1. नवनीत अथवा मराठी कवितांSो वेSो by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1957 . 571 Date:1957 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
2. नवनीत by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1957 . 525+47 Date:1957 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
3. नवनीत by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: मुंबईवैभव प्रेस 1923 . 455+40 Date:1923 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
4. नवनीत भाग 2 by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1965 . 124 Date:1965 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
5. नवनीत भाग 2 by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1964 . 124 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
6. नवनीत अथवा मराठी कवितांSो वेSो by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1923 . 455 Date:1923 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
7. नवनीत अथवा मराठी कवितांSो वेSो by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1957 . 525+47 Date:1957 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
8. नवनीत अथवा मराठी कवितांSो वेSो by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1957 . 425+47 Date:1957 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
9. नवनीत अथवा मराठी कवितांSो वेSो by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: "चित्रशाळा प्रेस," 1910 . 455+40 Date:1910 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
10. नवनीत by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1968 . 525+47 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
11. उत्तररामSारित्र नाटक by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: एल.एम.डीसोजा हयांचा छापखाना 1859 . 120 Date:1859 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
12. प्राउाgऎत कवितांSो पुस्तक by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: 1950 . 392 Date:1950 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
13. कवितासार संग्रह by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: ज्ञानप्रकाश छापखाना 1863 . 126 Date:1863 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
14. कवितासार संग्रह (भाग 2) by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: व्हिनस प्रकाशन 1964 . 124 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
15. नवनीत (मराठीकवितांSो वेंSो) by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: "गणपत कृष्णाजी प्रेस," 1868 . 340 Date:1868 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
16. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेंचे by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: शुभदा सारस्वत Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
17. अदर्पण by गोडबोले परशराम बल्लाळ Publication: --- 1975 . 108 Date:1975 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
18. सर्वसंग्रह मोरोपंत अनुशास्त्राचार्य by गोडबोले परशराम बल्लाळ Publication: --- 1864 . 56 Date:1864 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
19. मोरोपंत (उद्योगपर्व) by गोडबोले परशराम बल्लाळ Publication: --- 1960 . 264 Date:1960 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
20. मोरोपंत (आदिपर्व) by गोडबोले परशराम बल्लाळ Publication: --- 1875 . 173 Date:1875 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
21. पार्वती परिणय by गोडबोले परशराम बल्लाळ Publication: --- 1872 . 155 Date:1872 Availability: No items available: Actions: No cover image available
22. भारतातील इंग्लीशांचा इतिहास. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: --- . 660 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
23. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: शुभदा-सारस्वत प्रकाशन,पुणे. 1990 . 572 Date:1990 Availability: Copies available: Lo. Tilak Granthasangrahalaya, Wai (1), Actions: No cover image available
24. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: महाराष्ट्र राज्य शिक्षण खाते,मुंबई. 1957 . 562 Date:1957 Availability: Copies available: Lo. Tilak Granthasangrahalaya, Wai (1), Actions: No cover image available
25. वृत्तदर्पण. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: मंगलदास आणि सन्स,सुरत. 1925 . 63 Date:1925 Availability: No items available: Actions: No cover image available
26. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: मंगलदास सन्स सुरत. 1923 Date:1923 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
27. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: गव्र्हमेंट सेंट्रल बुक डेपो मुंबई. 1951 Date:1951 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
28. कवितासार संग्रह. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: ज्ञानप्रकाशन पुणे. 1863 Date:1863 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
29. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे 5. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: वा. ग.जोशी पुणे. 1910 Date:1910 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
30. सरळ रेघ त्रिकोणमिती कोष्टकलाग्र तमांचे . इ . आ 1. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: विश्रामबाग . छा. पुणे. 1845 Date:1845 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
31. लागरतंम. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: बा. र. ठकार. पुणे. Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
32. सर्व संग्रह भा 1ला. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: "माधव चंद्रोबा, मुंबई." 1861 Date:1861 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
33. नामार्थ दीपिका. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: इंदुप्रकाश छा. मुंबई. 1866 Date:1866 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
34. सर्व संग्रह कर्णपर्व आर्या. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: माधव चंद्रोबा. मुंबई. 1950 Date:1950 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
35. पार्वती परिणय नाटक. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: इंदुप्रकाश छा. मुंबई. 1872 Date:1872 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
36. पार्वती परिणय नाटक. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: इंदूप्रकाश छा. मुंबई. 1872 Date:1872 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
37. नामार्थ दीपिका. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: इंदुप्रकाश छा. मुंबई. 1886 Date:1886 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
38. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे. भा.2. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: पाध्ये स.कृ.पुणे. 1964 Date:1964 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
39. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: शुभदा सारस्वत प्रका. पुणे. 1990 Date:1990 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
40. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: शुभदा सारस्वत प्रका. मुंबई. 1990 Date:1990 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
41. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: मराठी संशोधन मं. मुंबई. 1957 Date:1957 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
42. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे.-6. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ. Publication: मराठी संशोधन मं. मंंबई. 1910 Date:1910 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
43. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचे शतसांवत्सरिक आवृत्ति 18 सन 1957. by गोडबोले परशुराम बल्लाळ व रावजीशास्त्री संपा-प्रियोळकर अनंत काकबा. Publication: "मुंबई सरकार, मुंबई." 1957 . 575 Date:1957 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
44. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेंचे by गोडबोले परशुराम बल्लाळ Publication: चिनार पब्लिशर्स 2015 . 575 Date:2015 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
45. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेंचे 18. वी आवृत्ति 1957कृ.ध.चित्रे 4. by "गोडबोले परशुराम बल्लाळ -तात्या,-संपा-प्रियोळकर अनंत काकबा." Publication: "महाराष्ट्र शासन,मुंबई." 1957 . 612 Date:1957 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
46. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचें 18. वी आवृत्ति 1957कृ.ध.चित्रे 4. by "गोडबोले परशुराम बल्लाळ -तात्या,-संपा-प्रियोळकर अनंत काकबा." Publication: "महाराष्ट्र शासन,मुंबई." 1957 . 612 Date:1957 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
47. नवनीत अथवा मराठी कवितांचे वेचें 15 वी आवृत्ति 1925. by "गोडबोले परशुराम बल्लाळ -तात्या,-संपा-प्रियोळकर अनंत काकबा." Publication: "महाराष्ट्र शासन,मुंबई." 1925 . 470 Date:1925 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
48. पार्वती परिणय नाटक by गोडबोले, परशुराम बल्लाळ Publication: मुंबई इंदुप्रकाश 1872 Date:1872 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |