1. बॅ. स्वातंत्र्यवीर विनायकराव सावरकर संक्षिप्त चरित्र by रानडे, सदाशिव राजाराम Publication: मुंबई लोकमान्य छापखाना, 1924 . ६० Date:1924 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
2. रावबहादुर नाना मोरोजी : मुंबईचे माजी माजिस्ट्रेट यांचें चरित्र by भिडे, गणेश हरि Publication: . २२५ Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
3. हरि केशव यांचें चरित्र by रामचंद्र हरि Publication: मुबंई निर्णयसागर 1911 . ६५ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
4. महापुरूष ब्रम्होद्रस्वामी धावडशीकर: चरित्र व पत्रव्यवहार by पारसनीस, दत्तात्रय बळवंत Publication: मुंबई: बाबाजी सखाराम आणि कंपनी 1867 . २११ पृष्ठे Date:1867 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
5. केशवपंडीतकृत श्री. छत्रपति राजाराम महाराज यांचे चरित्र : जिंजीचा प्रवास by बेंद्रे, वासुदेव सीताराम Publication: पुणे पोतदार, दत्तो वामन 1931 . ११२ पृष्ठे Date:1931 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
6. जिलब्लास चरित्र by पारसनीस, विष्णू जीवाजी Publication: मुंबई : नशनल प्रेस 1871 . ११० पृष्ठे Date:1871 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
7. कविचरित्र : हिंदुस्थानातील प्राचीन व अर्वाचीन कवि आणि ग्रंथकार यांचा इतिहास by रामचंद्रजा, जनार्दन Publication: मुंबई गणपत क्रुष्णाजी यांचे छापखान्यांत छापिलें 1860 . २७९ पृष्ठे Date:1860 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
8. मानवेंद्रनाथ रॉय : चिरित्र आणि विचार by बेके, बाई Publication: सोलापुर देशमुख आणि कंपनी 1938 . १६५ पृष्ठे Date:1938 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
9. केकावली : कवी मोरोपंत by परांजपे, श्रीधर विष्णु Publication: मुंबई तुकाराम जावजी यांनी निर्णयसागर छापखान्यात छापुन प्रसिद्ध केला 1902 . ४५९ पृष्ठे Date:1902 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
10. मध्वाचार्य व त्यांचे तत्त्वज्ञान by अवधानी, रा. बा. Publication: पुणे अवधानी, रा. बा 1949 . ३०४ पृष्ठे Date:1949 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |