1. शिरवाडकरांची नाटके by देशमुख शोभा Publication: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन 1984 . 93 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. शिरवाडकरांSाी नाटके by देशमुख शोभा Publication: 1984 . 93 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. शिरवाडकरांSाी नाटके by देशमुख शोभा Publication: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन 1984 . 93 Date:1984 Availability: No items available: Actions: No cover image available
4. मराठी नाटकातील स्त्री रुपे- शारदा ते चारचौघी by देशमुख शोभा Publication: प्रतिमा प्रकाशन 2007 . 254 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. शिरवाडकरांची नाटके by देशमुख, शोभा Publication: पुणे कॉन्टिनेंटल १९८४ Date:१९८४ Availability: No items available: Actions: No cover image available
6. शिरवाडकरांची नाटके by देशमुख, शोभा Publication: पुणे कॉन्टिनेंटल १९८४ Date:१९८४ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. नाट्यलेखन आणि नाट्यविष्कार. by देशमुख शोभा. Publication: लोक विजय. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. नाट्यलेखन आणि नाट्यविष्कार. by देशमुख शोभा. Publication: लोक विजय. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. रंगभूमी मराठीतील अनुवादित नाटकांची. by देशमुख शोभा. Publication: जगन्नाथ. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. रंगभूमी मराठीतील अनुवादित नाटकांची. by देशमुख शोभा. Publication: जगन्नाथ. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. शिरवाडकरांची नाटके . आ. 1. by देशमुख शोभा. Publication: मनोरमा प्रका . मुंबई. 1984 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. शिरवाडकरांची नाटके. by देशमुख शोभा. Publication: "कॉन्टिनेंटल प्रकाशन,पुणे." 1984 . 93 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |