1. शिरवाडकरांची नाटके by देशमुख Publication: कॉन्टिनेंटल 1984 . 93 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. नवे पान by देशमुख Publication: सुविचार 1967 . 142 Date:1967 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. मराठी साहित्याचे शास्त्र by देशमुख Publication: कॉन्टिनेन्टल 1959 . 354 Date:1959 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. साहित्य तोलन by देशमुख Publication: माग्रस 1974 . 248 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. संपूर्ण गडकरी (खंड 1 ) by देशमुख Publication: महाराष्ट्र साहित्य परिषद 1984 . 465 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. नवे पान by देशमुख Publication: आनंद मुद्रणालय 1967 . 45 Date:1967 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. बुध्दिबळे - मंत्र आणि तंत्र by देशमुख Publication: त्रिदल प्रकाशन 1981 . 193 Date:1981 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. इथेच जन्मली वेदना by देशमुख Publication: भारतीय प्रकाशन मंदीर . 160 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. इंदिरा by देशमुख Publication: नागपूर प्रकाशन 1947 . 124 Date:1947 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. मृतिका जाली कस्तुरी by देशमुख Publication: वासुधा . 148 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. वाखवैजयंती - एक अभ्यास by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. पुर्नजन्म - एक प्रत्यक्ष अनुभव by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. पाखर by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. विचार दिंडी by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. श्रीमत दासबोध सार्थ व सटीक by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. इन्किलाब विरुद्ध जिहाद by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. नाही चिरा नाही पणती by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. नाही चिरा नाही पणती by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. अरे संस्कार संस्कार by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. सूर्यपुत्र by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. दासबोध चिंतनिका by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. राजा शंभो छत्रपती by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. संपूर्ण गडकरी - खंड 1 ला by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. संपूर्ण गडकरी - खंड 2 रा by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. बारोमास by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. कामायनी by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. रगडा by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. मराठीचे साहित्यशास्त्र by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. कमांडो (छद्रांगाची हार) by देशमुख Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. ब्रम्हांडात by देशमुख Publication: मनोरमा 2007 . 200 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. श्रीमत् दासबोध (सार्थ व सटीक) by देशमुख Publication: प्रसाद 2003 . 795 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. तत्त्वज्ञ - संख्याशास्त्रज्ञ - विद्याधर गोडांबे by देशमुख Publication: ग्रंथाली 2006 . 91 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. अरे संस्कार संस्कार by देशमुख Publication: मनोविकास 2005 . 136 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. तहान by देशमुख Publication: कॉन्टिनेन्टल 2006 . 205 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. ब्रह्मसूत्र - शांकरभाष्य - भाग 1 ला by देशमुख Publication: प्रसाद 1916 . 385 Date:1916 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. ब्रह्मसूत्र - शांकरभाष्य - भाग 2 रा by देशमुख Publication: प्रसाद 1917 . 358 Date:1917 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. ब्रह्मसूत्र - शांकरभाष्य - भाग 3 रा by देशमुख Publication: प्रसाद 1919 . 475 Date:1919 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. स्तोत्रावली - भाग 1 ला by देशमुख Publication: प्रसाद 1916 . 298 Date:1916 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. स्तोत्रावली - भाग 2 रा by देशमुख Publication: प्रसाद 1916 . 320 Date:1916 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. शिखर यशाचे by देशमुख Publication: सुरेशचंद्र पब्लिकेशन्स 2006 . 208 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. मुक्तछंद by देशमुख Publication: वसंत बुक स्टॉल 2008 . 160 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. नीलाची शाळा by देशमुख Publication: राजहंस 2008 . 278 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. रानातली गोष्ट मनातली by देशमुख Publication: मृण्मयी ऋग्वेदी 2004 . 96 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. चक्रव्यूह by देशमुख वसंत गोविंद Publication: जोशी निला . 448 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. पुणेरी मिसळ by देशमुख निळकंठ Publication: जयभारत 1963 . 132 Date:1963 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. शूरा मी वंदिले by देशमुख नी.वा. Publication: "एम.जी.को," . 406 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. शूरा मी वंदिले by देशमुख नी.वा. Publication: "एम.जी.को," . 406 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. चक्रव्यूह by देशमुख वसंत गोविंद Publication: योजना . 448 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. ही तर मीरा गाते by देशमुख संजीवनी Publication: 1973 . 119 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. स्वप्नात नाही आले by देशमुख संजीवनी Publication: 1974 . 116 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. देव नाही देव्हाऱ्यात by देशमुख मो.दा. Publication: सुलभ मु. 1976 . 84 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. बुध्दिबळ मंत्र तंत्र by देशमुख निळकंठ Publication: जयभारत 1977 . 200 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. इन्सपेक्टर by देशमुख वसंत गोविंद Publication: माधुरी प्रकाशन . 315 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. माझा जीवनप्रवाह by देशमुख चिं.दा. Publication: . 210 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. अना by देशमुख राम Publication: गिरिराज प्रकाशन . 156 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. धूसर विश्वात by देशमुख वसंत गोविंद Publication: नवचैतन्य प्रकाशन . 144 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. भुमिगताच्या राज्यात by देशमुख वसंत गोविंद Publication: नवचैतन्य प्रकाशन 1984 . 107 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. प्राइस by देशमुख भास्कर Publication: जनसेवा प्रेस 1984 . 204 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. महाराजांच्या मुलुखात by देशमुख विजया Publication: 1978 . 231 Date:1978 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. महाभारतातील अश्वत्थामा by देशमुख विजया Publication: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन 1985 . 200 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. देवांसी जीवे मारीले by देशमुख चिंतामणी Publication: ग्रंथाली अभिनव वाचक चळवळ 1983 . 187 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. शककर्ते शिवराय (पुर्वार्ध) by देशमुख विजया Publication: छत्रपती सेवा प्रतिष्ठान 1980 . 492 Date:1980 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. शककर्ते शिवराय (उत्तरार्ध) by देशमुख विजया Publication: छत्रपती सेवा प्रतिष्ठान 1980 . 1124 Date:1980 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. रामदास प्रतिमा आणि प्रबोधन by देशमुख त्र्य.वि. Publication: अस्मिता प्रकाशन 1984 . 140 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. मृतिका झाली कस्तुरी by देशमुख वसंत गोविंद Publication: वसुधा प्रकाशन . 147 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. हि तर मीरा गाते by देशमुख संजीवनी Publication: साठे निर्मला 1973 . 119 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. काव्यदिंडी by देशमुख उषा Publication: सुवर्ण प्रकाशन 1987 . 187 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. अन्तू by देशमुख वसंत गोविंद Publication: रसिक साहित्य 1979 . 248 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. इन्सपेक्टर by देशमुख वसंत गोविंद Publication: मनोरमा प्रकाशन 1980 . 316 Date:1980 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. स्वप्नात नाही आले by देशमुख संजीवनी Publication: विशाखा प्रकाशन 1973 . 116 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. धुसर विश्वांत by देशमुख वसंत गोविंद Publication: नवचैतन्य प्रकाशन 1983 . 144 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. कारंज by देशमुख वसंत गोविंद Publication: परचुरे प्रकाशन . 126 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. तीन निबंध व इतिहास by देशमुख म.वा. Publication: अभिनव प्रकाशन . 212 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. मेघदुत by देशमुख चिंतामणी Publication: सरिता प्रकाशन . 95 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. गर्जा जयजयकार एक जागरण by देशमुख उषा Publication: चेतश्री प्रकाशन . 248 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. धुसर विश्वात by देशमुख वसंत गोविंद Publication: नवचैतन्य प्रकाशन 1983 . 144 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. अंगणवाडी by देशमुख नवनीत Publication: सुयोग प्रकाशन 1986 . 108 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. शिरवाडकरांची नाटके by देशमुख शोभा Publication: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन 1984 . 93 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. नाही चिरा नाही पणती by देशमुख निळकंठ Publication: निळकंठ प्रकाशन 1989 . 203 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. रामदास प्रतिमा आणि प्रबोध by देशमुख त्र्य.वि. Publication: अस्मिता 1989 . 147 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. कुसुमाग्रज साहित्य दर्शन by देशमुख उषा Publication: शलाका प्रकाशन 1989 . 450 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. काळा डाग by देशमुख नवनीत Publication: सुयोग प्रकाशन 1986 . 111 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. विस्तार प्रशासन by देशमुख म.भ. Publication: 1979 . 206 Date:1979 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
84. महाभारतातील अश्वत्थामा by देशमुख विजया Publication: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन 1985 . 200 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
85. सिंदखेडराजा by देशमुख विजया Publication: महाराष्ट्र शासन शिक्षण 1982 . 27 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
86. साहित्य शोधनी by देशमुख उषा Publication: निहारा प्रकाशन 1989 . 156 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
87. शिकारनामा by देशमुख राजमधुकर Publication: संदिप प्रकाशन 1990 . 172 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
88. कैवल्य by देशमुख पी.के. Publication: देशमुख प्रकाशन 1991 . 95 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
89. लोकहितवादी by देशमुख गोपाल हरि Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 1971 . 88 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
90. काळा डाग by देशमुख नवनीत Publication: सुयोग प्रकाशन 1989 . 111 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
91. बंदिस्त by देशमुख नवनीत Publication: सुयोग प्रकाशन 1987 . 83 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
92. अंगणवाडी by देशमुख नवनीत Publication: सुयोग प्रकाशन 1989 . 93 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
93. अमृतानुभव by देशमुख माधव कृष्णा Publication: निर्णय सागर प्रकाशन 1923 . 723 Date:1923 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
94. पुर्व परिक्षा मार्गदर्शक by देशमुख लक्ष्मिकांत Publication: अजिंक्य प्रकाशन 1992 . 297 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
95. ज्ञानेश्वरी एक शोध by देशमुख उषा Publication: निहारा प्रकाशन 1990 . 235 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
96. शास्त्रीय चंद्रकला by देशमुख त्र्य.वि. Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 1992 . 172 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
97. "नाही चिरा,नाही पणती" by देशमुख निळकंठ Publication: मनोरमा प्रकाशन 1992 . 203 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
98. ऑलिम्पिकायन by देशमुख विनोद Publication: लाखे प्रकाशन 1992 . 106 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
99. नॅशनल टॅलेंट सर्च परिक्षा (जीवशास्त्र ) by देशमुख अ.ल. Publication: अनमोल प्रकाशन 1984 . 111 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
100. अधुनिक नाट्यविचार by देशमुख अनंत Publication: पुष्प प्रकाशन 1993 . 163 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |