301. मराठी भाषांतरासह रामायण : अरण्यकांड by लेले वाईकर, काशीनाथ वामन Publication: वाई वेदवृत्त 1898 . ८७२ पृष्ठे Date:1898 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
302. श्रीमन्महाभारत या ग्रंथाचे मराठी सुरस भाषांतर : आदिपर्व आणि सभापर्व - पुस्तक १ by विद्यावाचस्पति, आप्पाशास्त्री राशिवडेकर Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यांत छापिला 1904 . ६५० पृष्ठे Date:1904 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
303. श्रीमन्महाभारत या ग्रंथाचे मराठी सुरस भाषांतर : विराटपर्व आणि उद्योगपर्व – पुस्तक ३ by दातार, रामचंद्र भिकाजी Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यांत छापिला 1906 Date:1906 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
304. श्रीमन्महाभारत या ग्रंथाचे मराठी सुरस भाषांतर : भीष्मपर्व आणि द्रोणपर्व – पुस्तक ४ by मोडक, रा. रा. महादेव हरि Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यांत छापिला 1906 . ७९४ पृष्ठे Date:1906 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
305. मोक्षमार्गप्रदीप by भिमावधूत Publication: पुणे जगध्दितेच्छु छापखान्यांत छापिला 1905 . ५५६ पृष्ठे Date:1905 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
306. मोरोपंतकृतसप्तशती आर्या by मोरोपंत Publication: मुंबई तेंडुलकर, बाबाजी अनंत प्रभू यांनी 'श्रीहरिवरदा' मध्ये छापिल्या 1823 . ४७ पृष्ठे Date:1823 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
307. शुद्ध मराठी कोश by बापट, विष्णू रामचंद्र Publication: पुणे जगध्दितेच्छु छापखान्यांत छापिला 1891 . २६१ पृष्ठे Date:1891 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
308. श्रीमन्महाभारत या ग्रंथाचे मराठी सुरस भाषांतर : अनुशासनपर्व आणि आश्र्वमेधिकपर्व - पुस्तक सातवे by दातार, रा. रा. रामचंद्र भिकाजी Publication: पुणे जगध्दितेच्छु छापखान्यांत छापिला 1909 . ८०१ पृष्ठे Date:1909 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
309. मुमुक्षूचें सिंहावलोकन : मुमुक्षूंतील निवडक निबंध - भाग ३   Publication: पुणे मुमुक्षु कचेरी - पांगारकर, लक्ष्मण रामचंद्र 1929 . १५६ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
310. उपनिषत्संग्रह : नारायणोपनिषत by रामचंद्र, व्यंकटराव Publication: पुणे ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिला 1895 . ३४१ पृष्ठे Date:1895 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
311. पातज्जलयोगशास्त्राचाअभिप्राय by रेळे, नानाभाई सदानंद ऊर्फ हेमाडपंत - भाषांतरकार Publication: मुंबई युनिव्हर्सल छापखान्यांत छापिला 1897 . ३८० पृष्ठे Date:1897 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
312. प्रणवप्रकाश : आवृत्ति दुसरी by दामले, केशव नारायण शास्त्री ऊर्फ श्रीसच्चिदानन्दस्वामी Publication: पुणे गोंधळेकर, गंगाधर गोविंद यांनी भारत भूषण छापखान्यांत छापिला 1909 . १४३ पृष्ठे Date:1909 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
313. सभाष्य भगवद्गीता : अध्याय १ ते २   Publication: वाई मोदवृत्त छापखाना - लेले, काशीनाथ वामन यांनी प्रसिद्ध केले 1898 . ६४२ पृष्ठे Date:1898 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
314. सर्वसंग्रह मासिकपुस्तकापैकीं पदसंग्रह : भाग - २ by गोंधळेकर, रावजी श्रीधर Publication: पुणे जगध्दितेच्छु छापखान्यांत छापिले 1897 . १६५ पृष्ठे Date:1897 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
315. श्री शांकारदिग्जयनाटक by पांडुरंग, बळवंत उर्फ किर्लोस्कर, अण्णासाहेब Publication: पुणे गजानन चिंतामण देव यांनी 'श्रीशेतकरी' छापखान्यांत छापिले 1894 . २१५ पृष्ठे Date:1894 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
316. मराठी दफ्तर : रुमाल पहिला – लेखांक १ - श्रीमंत महाराज भोसले यांची बखर by भावे, विनायक लक्ष्मण Publication: ठाणे विनायक लक्ष्मण भावे यांनी छापिला. 1917 . १८८ पृष्ठे Date:1917 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
317. एकनाथी भागवत by देशमुख, माधव कृष्ण Publication: पुणे गोंधळेकर, गंगाधर गोविंद यांनी ‘भारतभूषण’ छापखान्यांत छापिला 1911 . १०९६ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
318. महाराष्ट्र इतिहासमंजरी : निवडक ऐतिहासिक उतारे पूर्वार्थ by आपटे, दत्तात्रय विष्णू Publication: पुणे शंकर नरहर जोशी यांनी ‘चित्रशाळा’ छापखान्यांत छापिला 1923 . ३६४ पृष्ठे Date:1923 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
319. पौराणिक आर्यस्त्रीरत्नें - भाग १   Publication: वाई दामोदर लक्ष्मण लेले यांनी ‘मोदवृत्त’ छापखान्यांत छापिला 1916 . २१७ पृष्ठे Date:1916 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
320. ड मार्गन याचा बीजगणित मूळपीठिका by कारनेल, जॉर्ज रिटसो जर्विस (भाषांतरकार) Publication: मुंबई 1848 . ३९२ पृष्ठे Date:1848 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
321. मराठ्यांची बखर   Publication: मुंबई सरकारी छापखान्यांत छापिली 1829 Date:1829 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
322. महानुभावीय मराठी वाङमय by देशपांडे, यशवंत खुशाल Publication: 1925 . ११८ पृष्ठे Date:1925 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
323. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा पेशवे दरबारांशी फारशी पत्रव्यवहार : मूळ व मराठी रूपांतर by मुजुमदार, गंगाधर नारायणराव Publication: पुणे दत्तो वामन पोतदार, यांनी प्रसिद्ध केला. 1923 . १०५ पृष्ठे Date:1923 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
324. श्रीमुकुंदराय कृत सार्थ विवेकसिंधु by आठल्ये, रा. रा. विष्णू कृष्ण Publication: पुणे गजानन चिंतामण शास्त्री देव यांनी प्रसिद्ध केला. 1911 . ३७९ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
325. वेदांतविचार by जोग, ह. भ. प. विष्णू नरहर Publication: पुणे शंकर नरहर जोशी यांनी ‘चित्रशाळा’ छापखान्यांत छापिले 1915 . २३९ पृष्ठे Date:1915 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
326. मराठी खेळांचे पुस्तक : आवृत्ती पहिली by देवधर, अनंत बाबाजी Publication: मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया छापखान्यांत छापिले 1945 . ३८८ पृष्ठे Date:1945 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
327. श्री मारुती - उपासना by पांगारकर, लक्ष्मण रामचंद्र Publication: मुंबई महादेव नारायण कवडे यांनी 'शारदा' छापखान्यांत छापिले 1908 . ४६ पृष्ठे Date:1908 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
328. महाराष्ट्र धर्म अर्थात मराठयांच्या इतिहासाचे आत्मिक स्वरूप by भट, भास्कर वामन Publication: धुळे विश्वनाथ गणेश जावडेकर यांनी आत्माराम छापखान्यांत छापिला 1925 . ५२३ पृष्ठे Date:1925 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
329. महाराष्ट्र देशांतील कामगारांशी संभाषण : आवृत्ति तिसरी   Publication: पुणे ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिला . ३१ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
330. श्रीमन्महाभारत या ग्रंथाचे मराठी सुरस भाषांतर : हरिवंशपर्व - पुस्तक ९ by मोडक, रा. रा. महादेव हरी Publication: पुणे गणेश विष्णु चिपळुणकर आणि मंडळी यांनी जगद्धीतेच्छु छापखान्यांत छापिला 1912 . ४३६ पृष्ठे Date:1912 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
331. श्रीमन्महाभारत या ग्रंथाचे मराठी सुरस भाषांतर : हरिवंशपर्व - पुस्तक ८ by मोडक, रा. रा. महादेव हरी Publication: पुणे गणेश विष्णु चिपळुणकर आणि मंडळी यांनी जगद्धीतेच्छु छापखान्यांत छापिला 1912 . ६०७ पृष्ठे Date:1912 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
332. पैठण पहा : आवृत्ति तिसरी by नाथवाले, गणपतबुवा भानुदासबुवा Publication: पैठण श्री एकनाथ ग्रंथसार प्रकाशन . ३५ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
333. सायुज्यसदननाटक : सप्तांकी by भागवत, रामकृष्ण हरि Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला 1867 . ३७५ पृष्ठे Date:1867 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
334. वैद्य दफ्तरांतून निवडलेले कागद : खंड २ by वैद्य, शंकर लक्ष्मण Publication: पुणे शंकर लक्ष्मण वैद्य यांनी छापिला. 1740 . १३४ पृष्ठे Date:1740 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
335. श्री संप्रदायांची कागदपत्रे : खंड २   Publication: धुळे शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी 'श्री आत्माराम' छापखान्यांत छापिला. 1920 . २२८ पृष्ठे Date:1920 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
336. अर्थशास्त्रपरिभाषा : प्रकरण पहिले by चिपलोणकर, कृष्णशास्त्री Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार सु. छापखान्यांत छापिला 1855 . २९९ पृष्ठे Date:1855 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
337. बाळमित्र : भाग दुसरा by गेस्फोर्डसाहेब (भाषांतरकार) Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार सु. छापखान्यांत छापिला 1851 . ३६४ पृष्ठे Date:1851 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
338. तुलसी - प्रताप by ओगले, प्रभाकर बालाजी Publication: पुणे शंकर नरहर जोशी यांनी ‘चित्रशाळा’ छापखान्यांत छापिला 1931 . १५९ पृष्ठे Date:1931 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
339. यंत्रज्ञान   Publication: पुणे ‘ज्ञानप्रकाश’ छापखान्यांत छापिला 1850 . १५३ पृष्ठे Date:1850 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
340. श्रीमन्महाभारत या ग्रंथाचे मराठी सुरस भाषांतर : शांतिपर्व - पुस्तक ६ by विद्यावाचस्पति, आप्पाशास्त्री राशिवडेकर Publication: पुणे गणेश विष्णु चिपळुणकर आणि मंडळी यांनी जगद्धीतेच्छु छापखान्यांत छापिला 1910 . ८५९ पृष्ठे Date:1910 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
341. श्रीमन्महाभारतसार by गोंधळेकर, रावजी श्रीधर Publication: पुणे जगद्धीतेच्छु छापखान्यांत छापिला . १०३२ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
342. श्रीमत दासबोधाचे कर्ते दुसरे कोण असणार by जावडेकर, विश्वनाथ गणेश Publication: धुळे शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी श्रीआत्माराम छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले 1921 . ७३ पृष्ठे Date:1921 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
343. ड मार्गन याचा अंकगणिताचा मूळपीठिका by कारनेल, जॉर्ज रिटसो जर्विस (भाषांतरकार) Publication: मुंबई अमेरिकन मिशन छापखान्यांत छापिले 1928 . २८८ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
344. भूगोल विदया : प्रथम पुस्तक by जांभेकर, बाळ गंगाधर शास्त्री Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी प्रेस 1854 . ५१ पृष्ठे Date:1854 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
345. दारुपासून अनर्थ by विश्वनाथ, भवानी Publication: मुंबई ज्ञानदर्पण छापखाण्यांत छापिला 1853 . ३९ पृष्ठे Date:1853 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
346. दक्षिणा प्रैज : कपुतानकुकसाहेब ह्याचे जलपर्यटनाचा वृत्तांत by लेले, सदाशिव गणेश शास्त्री (भाषांतरकार) Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार यांनी पाठशाळेकडील छापखाण्यांत छापिला 1853 . १६६ पृष्ठे Date:1853 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
347. दक्षिणा : खुसरू राजाचा इतिहास by भिडे, विष्णु मोरेश्वर (भाषांतरकार) Publication: पुणे ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिला 1852 . १८६ पृष्ठे Date:1852 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
348. कोलम्बसाचा वृत्तांत by कोल्हटकर, महादेव गोविंद शास्त्री Publication: मुंबई अमेरिकन छापखान्यांत छापिला 1849 . १८० पृष्ठे Date:1849 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
349. मुंबईतील सदर दिवाणी अदालतीचे निवडक ठराव by श्रीकृष्ण, गणपत Publication: मुंबई दक्षिणा प्रैज कमिटीने एल. एम. डिसोजा ह्यांचे छापखान्यांत छापविले 1859 . २१९ पृष्ठे Date:1859 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
350. निर्झरिणी by जोशी, वामन मल्हार Publication: पुणे गणेश महादेव आणि कंपनी 1932 . १५८ पृष्ठे Date:1932 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
351. राजधानी रायगड by जोशी, विष्णु वासुदेव Publication: पुणे श्रीपाद रघुनाथ राजगुरू 1929 . १७६ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
352. श्री रामदास आणि रामदासी मासिक पुस्तक : श्रीसांप्रदायिक वृत्त, चर्चा, जीर्णोद्धार - खंड ३ by तळवलकर, वामन दामोदर Publication: . १५० पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
353. सरळरेघ आणि गोलीय त्रिकोणमिति   Publication: रत्नागिरी जगन्मित्र छापखान्यांत छापिली 1854 . १६८ पृष्ठे Date:1854 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
354. शिक्षकांस थोडासा बोध by ओक, विनायक कोंडदेव Publication: मुंबई निर्णयसागर छापखान्यांत छापिले 1890 . १५ पृष्ठे Date:1890 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
355. श्रीसमर्थचरित्र by आळतेकर, सदाशिव खंडो Publication: 1933 . ५२५ पृष्ठे Date:1933 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
356. स्त्रीचरित्र - भाग २ by डाक्टर, रामजी गणोजी Publication: मुंबई भगवंत लक्ष्मण बिनसळे यांनी विश्वचक्षु छापखान्यांत छापिले 1885 . ३१२ पृष्ठे Date:1885 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
357. स्त्रीविद्याभ्यास निबंध   Publication: मुंबई अमेरिकन मिशन छापखान्यांत छापिलें 1852 . ५९ पृष्ठे Date:1852 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
358. सृष्टींतील चमत्कार   Publication: मुंबई अमेरिकन मिशन छापखान्यांत छापिलें 1853 . १८७ पृष्ठे Date:1853 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
359. त्रांटिका - अंक पहिला   Publication: . १४६ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
360. उत्तररामचरित्र नाटक - सप्तांकी by गोडबोले, परशुरामपंत Publication: मुंबई एल. एम. डीसोजा यांच्या छापखान्यात छापविला 1859 . १७० पृष्ठे Date:1859 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
361. बीजगणित by जॉर्ज जार्विससाहेब Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार 1856 . २५० पृष्ठे Date:1856 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
362. हिंदूंचें समाजरचनाशास्त्र by जोशी, गोविंद महादेव Publication: पुणे पंडित विश्वनाथ महादेव जोशी 1934 . ४६३ पृष्ठे Date:1934 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
363. ज्योति:शास्त्र by गोडबोले, कृष्णा शास्त्री Publication: मुंबई एज्युकेशन सोसैटीचे छापखान्यांत छापिला 1862 . १६० पृष्ठे Date:1862 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
364. कुंज - विकास by शिर्के, आनंदीबाई Publication: रत्नागिरी पारुजी नारायण मिसाळ 1934 . २४० पृष्ठे Date:1934 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
365. नीतिबोधकथा by मेजर क्यांडीसाहेब Publication: पुणे नारोरामपंत ठकार 1856 . ५९ पृष्ठे Date:1856 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
366. सारसंग्रह किंवा शास्त्रे, विद्या, कला, कौशल्यें इत्यादी सर्व विषयांचें संक्षेपत: प्रश्नोत्तर रूपानें वर्णन   Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी प्रेस 1856 . ७० पृष्ठे Date:1856 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
367. संत कान्होपात्रा by कुलकर्णी, नारायण विनायक Publication: पुणे विठ्ठल रामचंद्र खाडीलकर 1931 . ११३ पृष्ठे Date:1931 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
368. प्राकृत पद्दात्मक सर्वपूजा by देवस्थळी, भालचंद्र शंकर Publication: मुंबई निर्णयसागर प्रेस 1912 . २० पृष्ठे Date:1912 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
369. सत्यनिरूपण by नारायण, गोविंद Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी यांचे छापखान्यांत छापिलें 1856 . ९४ पृष्ठे Date:1856 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
370. शुचिर्भूतपणा by नारायण, गोविंद Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी यांचे छापखान्यांत छापिलें 1856 . ५४ पृष्ठे Date:1856 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
371. यंत्रशास्त्राची मुळें by फडके, गोविंद गंगाधर Publication: मुंबई थॉमस ग्रेहाम याने छापिला 1856 . २१८ पृष्ठे Date:1856 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
372. मोरोपंतकृत भीष्मपर्व आर्या by माधवचंद्रोबा Publication: मुंबई माधवरावचंद्रोबा यांच्या छापखान्यांत छापिल्या 1860 . १११ पृष्ठे Date:1860 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
373. बीजगणिताची मूलतत्त्वें by नगरकर, दाजी निळकंठ Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार 1858 . ३०६ पृष्ठे Date:1858 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
374. ग्रहसाधनाची कोष्टकें by छत्रे, केरो लक्ष्मण Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी यांचे छापखान्यांत छापिला 1860 . ३५१ पृष्ठे Date:1860 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
375. हिंदुस्थानाचा इतिहास : भाग १ by मंडलिक, विश्वनाथ नारायण Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी यांचे छापखान्यांत छापिला 1861 . ५५१ पृष्ठे Date:1861 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
376. इंग्लांडाचा वृत्तांत by हरि केशवजी Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी यांचे छापखान्यांत छापिला 1861 . ५२१ पृष्ठे Date:1861 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
377. इंग्लंड देशाची बखर : भाग १ by शास्त्री, केशव सखाराम Publication: मुंबई थॉमस ग्राहाम यांनी छापिली 1857 . २४७ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
378. इंग्लंड देशाची बखर : भाग २ by शास्त्री, केशव सखाराम Publication: मुंबई थॉमस ग्राहाम यांनी छापिली 1857 . ३७६ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
379. जगाचा संशिप्त इतिहास : रूम शहरचे स्थापनेपासून ते एसु क्रिस्ताचे जन्मापर्यन्त by मार्शमन, जान. सि. साहेब Publication: मुंबई मेहरबान दक्षिणापैज कमिटीने ‘टामस ग्रेहाम’ छापखान्यांत छापविला. 1857 . १९५ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
380. कविचरित्र : हिंदुस्थानांतील प्राचीन व अर्वाचीन कवी आणि ग्रंथकार यांचा इतिहास by रामचंद्रजा, जनार्दन Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी यांचे छापखान्यांत छापिले. 1860 . २७९ पृष्ठे Date:1860 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
381. महाराष्ट्र भाषेचें व्याकरण by तर्खडकर, दादोबा पांडुरंग Publication: मुंबई टामस ग्राहाम यांनी छापिलें 1857 . ३७२ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
382. इसापनीतिकथा by छत्रे, सदाशिव काशीनाथ Publication: मुंबई मुंबई समाचार छापखान्यांत छापिले 1861 . १०३ पृष्ठे Date:1861 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
383. पदार्थ विज्ञानशास्त्र by शास्त्री, महादेव गोविंद Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी ह्यांचे छापखान्यांत छापिले 1861 . १९९ पृष्ठे Date:1861 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
384. पदार्थ विज्ञानशास्त्र by छत्रे, केरो लक्ष्मण Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार 1857 . ३१७ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
385. श्री समर्थवाग्देवतेच्या चरणीं अर्पिलेला : पहिला सुमनहार by देव, शंकर श्रीकृष्ण (संपादक) Publication: धुळे देव, शंकर श्रीकृष्ण . ४०५ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
386. परशुराम-चरित्र व पंचमानव हिंदुसमाज by माटे, श्रीपाद महादेव Publication: पुणे ताम्हणकर, वि. ग. 1937 . १९८ पृष्ठे Date:1937 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
387. प्राकृत कवितेचे पहिले पुस्तक by शास्त्री, महादेव गोविंद Publication: पुणे ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें 1860 . ११३ पृष्ठे Date:1860 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
388. गुलाबराव महाराजकृत समग्र ग्रंथावलि : संप्रदाय सुरतरु - भाग २ by पंडित, नारायण पैकाजी Publication: नाशिक शंकर जयराम सोमवंशी 1938 . ५२८ पृष्ठे Date:1938 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
389. सरळरेघ त्रिकोणमिती आणि लाग्रतंमांची स्वाभाविक भुजज्यांची कोष्टके   Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार सुव्ला यांनी पुणे पाठशाळेतील छापखान्यांत छापिले 1857 . १७६ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
390. सवयी आणि अभ्यास by मंडलिक, विश्वनाथ नारायण Publication: मुंबई टामस ग्रेहाम यांनी छापिला. 1857 . ७७ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
391. वाचनपाठमाळा by मेजर क्यांडी साहेब Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार सु. छा. यांनी पुणे पाठशाळेतील छापखान्यांत छापिले. 1857 . ३०३ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
392. वैद्यसारसंग्रह : आवृत्ती ४ by दांत्ये, रघुनाथशास्त्री Publication: मुंबई महादेव गोपाळशास्त्री अमरापूरकर यांनी छापिला. 1869 . ४९३ पृष्ठे Date:1869 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
393. वेणीसंहारनाटक : आवृत्ती दुसरी by गोडबोले, परशुरामपंत Publication: मुंबई मुंबई समाचार छापखान्यांत छापिला. 1861 . १६४ पृष्ठे Date:1861 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
394. वृक्षवर्णन by गोविंद नारायण Publication: मुंबई टामस ग्रेहाम यांनी छापिला 1857 . १११ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
395. श्री रामदास आणि रामदासी - भाग ३६ : श्री रामदासीचीं ऐतिहासिक कागदपत्रें (२) नरसीपुर - सावंत   Publication: धुळे शंकर श्रीकृष्ण देव 1939 . ८२ पृष्ठे Date:1939 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
396. श्री रसायनशास्त्र अथवा हुन्नरनिधी : भाग २ by चौगुले, रामजी गणोजी Publication: मुंबई चौगुले, रामजी गणोजी यांनी स्वतः च्या छापखान्यांत छापिलें 1859 . ७४३ पृष्ठे Date:1859 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
397. दक्षिणाप्रैज : वाय्वावरण आणि त्यांतील चमत्कार by थेऊरकर, भाऊशास्त्री Publication: मुंबई टामस ग्रेहाम यांनी छापिला 1857 . १४३ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
398. युक्लिडचे सरलरेखा गणिताचीं मुलतत्त्वें by आपटे, नानाशास्त्री Publication: पुणे नारोरामचंद्र ठकार 1857 . ४१५ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
399. अंकगणित - भाग १ : पूर्णांक   Publication: मुंबई बापु सदाशिव शेट-शेट्ये यांनी आपले छापखान्यांत छापिले 1862 . १०४ पृष्ठे Date:1862 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
400. औषाधिविद्या by नारायण दाजी Publication: मुंबई एज्युकेशन सोसैटीच्या छापखान्यांत छापिला 1865 . ४८९ पृष्ठे Date:1865 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |