801. भाऊ मुरारराव by तेंडुलकर, विजय Publication: पुणे प्रकाश दामोदर रानडे - निळकंठ प्रकाशन 1975 . ७१ पृष्ठे Date:1975 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
802. भाषाशास्त्र आणि मराठी भाषा by कुलकर्णी, कृष्णाजी पांडुरंग Publication: 1925 . २५७ पृष्ठे Date:1925 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
803. स्वातंत्र्य दीप अथवा जगांतील असहकारिता by भिडे, रामकृष्ण गोपाळ Publication: पुणे अनंत सखाराम गोखले 1924 . १५९ पृष्ठे Date:1924 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
804. केळकरांचे लेख - खंड १ ला by केळकर, नरसिंह चिंतामण Publication: पुणे शिवराम वामन आवटी यांनी श्रीभारत छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केलें 1925 . ४०२ पृष्ठे Date:1925 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
805. महाराष्ट्रकविविट्टलकृत कवितासंग्रह by ओक, वामन दाजी Publication: मुंबई पांडुरंग जावजी यांनी निर्णयसागर छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केलें 1924 . ३२० पृष्ठे Date:1924 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
806. सगनभाऊकृत लावण्या व पवाड - आवृत्ती १ ली by सगनभाऊ Publication: पुणे लक्ष्मण भाऊराव कोकाटे यांनी प्रसिद्ध केलें 1924 . १०९ पृष्ठे Date:1924 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
807. संगीत कुंजविहारी by वरेरकर, भार्गवराम विट्टल Publication: मुंबई रा. जनार्दन बाजिराव निमकर 1925 . १११ पृष्ठे Date:1925 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
808. महाराणा प्रताप by काटदरे, परशुराम गोविंद Publication: बडोदे एम सी कोठारी 1924 . ९४ पृष्ठे Date:1924 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
809. कांचनगडची मोहना by खाडीलकर, कृष्णाजी प्रभाकर Publication: पुणे शंकर नरहर जोशी यांनी चित्रशाळा छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले 1924 . ९७ पृष्ठे Date:1924 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
810. आशा निराशा : गद्दपद्यात्मक नाटक by टिपणीस, यशवंत नारायण Publication: मुंबई विश्वनाथ गोपाळ शेट्ये 1926 . ७९ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
811. आशावादी अथवा एका प्रवाहप्रतिताचें चरित्र by केतकर, श्रीधर व्यंकटेश Publication: पुणे श्रीधर व्यंकटेश केतकर - ज्ञानकोश छापखाना 1927 . २५८ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
812. श्रीमत अभंग ज्ञानेश्वरी : उत्तरार्ध (अध्याय १३ ते १८) by स्वामी स्वरूपानंद Publication: रत्नागिरी रा. य. परांजपे 1959 . ४०४ पृष्ठे Date:1959 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
813. ऐतिहासिक पोवाडे किंवा मराठयांचा काव्यमय इतिहास : भाग १ by केळकर, यशवंत नरसिंह Publication: पुणे विजय प्रेस 1928 . ६३० पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
814. अलंकार चंद्रिका by गोरे, गणेश मोरेश्वर Publication: उमरावती राव साहेब जी. एम. गोरे 1926 . २१५ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
815. इंग्लंडच्या इतिहासाचे गाईड अथवा आंग्लेतिहास मार्गदर्शक : भाग १   Publication: रत्नागिरी बलवंत मुद्रणालय 1927 . १७० पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
816. आर्यधर्मोपपत्ती by पंडित, नारायण पैकाजी Publication: नागपूर नारायण पैकाजी पंडित 1926 . ३२२ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
817. बनावट सही by गोरे, श्रीनिवास विनायक Publication: मुंबई एम. एन. कुळकर्णी - भारत गौरव ग्रंथमाला 1927 . १२५ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
818. भासाची नाटकें by सोमण ऊर्फ किरात, कृष्णाजी लक्ष्मण Publication: पुणे शंकर नरहर जोशी - चित्रशाळा प्रेस 1927 . ४२८ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
819. भिषग्वर : भाग १ ला by काळोखे, गणपत पांडुरंग Publication: मुंबई गणपत पांडुरंग काळोखे 1926 . २२४ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
820. छन्दोरचना by पटवर्धन, माधव त्रि. Publication: पुणे आर्यसांस्कृतिक मुद्रणालय 1927 . २४८ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
821. गद्यगुच्छ : निवडक गद्यलेखांचा संग्रह by केळकर, नरसिंह चिंतामण Publication: पुणे विश्वनाथ गणेश ताम्हनकर 1926 . १८० पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
822. गद्यरत्नसमुच्चय - भाग २ रा by लेले, लक्ष्मण गणेशशास्त्री Publication: पुणे विद्याधर हरि दामले 1927 . १८१ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
823. कीचक - वध by खाडिलकर, कृष्णाजी प्रभाकर Publication: मुंबई खाडिलकर, कृष्णाजी प्रभाकर 1926 . ११९ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
824. कादंबरीची गोष्ट by दंडवते, गणेश रंगनाथ Publication: बडोदे दंडवते, गणेश रंगनाथ 1927 . १८४ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
825. गोंडवनांतील प्रियंवदा आणि घरकुट्टे घराण्याचा इतिहास by केतकर, श्रीधर व्यंकटेश Publication: मुंबई सौ. वीरा शर्मा 1926 . २७१ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
826. केंजळगडचा कबजा by भिडे, विद्याधर वामन Publication: मुंबई एन. एम. कुळकर्णी - भारत गौरव ग्रंथमाला 1926 . २०६ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
827. लग्न मंडप by बरवे, विनायक लक्ष्मण Publication: . १०६ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
828. लोकहितवादी म्हणजे रावबहादुर गोपाळराव हरि देशमुख by आठल्ये, कृष्णाजी नारायण Publication: पुणे शंकर नरहर जोशी 1926 . २३५ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
829. मंदार मंजरी इ. : अठ्ठावीस काव्यांचा संग्रह by भिडे, विद्याधर वामन Publication: पुणे विद्याधर वामन भिडे 1926 . १०३ पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
830. मोरोपंती सुबोध केकावलि by भिडे, बाळकृष्ण अनंत Publication: मुंबई केशव भिकाजी ढवळे 1926 . १४० पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
831. मुक्तेश्वर : आवृत्ति दुसरी by भिडे, बाळकृष्ण अनंत Publication: मुंबई केशव भिकाजी ढवळे 1926 . १०० पृष्ठे Date:1926 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
832. नवयुगधर्म किंवा हिंदुस्थानांतील आधुनिक धार्मिक चळवळींचा विवेचक इतिहास by फडके, सदाशिव कृष्ण Publication: 1927 . १०३५ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
833. चित्रमयजगतमधील निवडक व चटकदार गोष्टी   Publication: पुणे शंकर नरहर जोशी 1927 . ३०१ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
834. ज्ञान - सिंधू आणि इतर लघुकथा by गोगटे, विनायक सदाशिव Publication: पुणे दिगंबर गणेश दामले 1927 . ७६ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
835. पद्यरत्नसमुच्चय : मराठी काव्यांतील उत्कृष्ट वेंचे - भाग २ रा by लेले, लक्ष्मण गणेशशास्त्री Publication: पुणे लक्ष्मण भाऊराव कोकाटे यांनी हनुमान छापखान्यांत छापिलें 1927 . १६६ पृष्ठे Date:1927 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
836. आनंदांचे साम्राज्य इतर प्रवचने by जे. कृष्णमूर्ति Publication: पुणे गणेश महादेव अँड कंपनी 1930 Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
837. भावतरंग by मायदेव, वा. गो. Publication: पुणे मायदेव, वासुदेव गोविंद 1929 . ९८ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
838. आपलें बोलणें : पुस्तक ४ थे by मोने, मोरेश्वर सखाराम Publication: मुंबई मॅकमिलन आणि कंपनी 1930 . १११ पृष्ठे Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
839. संक्षिप्त अर्वाचीन मराठी वाङमय (१८०५-१९२७) by दंडवते, गणेश रंगनाथ Publication: बडोदे गणेश रंगनाथ दंडवते 1929 . ३२३ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
840. अशोकचरित्र by आपटे, वासुदेव गोविंद Publication: पुणे गोपाळ बळवंत जोशी 1929 . २४१ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
841. भारतवर्षाचा संक्षिप्त इतिहास : भाग १ ला - प्राचीन भारत by कोलटकर, बाळकृष्ण रामचंद्र Publication: कोल्हापूर आर्य बुक डेपो 1928 . १८८ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
842. भारतीय नाट्यशास्त्र by केतकर, गोदावरी वासुदेव Publication: पुणे आर्यभूषण छापखान्यांत रा. अनंत विनायक पटवर्धन यांनी छापिलें 1928 . ४११ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
843. भारतीय अर्थशास्त्र by काळे, वामन गोविंद Publication: पुणे आर्यभूषण छापखान्यांत अनंत विनायक पटवर्धन यांनी छापिलें 1929 . ६७५ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
844. छापील संसार - स्वतंत्र विनोदी नाटक by साठे, शंकर गोविंद Publication: पुणे सॊ. सुधा साठे यांनी छापिलें 1938 . १०८ पृष्ठे Date:1938 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
845. लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र : उत्तरार्ध - खंड २ by केळकर, नरसिंह चिंतामण Publication: पुणे सॊ. सुधा साठे यांनी छापिलें 1928 . ५५४ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
846. लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र : उत्तरार्ध - खंड ३ by केळकर, नरसिंह चिंतामण Publication: पुणे केळकर, नरसिंह चिंतामण 1928 . ७०० पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
847. निबंधलेखन आणि अनुवाद by भिडे, विद्याधर वामन Publication: पुणे चित्रशाळा प्रेस 1910 . १८१ पृष्ठे Date:1910 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
848. जर्मन भाषाप्रवेश by हुदलीकर, सत्यबोध बाळकृष्ण Publication: पुणे आर्यभूषण 1929 . ३४४ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
849. ज्ञानेश्वरांची प्रभावळ by पांगारकर, लक्ष्मण रामचंद्र Publication: पुणे लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर 1928 . ४७९ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
850. ऋणानुबंध by पांडे, बाळकृष्ण नारायण Publication: पुणे श्री दत एजन्सी 1928 . १६६ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
851. हिंदी-सुमेरी संस्कृति by आपटे, दाजी नागेश Publication: पुणे रा. रा. शंकर नरहर जोशी 1928 . १३३ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
852. मुंबई इलाख्यातील जाती by कालेलकर, गोविंद मंगेश Publication: मुंबई कालेलकर, गोविंद मंगेश 1928 . ३४८ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
853. हैद्राबाद व देशी संस्थाने अर्थात हैद्राबादची राज्य पद्धति आणि संस्थानी स्वराज्याच्या चळवळी by शर्मा, राघवेंद्र भीमराव Publication: पुणे आर्यभूषण छापखान्यांत अनंत विनायक पटवर्धन यांनी छापिलें 1928 . ७६१ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
854. नामदार न्यायमूर्ति काशिनाथ त्रिंबक तेलंग यांचे चरित्र by कर्नाटकी, श्रीनिवास नारायण Publication: मुंबई मंगेश नारायण कुळकर्णी 1929 . ५३६ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
855. कै. इतिहासाचार्य राजवाडे यांचे चरित्र by साने, पांडुरंग सदाशिव Publication: नागपूर श्रीधर नारायण हुद्दार 1928 . १३१ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
856. प्राचीन मराठी वाङमय - खंड १ ला : श्री ऋद्धिपूरवर्णन by देशपांडे, यशवंत खुशाल Publication: यवतमाळ यशवंत खुशाल देशपांडे 1929 . २०७ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
857. मालविकाग्निमित्रम by शास्त्री, शंकर राम Publication: मद्रास श्रीबालमनोरमा प्रेस 1929 . १६५ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
858. महाराष्ट्र वाङमय प्रवेशिका : भाग १ ला by कानेटकर, गंगाधर गोविंद Publication: मुंबई मॅकमिलन आणि कंपनी लिमिटेड 1929 . २३० पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
859. महाराष्ट्र वाङमय प्रवेशिका : भाग २ रा by कानेटकर, गंगाधर गोविंद Publication: मुंबई मॅकमिलन आणि कंपनी लिमिटेड 1929 . २१८ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
860. मराठीची सजावट : भाग १ ला by मुजुमदार, गोपाळ गोविंद Publication: पुणे आर्यभूषण छापखान्यांत रा. अनंत विनायक पटवर्धन यांनी छापिलें 1929 . २२४ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
861. मराठीची सजावट : भाग २ by मुजुमदार, गोपाळ गोविंद Publication: पुणे आर्यभूषण छापखान्यांत रा. अनंत विनायक पटवर्धन यांनी छापिलें 1929 . १९९ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
862. नव-वैदिक धर्म : आर्य समाजाचा विवेचक इतिहास by फडके, सदाशिव कृष्ण Publication: पनवेल फडके, सदाशिव कृष्ण यांनी छापिलें 1928 . २८७ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
863. मराठी ग्रंथांची बयाजवार यादी : भाग १ by रामचंद्रराव,. टी. बी. Publication: तंजोर तंजावर श्रीपूर्णचंद्रोदय 1929 . ४२९ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
864. नेताजी सुभाषचंद्र बोस : महान कार्य आणि समर्पण by गौतम पंडित Publication: कोल्हापूर मीनल प्रकाशन 1978 . १८२ पृष्ठे Date:1978 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
865. पद्दसमुच्चय : मराठी कवितांचे वेंचे, टीका व कविपरिचय यांसहित by जोशी, रामचंद्र भिकाजी Publication: पुणे माधव रामचंद्र जोशी 1928 . १९८ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
866. अभिनव काव्यप्रकाश by जोग, रा. श्री. Publication: पुणे दे. द. वाडेकर 1930 . २८३ पृष्ठे Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
867. भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास : पूर्वार्ध by साने, गंगाधर रामचंद्र Publication: पुणे गंगाधर रामचंद्र साने 1930 . ५०१ पृष्ठे Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
868. चंदेरी स्वप्ने by खांडेकर, वि. स. Publication: पुणे देशमुख आणि कंपनी . १४९ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
869. डाक घर by भागवत, काशीनाथ विनायक Publication: ठाणे श्रीशारदा मंडळ 1930 . ४९ पृष्ठे Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
870. देशसेवा अथवा भारतसेवकांतील निवडक लेख by प्रधान, रामचंद्र गणेश Publication: पुणे आर्यभूषण छापखान्यांत अनंत विनायक पटवर्धन यांनी छापिलें 1930 . ३२७ पृष्ठे Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
871. गणपतराव : पूर्वार्ध by आपटे, हरि नारायण Publication: पुणे आर्यभूषण छापखान्यांत अनंत विनायक पटवर्धन यांनी छापून प्रसिद्ध केले 1930 . २०४ पृष्ठे Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
872. श्रीशिवकाव्यस्य by पुरूषोत्तम Publication: ग्रंथप्रकशन 1826 . ३०९ पृष्ठ Date:1826 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
873. गीता सुभाषितम by पाटील, मोरो नानाजी Publication: मुंबई मुंबई वैभव प्रेस 1935 . २१२ पृष्ठे Date:1935 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
874. खाडिलकरांचा लेखसंग्रह : भाग १ by खाडिलकर, कृष्णाजी प्रभाकर Publication: मुंबई यशवंत कृष्ण खाडिलकर 1949 . ६०१ पृष्ठे Date:1949 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
875. कमल पत्रें by फडके, ना.सी. Publication: पुणे शामकांत लक्ष्मण बर्वे 1949 . १६७ पृष्ठे Date:1949 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
876. जीवन संगीत by फडके, ना. सी. Publication: मुंबई विष्णु रघुनाथ बाम 1945 . २१२ पृष्ठे Date:1945 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
877. चित्रशाळा : तीन अंकी नाटक by जोग, नाना Publication: पुणे मनोहर महादेव केळकर 1948 . १०२ पृष्ठे Date:1948 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
878. ज्ञानेश्वर चरित्र आणि ज्ञानेश्वरी चर्चा by वाळिंबे, शं. गो. Publication: इंदूर मो. गो. वाळिंबे 1950 . २७७ पृष्ठे Date:1950 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
879. धर्मस्वरूप निर्णय by कोकजे, रघुनाथशास्त्री Publication: पुणे आनंद छापखाना 1933 . ४०१ पृष्ठे Date:1933 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
880. श्री नामदेवगाथा by महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ Publication: मुंबई महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ 1970 . १२१२ पृष्ठे Date:1970 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
881. श्रीज्ञानेश्वरी :अध्याय अकरावा विश्वरूपदर्शनयोग by उपळेकर,गोविंद रामचंद्र Publication: मुंबई लिमये, वि, द. 1956 . ३५४ पृष्ठे Date:1956 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
882. श्री दत्तमाहात्म्य by टेंब स्वामी, श्रीवासुदेवानंद सरस्वती Publication: पुणे श्रीगुरुभक्त वामन दत्तात्रये गुळवणी 1953 . ५७५ पृष्ठे Date:1953 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
883. श्रीमुक्तेश्वारकृत महाभारत : आदिपर्व : भाग पहिला by प्रियोळकर, अनंत काकबा Publication: मुंबई मराठी संशोधन मंडळ, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय 1951 . 319 पृष्ठे Date:1951 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
884. श्री रामदासी संशोधन : खंड ४ by भावे, शिवाजी नरहर Publication: धुळे शंकर श्रीकृष्ण देव 1955 . ९० पृष्ठे Date:1955 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
885. भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोश by चित्राव, सिद्धेश्वरशास्त्री Publication: पुणे समर्थ भारत छापखाना 1932 . ७३६ पृष्ठे Date:1932 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
886. भारतीय अर्थशास्त्र प्रवेश by कोकजे, रघुनाथशास्त्री Publication: पुणे रघुनाथ गोपाळ कोकजे 1941 . ३३२ पृष्ठे Date:1941 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
887. मराठी काव्यसमीक्षा : प्राचीन व अर्वाचीन मराठी काव्याचे तात्विक व तुलनात्मक समालोचन by कुलकर्णी, विठ्ठल अनंत Publication: कोल्हापूर महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार 1945 . ३२२ पृष्ठे Date:1945 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
888. व्यक्ती आणि वाड्मय : टीकात्मक आणि भाषाशास्त्राविषयक निबंध आणि प्रबंध by क्षीरसागर, श्रीकृष्ण केशव Publication: पुणे य, गो. जोशी 1937 . १४४ पृष्ठे Date:1937 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
889. मराठी संस्कृत शब्दकोष by जोशी, बाळकृष्ण सदाशिव Publication: पुणे लक्ष्मण बाळकृष्ण जोशी 1969 . २२५ पुष्ठे Date:1969 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
890. मराठी लोकांची संस्कृति by कर्वे, इरावती Publication: पुणे देशमुख आणि कंपनी 1951 . ३०४ पृष्ठे Date:1951 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
891. मरठी भाषा उद्धम व विकास by कुलकर्णी, कृष्णाजी पांडुरंग Publication: Pune The Internaiton Book Services 1933 . ३०४ पृष्ठे Date:1933 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
892. लोकमान्य टिळकांचे केसरीतील लेख : भाग ४ by केळकर, न. चि. Publication: पूणे केशरी मराठा संस्था 1930 . ६०१ पृष्ठे Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
893. परशरामी लावण्या : भाग १,२,३ by कोल्हारकार, वि. ना. Publication: मुंबई शेट्ये तुकाराम पुंडलिक 1924 . २४७ पृष्ठे Date:1924 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
894. मोरोपंतकृत प्रकरणे : भाग १ by मोडक, ज. बा. Publication: -- -- 1883 . २४२ पृष्ठे Date:1883 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
895. वैद्य सारा संग्रह by दाते, रघुनाथशास्त्री Publication: मुंबई गोपाळशास्त्री अमरापूरकर 1869 . ४९३ पृष्ठे Date:1869 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
896. भरतीची लाट by फडके, ना. सी. Publication: मुंबई अंजली प्रकाशन लिमिटेड 1951 . २०६ पृष्ठे Date:1951 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
897. पांच पाहुण्या by तेंडुलकर, विजय Publication: मुंबई वसंतकुमार सराफ . १२३ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
898. संगीत श्रीमुखात by जोशी, यशवंत गोपाळ Publication: पुणे गणेश महादेव कंपनी 1930 . १६४ पृष्ठे Date:1930 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
899. साहित्य आणि संसार by फडके, ना. सी. Publication: कोल्हापूर मोघे डी. एम. 1937 . १९२ पृष्ठे Date:1937 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
900. अर्थशास्त्र by काळे, वामन गोविंद Publication: पुणे आर्यभूषण छापखाना . २८९ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |