1. अग्निशिखा by देशपांडे शशिकांत Publication: अजिंक्य प्रकाशन . 208 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. कतृत्वाचा महामेरु डॉ हेगडेवार by देशपांडे शशिकांत Publication: चंद्रकला प्रकाशन 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. वळणवाटा by देशपांडे शशिकांत Publication: राजश्री प्रकाशन 1993 . 150 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: उमा प्रकाशन 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा प्रकाशन . 214 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: मधुराज प्रकाशन 1997 . 208 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. वह लंबी खामोशी by देशपांडे शशिकांत Publication: साहित्य अकादमी 1999 . 202 Date:1999 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. डॉ. हेडगेवार by देशपांडे शशिकांत Publication: चंद्रकला प्रकाशन 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: उमा प्रकाशन 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. अत्र्यांची करुण गंभीर कविता by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा प्रकाशन 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. कर्तृत्वाचा महामेरु डॉ. हेडगेवार by देशपांडे शशिकांत Publication: चंद्रकला प्रकाशन 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. महाराष्ट्र 1982   Publication: 1982 . 181+112 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. महाराष्ट्र 1983   Publication: 1983 . 371 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. कर्तुत्वाचा महामेरु डॉ. हेडगेवार by देशपांडेे शशिकांत Publication: 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: 1994 . 224 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: 1997 . 208 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. अत्र्यांची करुण - गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. अग्निकंकण ( हुतात्मा राजगुरुवरील कादंबरी ) by देशपांडे शशिकांत Publication: 1985 . 234 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. अग्निशिखा ( महाभारतातील अंबेच्या जीवनावरील कादंबरी ) by देशपांडे शशिकांत Publication: 1987 . 208 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. एकलीच दिपकळी रावणाची पत्नी मंदोदरीच्या जीवनावर by देशपांडे शशिकांत Publication: 1989 . 430 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. तृषार्त by देशपांडे शशिकांत Publication: 1989 . 124 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. अग्निकंकण : हुतात्मा 'राजगुरु 'यांचे जीवनावरील कादंबरी by देशपांडे शशिकांत ( देशपांडे कृ.पं. ) Publication: 1997 . 208 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. हेडगेवार. by देशपांडे शशिकांत. Publication: चंद्रकांत. 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. मी एक अश्वत्थामा. by देशपांडे शशिकांत. Publication: तोरणा - पुणे. . 114 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. मी एक अश्वत्थामा. by देशपांडे शशिकांत. Publication: तोरणा - पुणे. . 114 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. एकलीSा दीपकळी by देशपांडे शशिकांत Publication: 1987 . 432 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. एकलीSा दिपकळी by देशपांडे शशिकांत Publication: 1988 . 430 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. तgषार्त by देशपांडे शशिकांत Publication: 1988 . 124 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. तgषार्त by देशपांडे शशिकांत Publication: 1988 . 124 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: 1985 . 234 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: 1985 . 234 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. अग्निशिखा by देशपांडे शशिकांत Publication: 1987 . 208 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. अत्र्याSाी हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. कतgत्वाSाा महामेरु डॉ हेडगेवार by देशपांडे शशिकांत Publication: 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. वळणवाट by देशपांडे शशिकांत Publication: 1993 . 150 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. वाटदीर्घ मौनाSाी by देशपांडे शशिकांत Publication: महेता पब्लिकेशन हाऊस 1996 . 187 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. अत्र्यांSाी करु ण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा प्रकाशन 1997 . 214 Date:1997 Availability: No items available: Actions: No cover image available
38. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: मधुराज पब्लिकेशन प्र. लि. 1997 . 208 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: मधुराज पब्लिकेशन प्र. लि. 1997 . 208 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. अत्र्यांSाी हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: उमा प्रकाशन 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: सन पब्लिकेशन 1905 . 234 Date:1905 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. आग्निशिखा by देशपांडे शशिकांत Publication: अजिंक्य प्रकाशन 1987 . 208 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. एकलीच दीपकळी (रावणपत्नी मंदोदरीवरील कादंबरी ) by देशपांडे शशिकांत Publication: अजिंक्य प्रकाशन 1988 . 430 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. कर्तुत्वाचा महामेरू डॉ.हेडगेवार by देशपांडे शशिकांत Publication: चंद्रकला प्रकाशन 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. तृषार्त by देशपांडे शशिकांत Publication: अंजली प्रकाशन 1988 . 124 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके ( लेखक- देशपांडे शशिकांत) by अत्रे प्रल्हाद केशव Publication: उमा प्रकाशन 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: मधुराज पब्लिकेशन 1997 . 208 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा प्रकाशन 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. "अग्निकंकण ( हुतात्मा )राजगुरु ' यांचेवरील प्रभावी कादंबरी""" by देशपांडे शशिकांत Publication: "सन पब्लिकेशन्स , पुणे" 1985 . 234+4 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. "अग्निकंकण ( हुतात्मा ' राजगुरु यांच्यावरील कादंबरी )""" by देशपांडे शशिकांत Publication: "सन पब्लिकेशन्स , पुणे" 1985 . 234+4 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. एकलीच दीपकळी by देशपांडे शशिकांत Publication: "अजिंक्य प्रकाशन, पुणे 2" . 430 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. एकलीच दीपकळी by देशपांडे शशिकांत Publication: "अजिंक्य प्रकाशन, पुणे 2" . 430 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. डॉ. हेडगेवार by देशपांडे शशिकांत Publication: "चंद्र्रकला प्रकाशन , पुणे 1" 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. तृषार्त by देशपांडे शशिकांत Publication: "अंजली प्रकाशन, पुणे" 1988 . 124 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. वळणवाटा by देशपांडे शशिकांत Publication: "राजश्री प्रकाशन , पुणे" 1993 . 157 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. अत्र्यांची करुण आणि गंभिर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: "प्रतिमाा प्रकाशन , पुणे 30" 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके by देशपांडे, शशिकांत Publication: पुणे उमा १९९४ Date:१९९४ Availability: Copies available: (), Actions:
58. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: सन Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. अग्निशिखा by देशपाडे शशिकांत Publication: अजिंक्य Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. अग्निशिखा by देशपांडे शशिकांत Publication: अजिंक्य Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. अग्निशिखा by देशपांडे शशिकांत Publication: अजिंक्य Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. एकलीच दीपकळी by देशपाडे शशिकांत Publication: अजिंक्य Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. श्री संताजी महारा जगनाडे by देशपांडे शशिकांत Publication: मंजुल Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. संताजी महाराज जगनाडे by देशपांडे शशिकांत Publication: मंजुल Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. अत्र्यांची हास्य प्राान नाटके by देशपाडे शशिकांत Publication: उमा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: प्रतिमा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: मधुराज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. मराठीची लेखनश्रेणी by देशपांडे शशिकांत Publication: नवीन उद्योग Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. साहित्य मानस by देशपांडे शशिकांत Publication: स्नेहवर्धन. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. एकलीच दीपकळी. by देशपांडे शशिकांत. Publication: अजिंक्य प्रकाशन. . 432 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. कर्तृत्वाचा महामेरू डॉ. हेडगेवार. by देशपांडे शशिकांत. Publication: चंद्रकला प्रकाशन, पुणे. 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. श्री संताजी महाराज जगनाडे. by देशपांडे शशिकांत. Publication: मंजुल प्रकाशन, पुणे. 1991 . 79 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. वळणवाटा. by देशपांडे शशिकांत. Publication: राजश्री प्रकाशन, पुणे. 1993 . 150 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. श्री संताजी महाराज जगनाडे. by देशपांडे शशिकांत. Publication: मंजुल प्रकाशन, पुणे. 1991 . 80 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. मराठीची लेखनलेणी. by देशपांडे शशिकांत. Publication: नवीन उद्योग, पुणे 2. . 108 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके. by देशपांडे शशिकांत. Publication: उमा प्रकाशन, पुणे. 1994 . 244 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. अग्नकिंकण. by देशपांडे शशिकांत. Publication: मधुराज पब्लिकेशन्स प्रा.लि. पुणे. 1997 . 208 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके. by देशपांडे शशिकांत. Publication: प्रतिमा प्रकाशन, पुणे. 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. कर्तृत्त्वाचा महामेरू डॉ. हेडगेवार. by देशपांडे शशिकांत. Publication: चंद्रकला प्रकाशन, पुणे. 1989 . 104 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. अग्निशिखा. by देशपांडे शशिकांत. Publication: अजिंक्य प्रकाशन ,पुणे. 1987 . 208 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. अत्र्यांची हास्यपद्रान नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: -- -- 1994 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. श्री संताजी महाराज जगनाडे by देशपांडे शशिकांत Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. अग्निकंकण by देशपांडे शशिकांत Publication: -- -- 1997 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
84. अग्निकंकण. by देशपांडे शशिकांत. Publication: म. ना . जोशी. पुणे. 1985 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
85. एकलीच दीपकळी. by देशपांडे शशिकांत. Publication: अजिंक्य प्रका. पुणे. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
86. बळणवाटा. आ 1. by देशपांडे शशिकांत. Publication: राजश्री प्रका. पुणे. 1993 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
87. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके. आ 1. by देशपांडे शशिकांत. Publication: उमा प्रकाशन. पुणे. 1994 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
88. अत्र्यांची हास्यप्रधान नाटके. आ 1. by देशपांडे शशिकांत. Publication: उमा प्रका. पुणे. 1994 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
89. अत्र्यांची करूण गंभीर नाटके. by देशपांडे शशिकांत. Publication: प्रतिमा प्रका. पुणे. 1997 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
90. अग्निकंकण -2. by देशपांडे शशिकांत. Publication: मधुराज प. पुणे. 1997 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
91. अग्निकंकण. by देशपांडे शशिकांत. Publication: मधुराज प्रका. पुणे. 1998 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
92. साहित्यमानस. by देशपांडे शशिकांत. Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन पुणे. 2008 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
93. तृषार्त. by देशपांडे शशिकांत. Publication: नंदिनी पब्लिशिंग हाऊस पुणे. 2009 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
94. अग्निशिखा by देशपांडे शशिकांत Publication: . 206 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
95. तृषार्त by देशपांडे शशिकांत Publication: "अंजली प्रकाशन, पुणे।" . 124 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
96. तृषार्त by देशपांडे शशिकांत Publication: "अंजली प्रकाशन, पुणे।" . 124 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
97. अत्र्यांची करुण गंभीर नाटके by देशपांडे शशिकांत Publication: "प्रतिमा प्रकाशन, पुणे।" . 214 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
98. संताजी महाराज जगमाडे. by देशपांडे शशिकांत. Publication: "मंजुल प्रकाशन,पुणे." 1991 . 67 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
99. वळणवाटा. by देशपांडे शशिकांत. Publication: राजश्री प्रकाशन पुणे. 1993 . 150 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
100. अत्र्यांची करुण -गंभीर नाटके. by देशपांडे शशिकांत. Publication: "प्रतिभा प्रकाशन, पुणे ." 1997 . 214 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |