1. कविता फुलते अशी   Publication: ओरियंट संगम 1976 . 67 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. साहित्य रुप आणि गंध by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन 1976 . 148 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. पसायदान by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1991 . 99 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. विज्ञान साहित्य आणि संकल्पना by कुलकर्णी व.दि. Publication: निहारा प्रकाशन 1990 . 131 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. संत-सारस्वत आकलन आणि आस्वाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: अनुभव प्रकाशन 1994 . 147 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. धुळाक्षरातुन मुळाक्षराकडे माझे विद्याजीवन by कुलकर्णी व.दि. Publication: सोहम प्रकाशन 1994 . 260 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. निवडक श्री.के. क्षीरसागर by कुलकर्णी व.दि. Publication: साहित्य अकादमी Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. गोदातढींचा अश्वत्थ by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2001 . 140 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. पोएट बोरकर by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2001 . 130 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. नाटक रंगविष्कार आणि रंगस्वाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2001 . 248 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. काव्य आणि काव्यास्वाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2001 . 152 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. मराठी साहित्य:विमर्श आणि विमर्शक by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2001 . 479 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. निवान्त निवृत्ती by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन 2002 . 194 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. श्री ज्ञानेश्वरांचे प्रतिभ लावण्य by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2002 . 160 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. स्थानपोथी by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2002 . 135 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. मराठी साहित्य विमर्श :आणि विमर्शक by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2001 . 479 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. नाटक : रंगविष्कार अणि रंगास्वाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन 2001 . 248 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. अमृतानुभवाच्या वाटेने by कुलकर्णी व.दि. Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 2005 . 277 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. हरिपाठ: अंतरंगदर्शन by कुलकर्णी व.दि. Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 2006 . 272 Date:2006 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. लीळा चरित्र अेक अभ्यास by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1967 . 86 Date:1967 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. केशवसुतांचे अंतरंग by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1973 . 100+8 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. केशवसुतांचे अंतरंग by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1973 . 100 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. अर्वाचिन मराठी सारस्वतकार by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1975 . 151 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. संगीत सौभद्र घटना आणि स्वरुप by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1974 . 320 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. ज्ञानेश्र्वर काव्य आणि काव्यविचार by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1977 . 132 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. संत साहित्याची संकल्पना by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1989 . 72 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. आज्ञार्थी गीता by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1990 . 72 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. ज्ञानेश्वरांचे काव्यशास्त्र by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1993 . 111 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. संत - साहित्याची संकल्पना by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1989 . 72 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. धुळाक्षरातून मूलाक्षराकडे by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1994 . 257 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. निवडक श्री. के. क्षीरसागर   Publication: 1993 . 232 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. सुमित्रा संवाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1995 . 188 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. पोऐट ' बोरकर by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2001 . 130 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. गोदातटीचा अश्र्वत्थ by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2001 . 140 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. काव्य आणि काव्यास्वाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2001 . 152 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. मराठी साहित्य विमर्श विमर्शक by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2001 . 479 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. निवान्त निवृत्ती by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2002 . 194 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. स्थानपोथी by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2002 . 135 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. श्री ज्ञानेश्र्वरांचे प्रातिभ - लावण्य by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2002 . 160 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. ज्ञानेश्र्वरी : एक अपूर्व शांतिकथा by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2003 . 485 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. लीला चरित्र by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1967 . 88 Date:1967 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. केशवसुतांचे अंतरंग by कुलकर्णी व.दि. Publication: 1973 . 100 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. निवडक श्री.के.क्षीरसागर   Publication: 1993 . 232 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. गोदातटीचा अश्र्वस्थ by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2001 . 140 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. पोएट बोरकर by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2001 . 129 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. काव्य आणि काव्यस्वाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2001 . 152 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. निवान्त निवृत्ती by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2002 . 194 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. ज्ञानेश्र्वरी : एक अपूर्व शांतिकथा by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2003 . 485 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. स्वातंत्र्यवीर सावरकर : एक चिंतन by कुलकर्णी व.दि. Publication: 2004 . 88 Date:2004 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. मराठी कविता : प्राचीन कालखंड by ढवळ वा.रा.आणि कुलकर्णी व.दि. Publication: मुंबई मराठी साहित्य संघ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. साहित्य रुप आणि ग्रंथ by कुलकर्णी व.दि. Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. अर्वाचीन मराठी सारस्वतकार by कुलकर्णी व.दि. Publication: Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. लीळाचरित्र by कुलकर्णी व.दि. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. सुमित्रा-संवाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: स्नेहर्वान Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. गोदातटीचा अश्वत्थ by कुलकर्णी व.दि. Publication: पदेमगंाा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. पोएट बोरकर by कुलकर्णी व.दि. Publication: पदेमगंाा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. नाटक रंगाविष्कार by कुलकर्णी व.दि. Publication: पदेमगंाा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. काव्य आणि काव्यस्वाद by कुलकर्णी व.दि. Publication: पदेमगंाा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. मराठी साहित्य : विमर्श आणि विमर्शक by कुलकर्णी व.दि. Publication: पदेमगंाा Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. स्थानपोथी. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पदेमगंाा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. ज्ञानेश्वरांचे प्रतिभा लावण्य. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पदेमगंाा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. ज्ञानेश्वरी एक अपूर्व शांतिकथा. by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टिक. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. स्वातंत्र्यवीर सावरकर : एक चिंतन. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंाा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. ज्ञानेश्वरी एक अपूर्व शांतिकथा. by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टिक. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. सरस्वतीच्या सान्नियात. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंाा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. सदगुरुसंवाद by कुलकर्णी व.दि.-संपा. Publication: श्रीदत्त देवस्थान ट्रस्ट Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. लीळाचरित्र (एक अभ्यास). by कुलकर्णी व.दि. Publication: व्हीनस प्रकाशन, पुणे. 1967 . 88 Date:1967 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. केशवसुतांचे अंतरंग. by कुलकर्णी व.दि. Publication: नितीन प्रकाशन, पुणे 30. 1973 . 100 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. अर्वाचीन मराठी सारस्वतकार. by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई. 1975 . 156 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. केशवसुतांचे अंतरंग. by कुलकर्णी व.दि. Publication: नितीन प्रकाशन,पुणे. 1973 . 100 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. साहित्य : रूप आणि गंध. by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई. 1976 . 148 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. ज्ञानेश्वर काव्य आणि काव्यविचार. by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई.4. 1977 . 132 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. पसायदान. by कुलकर्णी व.दि. Publication: सो हम्र प्रकाशन , पुणे. 1991 . 99 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. पसायदान. by कुलकर्णी व.दि. Publication: सो हम्र प्रकाशन, पुणे. 1991 . 99 Date:1991 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. सुमित्रा सुसंवाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: स्नेहवर्धन पब्लिशिंग हाऊस ,पुणे. 1995 . 189 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. संत सारस्वत : आकलन आणि आस्वाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: अनुभव पब्लिकेशनस्र, मुंबई. 1994 . 147 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. सुमित्रा-संवाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे. 1995 . 188 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. सुमित्रा-संवाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे. 1995 . 189 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. काव्य आणि काव्यास्वाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 152 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. गोदातटीचा अश्वत्थ. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 140 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. नाटक : रंगाविष्कार आणि रंगास्वाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 248 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. पोएट बोरकर. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 130 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. गोदातटीचा अश्वत्थ. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 140 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
84. काव्य आणि काव्यास्वाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 152 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
85. पोएट बोरकर. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन. 2001 . 130 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
86. श्रीज्ञानेश्वरांचे प्रातिभ-लावण्य. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2002 . 160 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
87. मराठी साहत्य : विमर्श आणि विमर्शक. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 479 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
88. गॅलिलिओ. by कुलकर्णी व.दि. Publication: अ.वि. गृह प्रकाशन, पुणें. . 17 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
89. अमृतानुभवाच्या वाटेने. by कुलकर्णी व.दि. Publication: उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे. 2005 . 277 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
90. केशवसुतांचे अंतरंग. by कुलकर्णी व.दि. Publication: नितीन प्रकाशन,पुणे. 1973 . 100 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
91. अर्वाचीन मराठी सारस्वतकार. by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टीक बुक स्टॉल,मुंबई. 1975 . 155 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
92. साहित्य रूप आणि गंध. by कुलकर्णी व.दि. Publication: मॅजेस्टीक बुक स्टॉल,मुंबई. 1976 . 147 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
93. संत साहित्याची संकल्पना. by कुलकर्णी व.दि. Publication: मराठी साहित्य परिषद,आंध्रप्रदेश. 1989 . 72 Date:1989 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
94. धुळाक्षरातून मुळाक्षराकडे. by कुलकर्णी व.दि. Publication: सो हम्र प्रकाशन,पुणे. 1994 . 260 Date:1994 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
95. सुमित्रा-संवाद-सहजीवन. by कुलकर्णी व.दि. Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन,पुणे. 1995 . 189 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
96. सुमित्रा-संवाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन,पुणे. 1995 . 189 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
97. काव्य आणि काव्यास्वाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 152 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
98. नाटक रंगाविष्कार आणि रंगास्वाद. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 248 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
99. पोएट बोरकर. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 127 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
100. गोदातटीचा अश्वत्थ-कुसुमाग्रज. by कुलकर्णी व.दि. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2001 . 140 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |