1. करमणूक नाटक अथवा खेडवळ मुलगी by जोशी म. ना. Publication: शेट्ये तुकाराम पुंडलीक 1917 . 106 Date:1917 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. पैसाच पैसा by जोशी म. ना. Publication: यशवंत गोपाळ जोशी 1935 . 116 Date:1935 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. भारतीय नद्यांची कुऴकथा by जोशी म. ना. Publication: सोनसऴे अॅण्ड कंपनी पब्लिशर्स 1985 . 56 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. संस्कृति-संभ्रम by जोशी म. ना. Publication: मॅजेस्कि बुक स्टॅाल 2002 . 566 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. ग्रामपंचायत by जोशी म. ना. Publication: शांताई प्रकाशन 2002 . 23 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. पिवळा नाग आणि मायानगरी. by जोशी म. ना. Publication: --- 1998 . 32 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. महाराजांच्या लढाया. by जोशी मु. ना. Publication: मनोदय - पुणे. 2000 . 140 Date:2000 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. नवलकथा. by जोशी म. ना. Publication: अनुबंध - पुणे. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. असे शिष्य असे गुरु by जोशी म. ना. Publication: 1986 . 96 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. सं. गिरणीवाला अथवा मालकमजूर by जोशी म. ना. Publication: गोखले गणेश काशिनाथ 1929 Date:1929 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. संगीत विनोद नाटक by जोशी म. ना. Publication: 1916 . 124 Date:1916 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. षोडशी by जोशी म. ना. Publication: अनुबंध प्रकाशन 1998 . 184 Date:1998 Availability: No items available: Actions: No cover image available
13. संगीत गिरणीवाला by जोशी म ना Publication: प्रकाशक शोधणे 1924 . 55 Date:1924 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. म्हणीचा शोध मनास बोध by जोशी म ना Publication: अनुबंध प्रकाशन 1999 . 48 Date:1999 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. संस्कार कथा by जोशी म ना Publication: अनुबंध प्रकाशन 1999 . 48 Date:1999 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. प्रेमळ लफंगे by जोशी म. ना. Publication: --- . 39 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. सं. आनंद by जोशी म. ना. Publication: --- . 112 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. गीरणीवाला by जोशी म. ना. Publication: --- 1929 . 113 Date:1929 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. प्रोफेसर शहाणे by जोशी म. ना. Publication: --- 1936 . 76 Date:1936 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. शुध्दलेखनबोध by जोशी म. ना. Publication: --- 1895 . 10 Date:1895 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. पुनर्जन्म by जोशी म. ना. Publication: सरस्वती मंडळ 1931 . 106 Date:1931 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. अमृत कमळ by जोशी म. ना. Publication: डॉ. बाबर सरोजिनी 1978 . 40 Date:1978 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. अमृत कमळ by जोशी म. ना. Publication: बाबर सरोजिनी . 40 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. षोडशी by जोशी म ना Publication: -- -- 1998 Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. ज्ञानेश्वरीतील शिक्षण विषयक विचार by जोशी म ना Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. ग्रामपंचायत by "जोशी , म ना" Publication: पुणे राजहंस प्रकाशन 2007 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. संगीत विनोद नाटक by जोशी म।ना। Publication: "जोशी म। ना।, पुणें।" . 124 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. प्रो। शहाणे by जोशी म।ना। Publication: "जोशी य। गो। प्रकाशन, पुणे।" . 76 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. प्रेमळ लफंगे by जोशी म।ना। Publication: "जोशी य। गो।, पुणे।" . 39 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. तीर्थरूप महाराष्ट्र by जोशी म।ना। Publication: "ज्ञानराज प्रकाशन, पुणे।" . 132 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |