1. दिवाकरांच्या नाट्यछटा by तेंडुलकर विजय Publication: कुलकर्णी अ.अ. . 115 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. मधल्या भिंती by तेंडुलकर विजय Publication: बाम वि.र. . 101 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. अजगर आणि गंधर्व by तेंडुलकर विजय Publication: भागवत वा.पु. . 130 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. मी जिंकलो मी हरलो by तेंडुलकर विजय Publication: भागवत वा.पु. . 106 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. सरी ग सरी by तेंडुलकर विजय Publication: भागवत वा.पु. . 110 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. कावळ्यंाची शाळा by तेंडुलकर विजय Publication: भागवत वा.पु. . 79 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. गाणे by तेंडुलकर विजय Publication: भागवत वा.पु. . 147 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. रानफूल by तेंडुलकर विजय Publication: परचुरे वि.ग. . 149 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. एक हट्टी मुलगी by तेंडुलकर विजय Publication: भागवत वा.पु. . 101 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. भेकड by तेंडुलकर विजय Publication: जनसेवा प्रेस . 161 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. अशी पाखरे पाखरे by तेंडुलकर विजय Publication: सुलभ मुद्रणालय . 79 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. चांभार चौकशीचे नाटक by तेंडुलकर विजय Publication: मौज प्रि.ब्यूरो . 26 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. तुघलक   Publication: निळकंठ प्रकाशन 1972 . 33 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. फुलपाखरु by तेंडुलकर विजय Publication: नवमहाराष्ट्र मुद्रण 1972 . 116 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. गिधाडे by तेंडुलकर विजय Publication: निळकंठ प्रकाशन 1972 . 87 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. कोवळी उन्हे by तेंडुलकर विजय Publication: निळकंठ प्रकाशन 1972 . 207 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. शांतता कोर्ट चालू आहे by तेंडुलकर विजय Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 1972 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. सखाराम बाईंडर by तेंडुलकर विजय Publication: निळकंठ प्रकाशन 1972 . 79 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. रातराणी by तेंडुलकर विजय Publication: सुलभ मु. 1976 . 144 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. कथा एका व्यथेची   Publication: . 92 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. कोवळी उन्हे by तेंडुलकर विजय Publication: निळकंठ प्रकाशन . 194 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. गिधाडे by तेंडुलकर विजय Publication: निळकंठ प्रकाशन . 78 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. घाशीराम कोतवाल by तेंडुलकर विजय Publication: निळकंठ प्रकाशन . 60 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. कन्यादान by तेंडुलकर विजय Publication: निळकंठ प्रकाशन . 85 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. श्रीमंत by तेंडुलकर विजय Publication: मेघदुत प्रकाशन . 92 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. समाजवेध by तेंडुलकर विजय Publication: चौफेर प्रकाशन . 251 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. रातराणी by तेंडुलकर विजय Publication: चौफेर प्रकाशन 1988 . 211 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. साहित्यातुन सत्याकडे by तेंडुलकर विजय Publication: डिंपल प्रकाशन 1988 . 548 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. लोभ नसावा ही विनंती   Publication: परचुरे प्रकाशन 1972 . 102 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. "काचेची खेळणी,वासना चक्र"   Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 1965 . 194 Date:1965 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. हे सर्व येते कोठुन by तेंडुलकर विजय Publication: चौफेर प्रकाशन 1992 . 230 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. सरी ग सरी by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 1992 . 110 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. हे सर्व कोठुन येते by तेंडुलकर विजय Publication: चौफेर प्रकाशन 1991 . 230 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. शांतता कोर्ट चालु आहे by तेंडुलकर विजय Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 1968 . 107 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. कादंबरी एक by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस . 263 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. नाटक आणि मी by तेंडुलकर विजय Publication: डिंपल प्रकाशन . 228 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. नाटक आणि मी by तेंडुलकर विजय Publication: डिंपल प्रकाशन . 228 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. सखाराम बाईंडर by तेंडुलकर विजय Publication: हिंद पॉकेट बुक्स 1973 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. रात्र आणि इतर एकांकिका by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन . 150 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. तेंडुलकरांच्या निवडक कथा by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस 2001 . 245 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. माणुस नावाचे बेट by तेंडुलकर विजय Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. कुत्रे by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2003 . 86 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. कमला by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2003 . 66 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. मसाज by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस 2004 . 115 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. समग्र एकांकिका by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2004 . 175 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. समग्र एकांकिका by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2004 . 98 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. समग्र एकांकिका by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2004 . 154 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. कादंबरी दोन by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस 2004 . 237 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. आणि मी by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस 2005 . 131 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. ते by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस 2005 . 129 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. रातराणी by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस 2005 . 181 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. हे सर्व कोठून येते by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस 2005 . 195 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. विठ्ठला by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2005 . 86 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. अशी पाखरे येती by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2005 . 82 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. कादंबरी दोन by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस 2005 . 237 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. फुटपायरीचा समा्रट by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2007 . 48 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. सखाराम बाइंडर by तेंडुलकर विजय Publication: "नीळकंठ प्रकाशन,पुणे" 1972 . 79 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. गिधाडे by तेंडुलकर विजय Publication: नीऴकंठ प्रकाशन 1971 . 87 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. अशी पाखरे येती by तेंडुलकर विजय Publication: नीऴकंठ प्रकाशन 1970 . 79 Date:1970 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. चिमणीचं घर होतं by तेंडुलकर विजय Publication: रामकृष्ण बुक डेपो 1960 . 107 Date:1960 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. आधे अधुरे by राकेश मोहन Publication: पॉप्य़ुलर प्रकाशन 1971 . 82 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. काचपात्रे by तेंडुलकर विजय Publication: नवलेखन प्रकाशन 1958 . 147 Date:1958 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. गाणे by तेंडुलकर विजय Publication: मौज प्रकाशन गृह 1966 . 147 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. शिखरावरुन by तेंडुलकर विजय Publication: . 106 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. देवाचीं माणसें   Publication: ग. पा. परचुरे प्रकाशन मुंबई . 200 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. आम्ही य़ातनांचे स्वामी by देशपांडे वामण Publication: साहित्य प्रसार केंद्र 1973 . 72 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. रानफूल by अरोरा शिर्ले एल. Publication: ग. पां. परचुरे प्रकाशन मदिंर 1963 . 149 Date:1963 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. कारभारीण by डॉरेन डोरोथी व्हॅन Publication: नवलेखन प्रकाशन . 111 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. आगे बढो by लॅथॅम जीं ली Publication: नवलेखन प्रकाशन 1958 . 112 Date:1958 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. बेबी by तेंडुलकर विजय Publication: "नीळकंठ प्रकाशन,पुणे" 1975 . 56 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. अमेरिकेची तोंडओऴख   Publication: नवलेखन . 188 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. पाहिजे जातीचे by तेंडुलकर विजय Publication: नीऴकंठ प्रकाशन 1977 . 93 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. घाशीराम कोतवाल by तेंडुलकर विजय Publication: नीऴकंठ प्रकाशन 1973 . 60 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. कोवळी उन्हे by तेंडुलकर विजय Publication: "नीळकंठ प्रकाशन,पुणे" 1971 . 207 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. पहिला राजा आधे अधुरे by राकेश मोहन Publication: "नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिय़ा नवी दिल्ली" 1976 . 146 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. भेकड आणि इतर एकांकिका by तेंडुलकर विजय Publication: नवमहाराष्ट्र कला मंडळ 1969 . 161 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. माणूस नावाचे बेट by तेंडुलकर विजय Publication: मौज प्रकाशन 1962 . 84 Date:1962 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. कमला by तेंडुलकर विजय Publication: नीलकंठ प्रकाशन 1982 . 64 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. दिवाकरांच्या नाट्यछटा   Publication: कॉण्टिनंेटल प्रकाशन 1977 . 111 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. रातराणी by तेंडुलकर विजय Publication: चौफेर प्रकाशन 1988 . 211 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. हे सर्व कोठुन येते ? by तेंडुलकर विजय Publication: चौफेर प्रकाशन 1992 . 230 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. नियतीच्या बैलाला by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्य़ुलर प्रकाशन 1992 . 29 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. सफर by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्य़ुलर प्रकाशन 1992 . 31 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
84. चिरंजीव सौभाग्यकांक्षिणी by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्य़ुलर प्रकाशन 1992 . 95 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
85. दंबव्दीपचा मुकाबला by तेंडुलकर विजय Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1992 . 94 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
86. श्रीमंत by तेंडुलकर विजय Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1992 . 87 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
87. रामप्रहर by तेंडुलकर विजय Publication: ऋतू प्रकाशन 1994 . 294 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
88. हे सर्व कोठून येते ? by तेंडुलकर विजय Publication: चौफेर प्रकाशन 1992 . 230 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
89. घाशीराम कोतवाल by तेंडुलकर विजय Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1995 . 3+75 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
90. कादंबरी : एक by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस प्रकाशन 1996 . 263 Date:1996 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
91. नाटक आणि मी by तेंडुलकर विजय Publication: डिंपल प्रकाशन 1997 . 228 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
92. घाशीराम कोतवाल by तेंडुलकर विजय Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1995 . 75 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
93. शांतता ! कोर्ट चालू आहे by तेंडुलकर विजय Publication: नीलकंठ प्रकाशन 1986 . 99 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
94. कोवऴी उन्हे by तेंडुलकर विजय Publication: नीलकंठ प्रकाशन 1987 . 207 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
95. पाटलाच्या पोरीचं लगीन by तेंडुलकर विजय Publication: मौज प्रकाशन गृह 1965 . 40 Date:1965 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
96. कोवळी उन्हे by तेंडुलकर विजय Publication: प्रकाश दामोदर रानडे 1985 . 205 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
97. तेंडुलकरांच्या निवडक कथा by तेंडुलकर विजय Publication: राजहंस प्रकाशन 2001 . 245 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
98. दंबद्वीपचा मुकाबला by तेंडुलकर विजय Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1992 . 94 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
99. तुघलक by कर्नाड गिरीश Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1987 . 87 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
100. सरी ग सरी by तेंडुलकर विजय Publication: पॉप्य़ुलर प्रकाशन 1992 . 110 Date:1992 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |