1. तुकाराम महाराजांचे संक्षिप्त चरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: धन्वंतरी ओरियेंटल पब्लिकेशन . 762 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
2. प्रचीन मराठी संतकवि खंड पहिला by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: कमला भास्कर आजगांवकर 1957 . 496 Date:1957 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
3. महाराष्ट्र कविचरित्रमाला भाग 1 ला by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी 1929 . 264 Date:1929 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
4. प्राचीन मराठी संतकवि खंड दुसरा by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: कोंकण मराठी डायलेक्टस् रिसर्च इन्स्टिट्यूट 1977 . 448 Date:1977 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
5. प्रसिध्द पुरुषांच्या अप्रसिध्द गोष्टी by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: संचालक कोकण मराठी डायलेक्टस् रिचर्स 1978 . 289 Date:1978 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
6. श्रीनामदेव महाराज आणि त्यांचे समकालीन संत -- भाग आठवा by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: जगन्नाथ रघुनाथ आजगांवकर 1927 . 290 Date:1927 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
7. महाराष्ट्र कवि चरित्र भाग 2 रा by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी 1913 . 256 Date:1913 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
8. श्रीएकनाथ महाराज यांचेें चरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: ढवळे केशव भिकाजी 1925 . 196 Date:1925 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
9. महाराष्ट्रकविचरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1907 . 486 Date:1907 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
10. प्रणयानंद by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1910 . 88 Date:1910 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
11. इसाप-निती by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1911 . 200 Date:1911 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
12. महाराष्ट्रकविचरित्र भाग 2 by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1913 . 256 Date:1913 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
13. महाराष्ट्र कवि चरित्र भाग 2 by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1913 . 256 Date:1913 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
14. महाराष्ट्र कवि चरित्र भाग 4था by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1916 . 154 Date:1916 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
15. भरतपुरीचा वेढा by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1919 . 52 Date:1919 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
16. नित्यपाठ भजनमाला by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1919 . 224 Date:1919 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
17. महाराष्ट्र कविचरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1920 . 15+247 Date:1920 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
18. इसापनिती (उत्तरार्ध) by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1920 . 2+250 Date:1920 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
19. श्री ज्ञानदेव by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1923 . 74 Date:1923 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
20. श्री ज्ञानदेव by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1923 . 76 Date:1923 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
21. महाराष्ट्र कवि चरित्र भाग 6 वा by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1924 . 260 Date:1924 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
22. श्री एकनाथ महाराज यांचे चरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1925 . 200 Date:1925 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
23. श्री नामदेव महाराज by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1927 . 290 Date:1927 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
24. अर्वाचीन कविता by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1928 . 16+480 Date:1928 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
25. कवि चरित्रमाला by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1929 . 264 Date:1929 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
26. श्रीसमर्थचरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1935 . 112 Date:1935 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
27. संतश्रेष्ठ तुकाराम by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1935 . 8+253 Date:1935 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
28. संतश्रेष्ठ तुकाराम by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1935 . 8+253 Date:1935 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
29. श्री समर्थ चरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1935 . 112 Date:1935 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
30. महाराष्ट्र संत कवयित्री by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1939 . 212 Date:1939 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
31. श्री नामदेव by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1941 . 382 Date:1941 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
32. श्री नामदेव by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1941 . 382 Date:1941 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
33. श्री एकनाथ-तुकाराम चरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1946 . 159 Date:1946 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
34. महाराष्ट्रकविचरित्र भाग 3रा by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: . 259 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
35. प्रणयानंद by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1910 . 24 Date:1910 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
36. एकनाथ महाराज चरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1925 . 197 Date:1925 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
37. प्रसिध्द पुरुषांच्या अप्रसिध्द गोष्टी by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1978 . 289 Date:1978 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
38. प्रणयानंद by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1910 . 99 Date:1910 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
39. महाराष्ट्र कविचरित्र by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1924 . 260 Date:1924 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
40. महाराष्ट्र कविचरित्र भा. 6 वा by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1924 . 260 Date:1924 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
41. महाराष्ट्र संत कवयित्री by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1939 . 212 Date:1939 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
42. महाराष्ट्र संत कवयित्री by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: 1939 . 212 Date:1939 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
43. श्रीसमर्थ चरित्र by आजगांवकर , जगन्नाथ रघुनाथ Publication: मुंबई ढवळे १८७८ Date:१८७८ Availability: Copies available: Dr. Bedekar Vidya Mandir Library (1), Actions: No cover image available
44. प्राचीन मराठी संतकवि- खंड 1 by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: हरिनिवास Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
45. प्राचीन मराठी संतकवी by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: अंजली Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
46. प्राचीन मराठी संतकवी-खंड 3 by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: नाईक दि.ग. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
47. कवनकुतुहल by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: --- 1901 . 62 Date:1901 Availability: No items available: Actions: No cover image available
48. महाराष्ट्र कवि चरित्र भा.1ला by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: --- 1907 . 486 Date:1907 Availability: No items available: Actions: No cover image available
49. महाराष्ट्र संत कवियत्री by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: --- 1939 . 212 Date:1939 Availability: No items available: Actions: No cover image available
50. श्रीज्ञानदेव. by आंजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: कर्नाटक प्रकाशन संस्था ,मुंबई. 1945 . 28 Date:1945 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
51. श्री एकनाथ -तुकाराम चरित्र. by संपादक-आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: बॉम्बे बुक डेपो, मुंबई 4. 1944 . 159 Date:1944 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
52. महिपतिकृत श्री एकनाथ-तुकाराम चरित्र. by संपादक-आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: बॉम्बे बुक डेपो, मुंबई 4. 1944 . 159 Date:1944 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
53. श्रीहरिभजनामृत भाग 2 रा. by संग्राहक-आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: क्षीरसागर आणि कंपनी, पुणे. 1918 . 120 Date:1918 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
54. प्रणयानंद. by आजगांवकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: मनारंजक ग्रंथप्रसारक मंडळी. 1910 . 99 Date:1910 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
55. प्राचीन मराठी संतकवी. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: --- 1957 . 496 Date:1957 Availability: No items available: Actions: No cover image available
56. संगीत प्रणयानंद. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: मनेारंजक ग्रंथप्रसारक मंडळी,मुंबई. 1910 . 99 Date:1910 Availability: No items available: Actions: No cover image available
57. नेपाळवर्णन. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: --- 1906 . 100 Date:1906 Availability: No items available: Actions: No cover image available
58. नेपाळ वर्णन. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: देवल नारायण पांडुरंग,पुणे. 1906 . 100 Date:1906 Availability: No items available: Actions: No cover image available
59. संतश्रेष्ठ तुकाराम. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: कर्नाटक पब्लिकेशन,मुंबई. 1935 . 253 Date:1935 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
60. संतश्रेष्ठ तुकाराम. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: भारत-गौरव-ग्रंथमाला,मुंबई. 1935 . 253 Date:1935 Availability: No items available: Actions: No cover image available
61. महाराष्ट्रकविचरित्र भाग 1. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: दामोदर सावळाराम आणि मंडळी,मुंबई. 1907 . 486 Date:1907 Availability: No items available: Actions: No cover image available
62. महाराष्ट्रकविचरित्र भाग 2. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: दामोदर सावळाराम आणि मंडळी,मुंबई. 1913 Date:1913 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
63. महाराष्ट्र कवींची चरित्रे. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: दामोदर सावळाराम आणि मंडळी,मुंबई. 1914 . 259 Date:1914 Availability: No items available: Actions: No cover image available
64. महाराष्ट्र कवि चरित्र. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: दामोदर सावळाराम आणि मंडळी,मुंबई. 1913 . 256 Date:1913 Availability: No items available: Actions: No cover image available
65. संतश्रेष्ठ तुकाराम. by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ. Publication: कर्नाटक पब्लिकेशन,मुंबई. 1935 . 253 Date:1935 Availability: No items available: Actions: No cover image available
66. नामदेवमहाराज आणि त्यांचे समकालीन संत by आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ Publication: "आजगावकर जगन्नाथ रघुनाथ,भांगवाडी,खटावची चाळ,काळबादेवी,मुंबई ४०० ००२" 1927 . 310 Date:1927 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
67. महाराष्ट्रकवि चरित्र : भाग २ रा by आजगांवकर, जगन्नाथ रघुनाथ Publication: मुंबई दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी 1913 . २६४ पृष्ठे Date:1913 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
68. महाराष्ट्रकविचरित्र : भाग ३ रा by आजगांवकर, जगन्नाथ रघुनाथ Publication: मुंबई दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी 1914 . २६४ पृष्ठे Date:1914 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
69. महाराष्ट्र कविचरित्र : भाग ५ वा by आजगांवकर, जगन्नाथ रघुनाथ Publication: मुंबई जगन्नाथ रघुनाथ आजगांवकर 1920 . २६६ पृष्ठे Date:1920 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |