1. एकनाथ महाराजांच्या अंभगाची गाथा by तुकाराम तात्या Publication: 1903 . 874+2 Date:1903 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
2. तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा मुलगी भागुबाई आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगांची गाथा by तु्काराम तात्या Publication: मुंबई तत्त्विववेचक ग्रंथ प्रसारक मंडळीसाठी छापून प्रसिध्द केले 1891 . ३८४ पृष्ठे Date:1891 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
3. अभंगांची गाथा by तुकाराम तात्या Publication: "तत्वविवेचक, मुंबई।" . 132 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |