1. युध्द पेटले घराघरातुन   Publication: आनंद मुद्रणालय . 309 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. अस्मिता महाराष्ट्राची   Publication: कल्पना 1973 . 696 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. समशेर बहाद्दर by कुलकर्णी भीमराव Publication: आनंद मुद्रणालय . 160 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. मस्तानीचा मुलगा by कुलकर्णी भीमराव Publication: सरिता प्रकाशन . 157 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. मस्तानीचा मुलगा by कुलकर्णी भीमराव Publication: सरिता प्रकाशन 1983 . 152 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. पारिजात by कुलकर्णी भीमराव Publication: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन 1968 . 167 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. भाऊ साहेबांची बखर by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1969 . 256 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. ओंकार by कुलकर्णी भीमराव Publication: उत्कर्ष प्रकाशन . 314 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. खेकडा आणि खेकडी by कुलकर्णी भीमराव Publication: सुरेश एजन्सी . 150 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. सभेत कसे बोलावे by कुलकर्णी भीमराव Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन . 108 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. संभाषण कला by कुलकर्णी भीमराव Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन . 112 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. सिध्द कर्मयोगी by कुलकर्णी भीमराव Publication: स्नेहल प्रकाशन 1986 . 147 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. सभेत कसे बोलावे by कुलकर्णी भीमराव Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन 1984 . 108 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. पेशव्यांची बखर   Publication: अनमोल प्रकाशन 1987 . 200 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. ओंकार by कुलकर्णी भीमराव Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 1987 . 314 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. भाऊसाहेबांची बखर   Publication: अनमोल प्रकाशन 1985 . 203 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. पेशव्यांची बखर   Publication: अनमोल प्रकाशन 1987 . 200 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. मराठी वाड़मय चर्चा आणि सत्र by कुलकर्णी भीमराव Publication: निहारा प्रकाशन 1993 . 122 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. पेशव्यांची बखर   Publication: अनमोल प्रकाशन . 199 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर by कुलकर्णी भीमराव Publication: सुविचार प्रकाशन मंडळ 1966 . 100 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. श्रीमन्महाराज संभाजीराजे आणि थोरले राजाराम य़ांची चरित्रे by कुलकर्णी भीमराव Publication: सुविचार प्रकाशन मंडळ 1973 . 103 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी-लोखंडे प्रकाशन 1971 . 358 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. अस्मिता महाराष्ट्राची   Publication: गं. गो. गावडे 1971 . 696 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. मराठी-साहित्य-संमेलन अध्यक्षीय भाषणे खंड पहिला   Publication: "कार्यवाह, महाराष्ट्र साहित्य परिषद" 1971 . 541 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. मराठी-साहित्य-संमेलन : अध्यक्षीय भाषणे खंड दुसरा   Publication: "कार्यवाह, महाराष्ट्र साहित्य परिषद" . 557 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. साहित्य आणि नाटय;काही समस्या   Publication: जोशी-लोखंडे प्रकाशन 1974 . 343 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी-लोखंडे प्रकाशन 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. मराठी साहित्य़ संमेलन अध्य़क्षीय़ भाषणे   Publication: मराठवाडा साहित्य़ परिषद 1971 . 541 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. शास्त्रीय़ मराठी व्य़ाकरण   Publication: "जोशी-लोखंडे प्रकाशन ,पुणे." 1966 . 447 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. श्रीचक्रधरनिरुपित श्रीकृष्णचरित्र   Publication: सुविचार प्रकाशन मंडळ 1973 . 163 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. संपूर्ण गडकरी खंड 1   Publication: सरिता प्रकाशन 1984 . 465 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. संपूर्ण गडकरी खंड 2 रा   Publication: सरिता प्रकाशन 1984 . 1164 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. संभाषणकला by कुलकर्णी भीमराव Publication: "मॅजेस्टिकबुक स्टॉल, मंुबई" 1968 . 112 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. संपूर्ण वाग्वैजयंती   Publication: सरिता प्रकाशन 1985 . 16+799 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. संपूर्ण वाग्वैजयंती   Publication: सरिता प्रकाशन 1985 . 1108 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. सिध्द कर्मयोगी by कुलकर्णी भीमराव Publication: स्नेहल प्रकाशन 1986 . 147 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. साहित्यिकी by कुलकर्णी भीमराव Publication: चिरायू प्रकाशन 1987 . 144 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. साहित्य   Publication: मुंबई मराठी साहित्य संघ 1987 . 86 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. पेशव्यांची बखर   Publication: अनमोल प्रकाशन 1987 . 200 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. साहित्य संमेलनांचे महाभारत by कुलकर्णी भीमराव Publication: सुपर्ण प्रकाशन 1987 . 120 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. साहित्यिकी by कुलकर्णी भीमराव Publication: चिरायू प्रकाशन 1987 . 144 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. काही साहित्यिक : काही साहित्यकृती by कुलकर्णी भीमराव Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 1987 . 177 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका   Publication: म. श्री. दीक्षित 1982 . 176 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका   Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ 1983 . 168 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. देवाची माणसं by कुलकर्णी भीमराव Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 1986 . 136 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. ओंकार by कुलकर्णी भीमराव Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 1999 . 314 Date:1999 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. केशवसुतांची निवडक कविता   Publication: अनमोल प्रकाशन 1990 . 130 Date:1990 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. NANA PHADNIS नाना फडणीस by देवधर य.ना. Publication: "नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, दिल्ली." 2002 . 63 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions:
49. NANA PHADNIS नाना फडणीस by देवधर य.ना. Publication: "नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, दिल्ली." 2002 . 65 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions:
50. स्वामी विवेकानंद संग्रह गं्रथ by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1918 . 296+2 Date:1918 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. मुर्दाड by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1963 . 164 Date:1963 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. साहित्य प्रसाद by सावळापुरकर स.कृ. Publication: 1964 . 155 Date:1964 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. वाङ्मयीन रसास्वाद by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1965 . 168 Date:1965 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. भाऊसाहेबांची बखर by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1965 . 256 Date:1965 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1966 . 100 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1966 . 100 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. शास्त्रीय मराठी व्याकरण   Publication: 1966 . 447 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. मराठी गद्याचा पूर्वरंग by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1966 . 178 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. श्री शिवछत्रपतीचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र   Publication: 1967 . 291 Date:1967 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. श्री शिवछत्रपतींचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र   Publication: 1967 . 291 Date:1967 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. पारिजात   Publication: 1968 . 16+167 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. पारिजात   Publication: 1968 . 16+188 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. ओंकार by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1968 . 358 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. ओंकार by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1968 . 358 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. आमचे जीवन:आमच्या स्मृति   Publication: 1970 . 192 Date:1970 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1971 . 14+362 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. अस्मिता महाराष्ट्राची by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1971 . 693 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. मराठी साहित्य संमेलन   Publication: 1971 . 541 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. समशेरबहाद्दूर by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1974 . 160 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्षीय भाषणे खंड 1   Publication: 1971 . 541 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्षीय भाषणे खंड 2   Publication: 1972 . 557+50 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्षीय भाषणे   Publication: 1972 . 80 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
73. साहित्य आणि नाट्य काही समस्या   Publication: 1974 . 343 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
74. मराठी आख्यानक कविता by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1971 . 152 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
75. युध्द पेटले घराघरांतुन   Publication: 1969 . 309 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
76. मराठी साहित्य-संमेलन अध्यक्षीय भाषणे   Publication: 1972 . 80 Date:1972 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
77. सभासदाची बखर   Publication: 1977 . 138 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
78. देवाची माणसं by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1981 . 136 Date:1981 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
79. संपूर्ण गडकरी खंड 1 ला (वाङमय समीक्षा)   Publication: 1984 . 1 - 465 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
80. संपूर्ण गडकरी खंड 2 रा   Publication: 1984 . 466 - 1164 Date:1984 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
81. संपूर्ण वाग्वैजयंती   Publication: 1985 . 1108 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
82. सिध्द कर्मयोगी (स्वामी विवेकानंदाचे चरित्र) by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1986 . 148 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
83. ओंकार (आनंदीबाई पेशवे हीच्या जीवनावरील) by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1987 . 314 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
84. मराठी फार्स (एकोणिसाव्या शतकातील निवडक फार्सांचा संग्रह)   Publication: 1987 . 408 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
85. खेकडे आणि खेकडी by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1987 . 150 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
86. साहित्यिकी by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1987 . 144 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
87. पेशव्यांची बखर   Publication: 1987 . 200 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
88. काही साहित्यिक काही साहित्यकृती by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1987 . 177 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
89. साहित्य संमेलनाचे महाभारत by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1987 . 120 Date:1987 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
90. मराठी वाङमय चर्चा आणि चिकित्सा by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1993 . 122 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
91. संगीत संशय कल्लोळ   Publication: 1993 . 125 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
92. सभेत कसें बोलावे ? by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1961 . 111 Date:1961 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
93. सभेत कसे बोलावे ? by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1961 . 110 Date:1961 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
94. माणूस बोलू लागला by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1963 . 47 Date:1963 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
95. माणुस बोलूं लागला by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1963 . 47 Date:1963 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
96. मुर्दाड by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1963 . 162 Date:1963 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
97. वाङमयीन रसास्वाद by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1965 . 168 Date:1965 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
98. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1966 . 100 Date:1966 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
99. " बाळू, शेतकरी आणि भूत" by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1965 . 48 Date:1965 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
100. ओंकार by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1968 . 358 Date:1968 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
1 2 3 4 5 6 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |