1. मर्ढेकरांचे सौंदर्यशास्त्र पुनर्विचार by दिक्षित Publication: "युनिव्हर्सल पब्लिकेशन्स, कोल्हापूर" 1976 . 115 Date:1976 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
2. बाइंडरचे दिवस by सारंग Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
3. बाईंडरचे दिवस by सारंग Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
4. कोपर खळी by राऊत Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
5. कथानंद by कदम Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
6. अनुभव by सारंग Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
7. वेळंब by देवधर Publication: Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
8. बाइंडरचे दिवस by सारंग कमलाकर Publication: ग्रंथाली प्रकाशन . 251 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
9. बाइंडरचे दिवस by सारंग कमलाकर Publication: ग्रंथाली प्रकाशन . 251 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
10. करवीर छपती दुसरे शिवाजी by श्रीखंडे कमलाकर Publication: हेमंत साहित्य 1988 . 197 Date:1988 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
11. करवीर छत्रपती दुसरे शिवाजी by श्रीखंडे कमलाकर Publication: हेमंत साहित्य 1988 . 197 Date:1988 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
12. टीका प्रपंच by दिक्षित कमलाकर Publication: मेहता प्रकाशन 1993 . 124 Date:1993 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
13. अनुभव by सारंग कमलाकर Publication: डिंपल प्रकाशन 1994 . 186 Date:1994 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
14. अमिताभ आख्यान by धारप कमलाकर Publication: ऋतुगंध प्रकाशन 1994 . 155 Date:1994 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
15. अमिताभ आख्यान by पुष्पाभारती Publication: ऋतुगंध प्रकाशन 1994 . 155 Date:1994 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
16. पाच अध्यक्षीय भाषणे by महाजन त्र्यंबक Publication: सुगावा प्रकाशन . 112 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
17. शाकानुशास्त्र by कमलाकर मनोहर Publication: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन . 397 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
18. पंचमवेध   Publication: अक्षर प्रकाशन 1998 . 330 Date:1998 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
19. सुरावटींच्या सहवासात by कदम कमलाकर Publication: प्रतिक्षा प्रकाशन 2001 . 98 Date:2001 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
20. वादळ by कांबळे कमलाकर Publication: अक्षयस्नेह एंटरप्रायजेस 2001 . 248 Date:2001 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
21. विज्ञानाचा समाजधारणेवरील परिणाम by बट्रॉड रसेल Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 2005 . 127 Date:2005 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
22. जैविक खते :तंत्रज्ञान   Publication: साकेत प्रकाशन 2005 . 112 Date:2005 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
23. तुक्याची गाय by धारप कमलाकर Publication: 2007 . 96 Date:2007 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
24. मर्ढेकरांचे सौंदर्यशास्त्र : पुनर्विचार   Publication: युनिव्हर्सल पब्लिकेशन्स 1976 . 116 Date:1976 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
25. मर्ढेकरांचे सौदर्यशास्त्र/ :पुनर्विचार   Publication: 1976 . 115 Date:1976 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
26. रक्तात रंगली नाती by बोरकर कमलाकर Publication: त्रिदल प्रकाशन 1971 . 90 Date:1971 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
27. जन्मदाता by बोरकर कमलाकर Publication: त्रिदल प्रकाशन 1977 . 82 Date:1977 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
28. मर्ढेकरांचे सौंदर्यशास्त्र पुनर्विचार   Publication: युनिव्हर्सल पब्लिकेशन्स 1976 . 116 Date:1976 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
29. अनुभव by सारंग कमलाकर Publication: डिंपल प्रकाशन 1994 . 186 Date:1994 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
30. टीकाप्रपंच by दीक्षित कमलाकर Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1993 . 123 Date:1993 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
31. चिमणे ग बाई तुज काय ठावे   Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1995 . 24+68 Date:1995 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
32. पंचम - वेध by मनोहर माधव Publication: अक्षर प्रकाशन 1998 . 330 Date:1998 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
33. नानासाहेबांचा नाट्यावकाश by फाटक नानासाहेब Publication: ग्रंथाली प्रकाशन 1998 . 127 Date:1998 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
34. वादळ by कांबळे कमलाकर व्यं. Publication: मानस सांस्कृतिक संस्था 2001 . 248 Date:2001 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
35. वेळंब by देवधर कमलाकर पु. Publication: ग्रंथाली ज्ञानयज्ञ 2005 . 77 Date:2005 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
36. राजहंस मेळा by कमलाकर Publication: 1937 . 29 Date:1937 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
37. राजा शिवछत्रपति by नाडकर्णी कमलाकर शांताराम Publication: 1961 . 99 Date:1961 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
38. विज्ञानाच्या समाजसुधारणेवरील परिणाम   Publication: 1964 . 166 Date:1964 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
39. स्वान हे जागेपणींचे by नाईक कमलाकर Publication: 1966 . 80 Date:1966 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
40. गाथा पुनर्जन्माची by साठ्ये वासुदेव कमलाकर Publication: 1973 . 179 Date:1973 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
41. रसप्रबोध by माकोडे बऴवंत कमलाकर Publication: 1970 . 106 Date:1970 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
42. जखम by बोरकर कमलाकर Publication: 1974 . 80 Date:1974 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
43. कमलिनी by कमलाकर Publication: 1974 . 56 Date:1974 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
44. मर्ढेकरांचे सौंदर्यशास्त्र पुनर्विचार by दीक्षित कमलाकर Publication: 1976 . 115 Date:1976 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
45. मर्ढेकरांचे सौंदर्यशास्त्र पुनुर्वचार   Publication: 1976 . 115 Date:1976 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
46. ललाट रेषा (एकच स्त्रीपात्री नाटक) by बोरकर कमलाकर Publication: 1983 . 79 Date:1983 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
47. ओंजळ by सारंग कमलाकर Publication: 1986 . 64 Date:1986 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
48. टीका प्रपंच by दीक्षित कमलाकर Publication: 1993 . 123 Date:1993 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
49. अनुभव by सारंग कमलाकर Publication: 1994 . 186 Date:1994 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
50. अमिताभ आख्यान by भारती पुष्पा Publication: 1994 . 155 Date:1994 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
51. मानवाचे परजीवी by मनोहर कमलाकर / नाडकर्णी मंगेश Publication: 1976 . 304 Date:1976 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
52. शुकाणूशास्त्र by मनोहर कमलाकर / नाडकर्णी मंगेश Publication: 1978 . 497 Date:1978 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
53. पंचम वेध   Publication: 1998 . 330 Date:1998 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
54. नानासाहेबांचा नाटयावकाश by फाटक वसंत / नाडकर्णी कमलाकर Publication: 1998 . 127 Date:1998 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
55. सुरावटींच्या सहवासात by कदम कमलाकर Publication: 2001 . 98 Date:2001 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
56. दामू केंकरे तीन अंकी गुरुकुल   Publication: 2003 . 316 Date:2003 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
57. छान छान गाणी by पांडे कमलाकर / राज्याध्यक्ष रजनी Publication: 1955 . 20 Date:1955 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
58. राजा शिवछत्रपति by नाडकर्णी कमलाकर शांताराम Publication: 1962 . 91 Date:1962 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
59. स्वप्न हे जागेपणीचे by नाईक कमलाकर Publication: 1966 . 80 Date:1966 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
60. ज्योत तेवते मैत्रीची by बोरकर कमलाकर Publication: 1970 . 86 Date:1970 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
61. पांगळी by धारप कमलाकर Publication: 1975 . 100 Date:1975 Availability: No items available: Damaged (1), Actions: No cover image available
62. बाइंडरचे दिवस by सारंग कमलाकर Publication: 1984 . 251 Date:1984 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
63. अनुभव by सारंग कमलाकर Publication: 1994 . 186 Date:1994 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
64. अमिताभ आख्यान by भारती पुष्पा Publication: 1994 . 155 Date:1994 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
65. बाइंडरचे दिवस by सारंग कमलाकर Publication: . 251 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
66. बाइंडरचे दिवस by सारंग कमलाकर Publication: . 251 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
67. दामू केंकरे तीन अंकी गुरुकुल   Publication: 2003 . 316 Date:2003 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
68. रत्नाक्षरं रत्नाकर मतकरी : व्यक्ती आणि साहित्य   Publication: 2006 . 432 Date:2006 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
69. रत्नाक्षर रत्नाकर मतकरी : व्यक्ती आणि साहित्य   Publication: 2006 . 432 Date:2006 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
70. " गुरुपुत्र फतेहसिंह,जोरावर सिंह" by धारप कमलाकर Publication: हंसपाल हरभजनसिंह 1981 . 48 Date:1981 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
71. गुरुपुत्र फतेहसिंह जोरावर सिंह by धारप कमलाकर Publication: हंसपाल हरभजनसिंह 1980 . 48 Date:1980 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
72. पंचम-वेध by कमलाकर नाडकर्णी Publication: अक्षर प्रकाशन 2004 . 330 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
73. मर्ढेकरांचे सौंदर्य शास्त्र पुनर्विचार by कमलाकर दिक्षित Publication: युनिव्हर्सल प्रकाशन 2004 . 115 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
74. सहज जिंकी मना by कमलाकर सारंग Publication: निळकंठ प्रकाशन 2004 . 73 Date:2004 Availability: Copies available: (), Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
75. सहज जिंकी मना by कमलाकर सारंग Publication: नीलकंठ प्रकाशन 2004 . 73 Date:2004 Availability: Copies available: (), Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
76. सहज जिंकी मना by कमलाकर सारंग Publication: नीलकंठ प्रकाशन 2004 . 73 Date:2004 Availability: Copies available: (), Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
77. मर्ढेकरांचे सौंदर्य शास्त्र पूनर्विचार by कमलाकर दिक्षित Publication: युनिव्हर्सल पब्लिकेशन 2004 . 115 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
78. अनुभव by कमलाकर सारंग Publication: डिंपल पब्लिकेशन 2004 . 185 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
79. पांगळी by कमलाकर धारप Publication: प्रभा प्रकाशन 2004 . 100 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
80. पांगळी by कमलाकर धारप Publication: प्रभा प्रकाशन 2004 . 100 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
81. पांगळी by कमलाकर धारप Publication: प्रभा प्रकाशन 2004 . 100 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
82. चिमणे ग बाई तुज काय ठावे by कमलाकर सोनटक्के Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 2004 . 68 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
83. दलित साहित्यशोध आणि आस्वाद by कमलाकर कांबळे Publication: निर्मल प्रकाशन 2004 . 82 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
84. स्वाहा by कमलाकर धारप Publication: दिलीप प्रकाशन 2004 . 224 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
85. सहज जींकी मना by कमलाकर सारंग Publication: निलकंठ प्रकाशन 2004 . 73 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
86. बाइंडरचे दिवस by कमलाकर सारंग Publication: ग्रंथाली प्रकाशन 2004 . 251 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
87. अनुभव by कमलाकर सारंग Publication: सौ. नम्रता मुळे 2004 . 186 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
88. अनुभव by कमलाकर सारंग Publication: सौ. नम्रता मुळे 2004 . 186 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
89. अनुभव by कमलाकर सारंग Publication: सौ. नम्रता मुळे 2004 . 186 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
90. स्वप्न हे जागेपणाचे by कमलाकर नाईक Publication: ज्ञानराज 2005 . 80 Date:2005 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
91. स्वप्न हे जागेपणीचे. by नाईक कमलाकर. Publication: ज्ञानराज. 1966 . 80 Date:1966 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
92. पांगळी. by धारप कमलाकर. Publication: प्रभा. . 100 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
93. मानवाचे परजीवी. by मनोहर कमलाकर. Publication: महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ - नागपूर. 1976 . 304 Date:1976 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
94. शाकाणू शास्त्र. by मनोहर कमलाकर. Publication: महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ - नागपूर. 1978 . 397 Date:1978 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
95. अज्ञात मोती. by कदम कमलाकर. Publication: आदित्य - मुंबई. . 76 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
96. हॉटेल धु्रव. by धारप कमलाकर. Publication: अभिजीत - नागपूर. Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
97. उन्हाळी पावसाळी हिवाळी आजार व त्यावर सोपे उपाय. by डॉ. शिकाखाने पुष्कर / डॉ. कुळकर्णी कमलाकर. Publication: मनोविकास - मुंबई. Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
98. ज्ञानिया तुझीया पायी. by देसले कमलाकर. Publication: चेतश्री अमळनेर. 1995 . 44 Date:1995 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
99. फजेसिंह जोरावर सिंह. by हरभजनसिंह हंसपाल अनु. धारप कमलाकर. Publication: --- 2002 . 40 Date:2002 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
100. विज्ञानाचा समाज धोरणेवरील परिणाम. by बट्रॉड रसेल अनु. दिक्षति कमलाकर. Publication: मेहता. 2005 . 127 Date:2005 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
1 2 3 4 5 6 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |