1. दत्ता भगत यांची नाटके by त्रिभुवन शैलेश Publication: पॉपिलॉन प्रकाशन 2001 . 144 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. दलित नाटक प्रेरणा व विकास by त्रिभुवन शैलेश Publication: पॉपिलॉन प्रकाशन 2001 . 71 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे by त्रिभुवन शैलेश Publication: पायल प्रकाशन 2006 . 150 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. चुंबळ by त्रिभुवन शैलेश Publication: पायल प्रकाशन 2006 . 176 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा   Publication: पायल प्रकाशन 2006 . 224 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. आमचा बाप आन आम्ही स्वरूप आणि समिक्षा   Publication: 2008 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. अयुर्वेदीय स्त्रीविज्ञान by वेलणकर शुभदा Publication: 2008 . 366 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. दत्ता भगत यांची नाटके by त्रिभुवन शैलेश Publication: पॅपिलॉन पब्लिशिंग हाऊस 2001 . 144 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions:
9. SAHITYA SAMRAT ANNABHAU SATHE साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे by त्रिभुवन शैलेश Publication: पायल पब्लिकेशन्स 2006 . 144 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. आमचा बाप आन् आम्ही स्वरुप आणि समीक्षा   Publication: 2008 . 300 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. दत्ताभगत यांची नाटके by त्रिभुवन शैलेश Publication: 2001 . 144 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. दलित नाटक प्रेरणा व विकास by त्रिभुवन शैलेश Publication: 2001 . 72 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा   Publication: त्रिभूवन शैलेश 2006 . 224 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. आमचा बाप आन् आम्ही- स्वरुप आणि समीक्षा by त्रिभुवन शैलेश Publication: ग्रंथाली प्रकाशन 2008 . 306 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. विंदा करंदीकरांची कविता: स्वरुप आणि समीक्षा by त्रिभुवन शैलेश Publication: 2008 . 264 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. विंदा करंदीकरांची कविता: स्वरुप आणि समीक्षा by त्रिभुवन शैलेश Publication: 2009 . 262 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. दत्ता भगत यांची नाटके by त्रिभुवन शैलेश Publication: पॅपिलॉन 2001 . 144 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा by त्रिभुवन शैलेश Publication: पायल पब्लिकेशन 2006 . 224 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे by त्रिभुवन शैलेश Publication: प्रमोद प्रकाशन पुणे 2006 . 150 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा by त्रिभुवन शैलेश Publication: प्रमोद प्रकाशन पुणे 2006 . 224 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. विंदा करंदीकरांची कविता :स्वरुप आणि समिक्षा by "त्रिभूवन , शैलेश-संपादन" Publication: 2009 . 264 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. चुंबळ (रा.रं.बोराडे यांच्या निवडक कथा). by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. विंदा करंदीकरांची कविता स्वरुप आणि समीक्षा by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. दत्ताभगत यांची नाटके . आ 1. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पॅपिलॉन् प. हाऊस. पुणे. 2001 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. दलित नाटक निर्मिती प्रेरणाव विकास . by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पॅपिलॉन प. हा. पुणे. 2001 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. चुंबळ. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: "पायल पब्लि ,पुणे." 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. मराठी कथा : चर्चा आणि चिकित्सा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लि . पुणे. 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. साहित्यसम्राट आण्णाभाउत्र् साठे. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल प. पुणे. 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. सदानंद देशमुख यांच्या निबडक कथा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन. पुणे. 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन . पुणे. 2006 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. विंदा करंदीकरांची कविता स्वरूप आणि समीक्षा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन पुणे. 2009 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. आमचा बाप आन आम्ही स्वरुप आणि समीक्षा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: गं्रथाली प्रकाशन मुंबई. 2008 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. उत्तम कांबळे यांची आत्मकथने : चर्चा आणि चिकित्सा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: डायमंड पब्लिकेशन पुणे. 2010 Date:2010 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. उत्तम कांबळे यांची आत्मकथने चर्चा आणि चिकित्सा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: डायमंड पब्लिकेशन पुणे. 2010 Date:2010 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. दत्ता भगत यांची नाटकें by त्रिभुवन शैलेश Publication: "पॅपिलॉन पब्लिशिंग हाऊस,पुणे।" . 143 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. दलित नाटक निर्मिती प्रेरणा व विकास by त्रिभुवन शैलेश Publication: "पॅपिलॉन प्रकाशन, पुणे।" . 72 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. आमचा बाप आन आम्ही स्वरुप आणि समीक्षा by त्रिभुवन शैलेश Publication: "ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई।" 2010 . 306 Date:2010 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. शैलसंवाद. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: "स्नेहर्वान प्रकाशन,पुणे." 2001 . 103 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. सदानंद देशमुख यांच्या निवडक कथा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन पुणे. 6439 . 224 Date:6439 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. विंदा करंदीकरांची कविता : स्वरुप आणि समीक्षा. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: पायल पब्लिकेशन पुणे. 2009 . 264 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. भारतरत्न धोंडो केशव कर्वे यांचे चरित्र. by त्रिभुवन शैलेश. Publication: "पायल पब्लिकेशन,पुणे." 7101 . 72 Date:7101 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |