1. निवडक नाटय़प्रवेश.......2   Publication: आनंद पुस्तक मदिंर 1980 . 120 Date:1980 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
2. निवडक नाटय़प्रवेश .......1   Publication: आनंद पुस्तक मदिंर 1980 . 126 Date:1980 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
3. निवडक नाटय़प्रवेश .......3   Publication: आनंद पुस्तक मदिंर 1980 . 130 Date:1980 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
4. वसन्त शिन्दे   Publication: श्री विशाखा प्रकाशन 1986 . 88 Date:1986 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
5. रंगयात्रा   Publication: नाट्यसंपदा प्रकाशन 1989 . 49+560 Date:1989 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
6. मराठी भाषा आणि साहित्य (1960 ते 1985)   Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1990 . 222 Date:1990 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
7. माझा नाट्यलेखन प्रवास   Publication: उन्मेष प्रकाशन 1988 . 283 Date:1988 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
8. गानयोगी by देशपांडे वि. भा. Publication: पृथ्वी प्रकाशन 1993 . 196 Date:1993 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
9. नाट्यव्यक्तिरेखाटन by देशपांडे वि. भा. Publication: नवीन उद्योग 1996 . 183 Date:1996 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
10. नाट्यसमीक्षा काही दृष्टीकोण   Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1985 . 103 Date:1985 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
11. मराछी नाट्यकोश   Publication: निशांत प्रकाशन 2000 . 1181+35 Date:2000 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
12. भावलेली नाटके by देशपांडे वि. भा. Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
13. गाजलेल्या रंगभूमिका by देशपांडे वि. भा. Publication: 2006 . 262+1 Date:2006 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
14. निवडक नाट्यप्रवेश सामाजिक by देशपांडे वि. भा. Publication: 1980 . 130 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
15. निवडक नाट्यप्रवेश सामाजिक   Publication: 1980 . 130 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
16. निवडक नाट्यप्रवेश पौराणिक   Publication: 1980 . 126 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
17. निवडक नाट्यप्रवेश ऐतिहासिक   Publication: 1980 . 120 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
18. निवडक एकांकिका 1977   Publication: 1978 . 184 Date:1978 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
19. प्राचीन भारतीय नाणक शास्त्र by देशपांडे वि. भा. व तावरे स्नेहल Publication: 1975 . 293 Date:1975 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
20. प्रयोगक्षम निवडक - एकांकिका   Publication: 1986 . 112 Date:1986 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
21. नाट्यरंग (मुलाखती व व्यक्तीलेख) by देशपांडे वि. भा. Publication: 1986 . 220 Date:1986 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
22. रायगडाला जेंव्हा जाग येते एक सिंहावलोकन   Publication: 1987 . 220 Date:1987 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
23. माझा नाटयलेखन / दिग्दर्शनाचा प्रवास   Publication: 1988 . 283 Date:1988 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
24. रंगयात्रा ( स्वातंत्र्योत्तर मराठी रंगभूमीचे अवलोकन)   Publication: 1988 . 560 Date:1988 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
25. मराठी भाषा आणि साहित्य   Publication: 1990 . 222 Date:1990 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
26. मराठी कलाभिरुची   Publication: 2000 . 191 Date:2000 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
27. मराठी नाट्यकोश   Publication: 2000 . 104 Date:2000 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
28. नाटकीय वेध by देशपांडे वि. भा. Publication: 2002 . 156 Date:2002 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
29. भावलेली नाटके by देशपांडे वि. भा. Publication: 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
30. निवडक एकांकिका   Publication: 1986 . 112 Date:1986 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
31. नाट्यरंग मुलाखती व व्यक्तीलेख by देशपांडे वि. भा. Publication: 1986 . 220 Date:1986 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
32. " वसंत शिन्दे ( मुकपट, बोलपट, रंगभुमी )"   Publication: 1986 . 87 Date:1986 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
33. नाटकीय वेध by देशपांडे वि. भा. Publication: 2002 . 156 Date:2002 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
34. भावलेली नाटके by देशपांडे वि. भा. Publication: 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
35. रंगयात्रा. by संपा. डॉ. देशपांडे वि. भा. Publication: पणशीकर दाजी. 1988 . 560 Date:1988 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
36. मराठी कलाभिरुची. by देशपांडे वि. भा. / जोगळेकर सुषमा. Publication: कॉन्टीनेंटल. 2000 . 191 Date:2000 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
37. गाजलेल्या रंग भूमिका. by देशपांडे वि. भा. Publication: रोहन. 2006 . 263 Date:2006 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
38. एम.पी.एस.सी. मेन आणि इतर अनेक स्पर्धा परिक्षांसाठी मराठी by देशपांडे वि. भा. Publication: 1989 . 108 Date:1989 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
39. निवडक एकांकिका by देशपांडे वि. भा. Publication: 1978 . 184 Date:1978 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
40. निवडक नाव्यमनोगते ......5 by देशपांडे वि. भा. Publication: मानसन्मान प्रकाशन 1980 . 74 Date:1980 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
41. निवडक नाटयप्रवेश ( पौराणिक ) ......1 by देशपांडे वि. भा. Publication: 1980 . 126 Date:1980 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
42. निवडक नाटयप्रवेश ( ऐतिहासिक ) ......2 by देशपांडे वि. भा. Publication: 1980 . 120 Date:1980 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
43. निवडक नाटयप्रवेश.....3 by देशपांडे वि. भा. Publication: 1980 . 130 Date:1980 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
44. प्रयोगक्षम निवडक एकंकिका by देशपांडे वि. भा. Publication: 1985 . 122 Date:1985 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
45. माझा नाटयलेखन-दिग्दर्शनाSाा प्रवास by देशपांडे वि. भा. Publication: 1988 . 283 Date:1988 Availability: No items available: Actions: No cover image available
46. मराठी भाषा आणि साहित्य by देशपांडे वि. भा Publication: 1990 . 222 Date:1990 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
47. नाटयसमीक्षा-काही दृष्टिकोण by देशपांडे वि. भा. Publication: 1985 . 103 Date:1985 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
48. रंगयात्रा by देशपांडे वि. भा. Publication: 1988 . 556+44 Date:1988 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
49. मराठी नाटक स्वांतत्र्योत्तर काळ (1947-90) by देशपांडे वि. भा. Publication: 1992 . 240 Date:1992 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
50. नाटककार खोनोलकर by देशपांडे वि. भा. Publication: 1977 Date:1977 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
51. रायगडला जेव्हा जाग येते by देशपांडे वि. भा. Publication: 1987 . 220 Date:1987 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
52. गानयोगी पं. मल्लिकार्जुन मन्सुर by देशपांडे वि. भा Publication: 1993 . 200 Date:1993 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
53. निवडक नाटयप्रवेश (सामाजिक 2).....4 by देशपांडे वि. भा. Publication: 1980 Date:1980 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
54. नाटयस्पंदने by देशपांडे वि. भा. Publication: सिग्नेटपब्लिकेशन्स 1996 . 144 Date:1996 Availability: No items available: Actions: No cover image available
55. नाटयरंग by देशपांडे वि. भा. Publication: 1986 Date:1986 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
56. नाटयरंग by देशपांडे वि. भा. Publication: विमल प्रकाशन 1986 . 220 Date:1986 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
57. नाटयसमीक्षा : काही दृष्टीकोण by देशपांडे वि. भा Publication: 1985 . 103 Date:1985 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
58. प्रयोगक्षम निवडक एकांकिका by देशपांडे वि. भा. Publication: मेहता पब्लि. हाऊस 1985 . 112 Date:1985 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
59. गानयोगी मल्लिकार्जून मन्सूर by देशपांडे वि. भा. Publication: 1993 . 202 Date:1993 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
60. माझा नाटयलेखन/दिग्दर्शनाSाा प्रवास by देशपांडे वि. भा Publication: 1988 . 270+13 Date:1988 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
61. मराठी भाषा आणि साहित्य by देशपांडे वि. भा Publication: महेता पब्लिकेशन हाऊस 1990 . 222 Date:1990 Availability: No items available: Actions: No cover image available
62. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 3 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 692 Date:2008 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
63. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 2 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 497 Date:2008 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
64. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 1 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 429 Date:2008 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
65. निवडक एकांकिका 1977 by देशपांडे वि भा Publication: सुपर्ण प्रकाशन 1977 . 184 Date:1977 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
66. निवडक नाटयमनोगते ...(मा.वि.क्र 9/3 ) by देशपांडे वि भा Publication: आनंद पुस्तक मंदिर 1980 . 74 Date:1980 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
67. निवडक नाटयप्रवेश (1)पौराणिक by देशपांडे वि भा Publication: आनंद पुस्तक मंदिर 1905 . 126 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
68. निवडक नाटयप्रवेश (2) ऐतिहासिक by देशपांडे वि भा Publication: आनंद पुस्तक मंदिर 1905 . 120 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
69. निवडक नाटयप्रवेश (3) सामाजिक 1 by देशपांडे वि भा Publication: आनंद पुस्तक मंदिर 1905 . 130 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
70. निवडक नाटयप्रवेश (4) सामाजिक 2 by देशपांडे वि भा Publication: आनंद पुस्तक मंदिर 1905 . 160 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
71. निवडक एकांकिका by देशपांडे वि भा Publication: मेहता पब्लिकेशन हाऊस 1905 . 112 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
72. नाटयरंग by देशपांडे वि भा Publication: विमल प्रकाशन 1905 . 220 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
73. वसंत शिंदे : मूकपट बोलपट रंगभूमी by देशपांडे वि भा Publication: श्रीविद्या प्रकाशन 1905 . 87 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
74. रायगडाला जेव्हा जाग येते एक सिहावलोकन by कानेटकर वसंत Publication: मधुर पब्लिकेशन 1987 . 220 Date:1987 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
75. माझा नाट्यलेखन / दिग्दर्शनाचा प्रवास by देशपांडे वि भा Publication: उन्मेष प्रकाशन 1988 . 270 Date:1988 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
76. रंगयात्रा by देशपांडे वि भा Publication: नाटय संपदा प्रकाशन 1988 . 560 Date:1988 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
77. मराठी भाषा आणि साहित्य by देशपांडे वि भा Publication: मेहता पब्लिकेशन हाऊस 1990 . 222 Date:1990 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
78. नाटयसमिक्षा काही दृष्टीकोन by देशपांडे वि भा Publication: मेहता पब्लिकेशन हाऊस 1985 . 103 Date:1985 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
79. गानयोगी पंडित मल्लिकार्जून by देशपांडे वि भा Publication: पृथ्वीराज प्रकाशन 1993 . 196 Date:1993 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
80. रंगयात्रा by देशपांडे वि भा Publication: नाटय संपदा प्रकाशन 1988 . 560 Date:1988 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
81. मराठी नाटयकोश (मा.वि.पेपर-9) by देशपांडे वि भा Publication: निशांत प्रकाशन 2000 . 1181 Date:2000 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
82. नाटकीय वेध by देशपांडे वि भा Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2002 . 156 Date:2002 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
83. भावलेली नाटके by देशपांडे वि भा Publication: श्रीपाद प्रकाशन 2002 . 240 Date:2002 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
84. स्मरणगंध by देशपांडे वि भा Publication: निशिगंधा प्रकाशन 2004 . 120 Date:2004 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
85. गाजलेल्या रंगभूमिका by देशपांडे वि भा Publication: रोहन प्रकाशन 2006 . 263 Date:2006 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
86. नाटककार खानोलकर by देशपांडे वि. भा. Publication: "नुतन प्रकाशन, पुणे" 1979 . 104 Date:1979 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
87. निवडक नाट्यप्रवेश by देशपांडे वि. भा. Publication: "आनंद पुस्तक मंदीर, पुणे" 1980 . 126 Date:1980 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
88. निवडक नाट्यप्रवेश by देशपांडे वि. भा. Publication: "आनंद पुस्तक मंदीर, पुणे" 1980 . 120 Date:1980 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
89. निवडक नाट्यप्रवेश by देशपांडे वि. भा. Publication: "आनंद पुस्तक मंदीर, पुणे" 1980 . 130 Date:1980 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
90. निवडक नाट्यप्रवेश by देशपांडे वि. भा. Publication: "आनंद पुस्तक मंदीर, पुणे" 1980 . 160 Date:1980 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
91. निवडक नाट्यमनोगते by देशपांडे वि. भा. Publication: "आनंद पुस्तक मंदीर, पुणे" 1980 . 73 Date:1980 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
92. नाटयसमीक्षा : काही दृष्टीकोन by देशपांडे वि. भा. Publication: "मेहता पब्लिशिंग हाऊस , पुणे" 1985 . 103 Date:1985 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
93. नाटयसमीक्षा - काही दृष्टीेकोन by देशपांडे वि. भा. Publication: "मेहता पब्लिशिंग हाऊस , पुणे" 1985 . 6+103 Date:1985 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
94. प्रयोगक्षम निवडक एकांकिका by देशपांडे वि. भा. Publication: "मेहता पब्लिशिंग हाऊस , पुणे" 1985 . 122 Date:1985 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
95. नाटयरंग by देशपांडे वि. भा. Publication: "विमल प्रकाशन , पुणे 30" 1986 . 220 Date:1986 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
96. प्रयोगक्षम निवडक एकांकिका by देशपांडे वि. भा. Publication: "मेहता पब्लिशिंग हाऊस , पुणे" 1985 . 112 Date:1985 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
97. नाटयरंग by देशपांडे वि. भा. Publication: "विमल प्रकाशन , पुणे 30" 1986 . 220 Date:1986 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
98. वसंत शिंदे मुकपट / बोलपट / रंगभूमी by देशपांडे वि. भा. Publication: "श्री विशाखा प्रकाशन, पुणे" 1986 . 87 Date:1986 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
99. रायगडाला जेंव्हा जाग येते एक सिंहावलोकन by देशपांडे वि. भा. Publication: "इंद्र्रायणी साहित्य , पुणे" 1987 . 220 Date:1987 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
100. निवडक नाट्य प्रवेश सामाजीक - 1 by देशपांडे वि. भा. संपा. Publication: "आनंद पुस्तक मंदीर, पुणे" 1980 . 130 Date:1980 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
1 2 3 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |