1. दलित आत्मचरित्रे साहित्य आणि समाज by धोंगडे रमेश Publication: मधुराज प्रकाशन 1992 . 115 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. शैलि वैज्ञानिक समिक्षा by धोंगडे रमेश Publication: दिलिपराज प्रकाशन . 243 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. तेंडुलकरांचे नाटक - पाठ्य व प्रयोग by धोंगडे रमेश़़ Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1979 . 80 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश़़ Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1985 . 186 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. आत्मलक्षी समीक्षा by धोंगडे रमेश़़ Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1991 . 179 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. शैली-वैज्ञानिक समीक्षा by धोंगडे रमेश़़ Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1996 . 243 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. तेंडुलकरांचे नाटक पाठ्य व प्रयोग by धोंगडे रमेश वा. Publication: 1979 . 80 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. मराठी नियत कालिकांची सूचि द्वितीय खंड भाग 1 ला (1800ते1950)   Publication: 1974 . 72+768 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. मराठी नियत कालिकांची सूचि भाग 2 रा   Publication: 1975 . 48+484 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. मराठी नियत कालिकांची सूचि भाग 3 रा   Publication: 1976 . 48+926 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. मराठी नियत कालिकांची सूचि भाग 4था   Publication: 1977 . 28+810 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. मराठी नियक कालिकांची सूचि भाग 5 वा   Publication: 1978 . 112+312 Date:1978 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. वृक्षगान by धोंगडे रमेश वा. आणि केळकर अशोक रा. Publication: 1984 . 96 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. आत्मलक्षी समीक्षा (मराठी साहित्य विचार) by धोंगडे रमेश वा. व धोंगडे अश्र्विनी Publication: 1991 . 179 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश वा. व धोंगडे अश्र्विनी Publication: 1991 . 212 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. मराठी शैली - विचार   Publication: 1984 . 87 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. दलित आत्मचरित्रे साहित्य आणि समाज by धोंगडे रमेश वा. Publication: 1992 . 115 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश वा. व धोंगडे अश्र्विनी Publication: 1993 . 216 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. आत्मलक्षी समीक्षा (मराठी साहित्य विचार) by धोंगडे रमेश वा. Publication: 1991 . 179 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. शैली वैज्ञानिक समीक्षा by धोंगडे रमेश वा. Publication: 1996 . 244 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. ऑक्सफर्ड इंग्रजी - मराठी शब्दकोश by धोंगडे रमेश वा. Publication: 1997 . 823 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. शतकाची विचारशैली खंड 1. by धोंगडे रमेश वा. Publication: दिलीपराज- पुणे. 2002 . 786 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. तेंडूलकरांची नाटके पाठय व प्रयोग. by धोंगडे रमेश वा. Publication: दिलीपराज- पुणे. . 130 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. तेंडुलकरांSो नाटक पाठय व प्रयोग by धोंगडे रमेश Publication: 1979 . 80 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश / धोंगडे अश्र्विनी Publication: 1985 . 186 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. आत्मलक्षी समीक्षा by धोंगडे रमेश Publication: 1990 . 179 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश / धोंगडे अश्र्विनी Publication: 1991 . 213 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. शैली वैज्ञानिक समिक्षा by धोंगडे रमेश Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1966 . 241 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश / धोंगडे अश्र्विनी Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1985 . 186 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. तेंडुलकरांचे नाटक:पाठय व प्रयोग by धोंगडे रमेश Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1905 . 80 Date:1905 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. आत्मलक्ष्मी समीक्षा by धोंगडे रमेश Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1991 . 179 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश Publication: नवसाहित्य बुक स्टॉल 1993 . 216 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. शतकाची विचार - शैली खंड - 1 (क. क्र.31/ 4) by धोंगडे रमेश Publication: दिलीपराज प्रकाशन 2002 . 759 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. शतकाची विचार - शैली (खंड - 2 ) (क. क्र.31/ 4) by धोंगडे रमेश Publication: दिलीपराज प्रकाशन 2002 . 721 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. शतकाची विचार - शैली (खंड - 3) (क. क्र.31/ 4) by धोंगडे रमेश Publication: दिलीपराज प्रकाशन 2002 . 678 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश व धोंगडे अश्विनी Publication: दिलीपराज प्रकाशन 1985 . 186 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश व धोंगडे अश्विनी Publication: "मधुराज पब्लिकेशन , पुणे" 1993 . 220 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. शतकाची विचारशैली अ भा म सा संमेलनातील अध्यक्षीय भाषणे व चिकितसा by धोंगडे रमेश व धोंगडे अश्विनी Publication: 2002 . 750 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. शतकाची विचारशैली अ भा म सा संमेलनातील अध्यक्षीय भाषणे व चिकित्सा ख् by धोंगडे रमेश व धोंगडे अश्विनी Publication: 2002 . 678 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. शतकाची विचारशैली अ भा म सा संमेलनातील अध्यक्षीय भाषणे व त्याची चिि by धोंगडे रमेश व धोंगडे अश्विनी Publication: 2002 . 785 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे, रमेश वा. Publication: पुणे बर्वे, राजीव १९८५ Date:१९८५ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे, रमेश वा. Publication: पुणे मधुराज १९९३ Date:१९९३ Availability: Copies available: (), Actions:
43. आत्मलक्ष्मी समीक्षा by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश आणि धोंगडे आश्विनी. Publication: दिलीपराज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. दलीत आत्मचरित्रे साहित्य आणि समाज by धोंगडे रमेश. Publication: मधुराज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. तेंडुलकरांचे नाटक पाठ्य व प्रयोग. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन, पुणे. 1979 . 80 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. तेंडुलकरांचे नाटक. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन, पुणे. 1979 . 80 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. मराठी भाषा आणि शैली. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन, पुणे. 1985 . 186 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. मराठी भाषा आणि शैली. by धोंगडे रमेश वा./ धोंगडे अश्विनी. Publication: मधुराज पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे 2. 1993 . 216 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. मराठी भाषा आणि शैली. by धोंगडे रमेश वा./ धोंगडे अश्विनी. Publication: मधुराज पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे 2. 1993 . 216 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. दलित आत्मचरित्रे : साहित्य आणि समाज. by धोंगडे रमेश. Publication: मधुराज पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे 2. 1992 . 115 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. दलित आत्मचरित्रे : साहित्य आणि समाज. by धोंगडे रमेश. Publication: मधुराज पब्लिकेशन्स प्रा.लि. पुणे. 1992 . 115 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. शैली -विज्ञानिक समीक्षा. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन, पुणे. 1998 . 243 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. शतकाची विचारशैली खंड -1. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि.पुणे. 2002 . 786 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. शतकाची विचारशैली खंड -2. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि.पुणे. 2002 . 750 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. शतकाची विचारशैली खंड -3. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि.पुणे. 2002 . 678 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. अध्यासनाची संकल्पना आणि उच्च शिक्षणातील समस्या---. by पारूंडेकर राम/धोंगडे रमेश. Publication: गुरुकुल प्रतिष्ठान, पुणे. 2002 . 252 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. सामाजिक भाषाविज्ञान. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन,पुणे. 2006 . 1996 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. शतकांची विचारशैली-1-साहित्य संमेलनातील भाषणे व चिकित्सा. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलिपराज प्रकाशन,पुणे. 2002 . 786 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. शतकांची विचारशैली-2 सा.संमेलन भाषणे व चिकित्सा. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलिपराज प्रकाशन,पुणे. 2002 . 750 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. शतकांची विचारशैली-3-सा.संमेलन भाषणे व चिकित्सा. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलिपराज प्रकाशन,पुणे. 2002 . 678 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. मराठी भाषा आणि शैली by धोगडे रमेश Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. मराठी भाषा आणि शैली by धोंगडे रमेश Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. शतकाची विचार शैली खंड १ by धोगडे रमेश Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. तेंडुलकरांचे नाटक पाठय व प्रयोग - आ.1. by धोंगडे रमेश. Publication: राजीव बर्वे पुणे. 1979 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. तेंडुलकरांचे नाटक . पाठय व प्रयोग . आ. 1. by धोंगडे रमेश. Publication: श्री राजीव पुणे. 1979 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. तेंडुलकरांचे नाटक पाठय व प्रयोग. by धोंगडे रमेश. Publication: बर्वे राजीव. 1979 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. मराठी भाषाव शैली. आ 2. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रका. पुणे. 1991 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. दलित आत्मचरित्रे : साहित्य आणि समाज. आ 1. by धोंगडे रमेश. Publication: मधुराज पब्लि. मुंबई. 1992 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. मराठी भाषा व शैली. आ 2. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रका. पुणे. 1991 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. शैली वौज्ञानिक समीक्षा.-2. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रका. पुणे. 1998 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. शतकाची विचार खंड - 2. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रका . पुणे. 2002 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. शतकाची विचार शैली. आ 1. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रका . पुणे. 2002 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. भाषा आणि भाषाविज्ञान. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्र. पुणे. 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. सामाजिक भाषाविज्ञान. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्र.पुणे. 2005 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. सामाजिक भाषा विज्ञान. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रका.पुणे. 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. बावनकशी अक्करमाशी. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन पुणे. 2011 Date:2011 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. बावनकशी अक्करमाशी. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन पुणे. 2011 Date:2011 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. अध्यासनाची संकल्पना आणि उच्च शिक्षणातील समस्या. by धोंगडे रमेश. Publication: गुरुकुल प्रतिष्ठान पुणे. 2002 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. कादंबरी आकृतिबंध आणि भारत सासणे. by धोंगडे रमेश. Publication: दिलीपराज प्रकाशन पुणे. 2012 Date:2012 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. शैली- वैज्ञानिक समीक्षा by धोंगडे रमेश वा। Publication: "दिलीपराज प्रकाशन प्रा। लि।, पुणे।" . 243 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. शैली वैज्ञानिक समीक्षा by धोंगडे रमेश Publication: "दिलीपराज प्रकाशन प्रा। लि।, पुणे।" . 243 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. आत्मलक्षी समीक्षा -मराठी साहित्य विचार. by धोंगडे रमेश. Publication: "दिलीपराज प्रकाशन, पुणे." 2012 . 179 Date:2012 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |