतिग्रंथ. by नाईक राजीव. Publication: अविष्कार प्रका. मुंबई. 1988 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. नाटकातली चिन्हं. by नाईक राजीव. Publication: संदर्भ प्रका. ठाणे. 1994 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. खेळ नाटकाचा. by नाईक राजीव. Publication: अक्षर प्रका . मुंबई. 2003 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. नाटकातील मिथक. by नाईक राजीव. Publication: पद्मगंधा प्रका . पुणे. 2004 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. सततची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रका. मुंबई. 2005 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. सततची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रका. मुंबई. 2005 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. आताची नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्रका. मुंबई. 2005 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. मधली नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्र. मुंबई. 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. मधली नाटकं. by नाईक राजीव. Publication: मौज प्र. मुंबई. 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. भारतीय प्रयोकलांचा परिचय व इतिहास : नाट्य. by नाईक राजीव. Publication: लोकवाङमय गृह मुंबई. 2010 Date:2010 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. भारतीय प्रयोगकलांचा परिचय व इतिहास नाट्य. by नाईक राजीव. Publication: ललित कला केंद्र पुणे. 2010 Date:2010 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. ना नाटकातला. by नाईक राजीव. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन पुणे. 2012 Date:2012 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. ना नाटकातला. by नाईक राजीव. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन पुणे. 2012 Date:2012 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. रंङ्गनायक:अरविंद देशपांडे स्मृतीग्रथ. by नाईक राजीव. Publication: "अविष्कार प्रकाशन,मुंबई." 1988 . 299 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. नाटकातील चिन्ह. by नाईक राजीव. Publication: "संदर्भ प्रकाशन,मुंबई." 1996 . 90 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. खेळ नाटकाचा एक पडदा आणि तीन घंटा. by नाईक राजीव. Publication: "अक्षर प्रकाशन,ठाणे." 2003 . 223 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
84. खेळ नाटकाचा (एक पडदा आणि तीन घंटा ). by नाईक राजीव. Publication: "अक्षर प्रकाशन,ठाणे." . 223 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
85. रत्नाक्षरं -व्यक्ती ? साहित्य. by नाईक राजीव. Publication: नवचैतन्य प्रकाशन मुंबई. 2006 . 432 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
86. मोकळा. by नाईक राजीव. Publication: "मौज प्रकाशन,मुंबई." 1988 . 168 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |