201. देवी सत्यभामा अथवा गुजरातेंत पेशवाईंची अखेर : इसवी सन १८११ ते १८१३ by पुरािणक, शंकर विष्णु Publication: मुंबई दामोदर सावळाराम आिण मंडळी 1911 . ३१७ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
202. दोन घटका मनोरंजन by मित्र, काशिनाथ रघुनाथ Publication: मुंबई मनोरंजक ग्रंथप्रसारक मंडळी 1908 . ३८१ पृष्ठे Date:1908 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
203. केकावली : कवी मोरोपंत by परांजपे, श्रीधर विष्णु Publication: मुंबई तुकाराम जावजी यांनी निर्णयसागर छापखान्यात छापुन प्रसिद्ध केला 1902 . ४५९ पृष्ठे Date:1902 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
204. मधली भिंत : कथासंग्रह by शिंक्रे, जनार्दन जगन्नाथ Publication: मडगांव गोमन्त 1943 . ९५ पृष्ठे Date:1943 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
205. माधवराव बल्लाळ उर्फ थोरले माधवराव पेशवे : सातारकर महाराज व त्यांचे पेशवें ह्यांच्या रोजनिशीतील उतारे : भाग १ by वाड, गणेश चिमाजी Publication: पुणे डेक्कन व्हर्न्याक्युलर ट्रान्सलेशन सोसायटी 1911 . ३८७ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
206. माधवराव बल्लाळ उर्फ थोरले माधवराव पेशवे : सातारकर महाराज व त्यांचे पेशवें ह्यांच्या रोजनिशीतील उतारे : भाग २ by वाड, गणेश चिमाजी Publication: पुणे डेक्कन व्हर्न्याकुलर ट्रान्सलेशन सोसायटी 1911 . ४५२ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
207. मधुराणी by भावे, शिवराम गोविंद Publication: मुंबई सह्य प्रकाशक मंडळी 1920 . ३२६ पृष्ठे Date:1920 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
208. मध्वाचार्य व त्यांचे तत्त्वज्ञान by अवधानी, रा. बा. Publication: पुणे अवधानी, रा. बा 1949 . ३०४ पृष्ठे Date:1949 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
209. महाराणा राजसिंह by पांडे, आत्माराम आप्पाजी Publication: लखनौ सडेकर, दत्तात्रय गोविंद यांनी धनंजय छापखान्यांत छापुन प्रसिद्ध केला 1999 . ११८ पृष्ठे Date:1999 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
210. इतिहास प्रसिद्ध पुरूषांचे व स्त्रियांचे पोवाडे by शालिग्राम, शंकर तुकाराम Publication: मुबंई निर्णय सागर छापखांन्यांत छापिले 1891 . २८७ पृष्ठे Date:1891 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
211. महाराष्ट्राचा इतिहास : अभ्युदय : भाग १ : महाराष्ट्राचा स्वातंत्र्यनाश by चिपळुणकर, लक्ष्मण कृष्ण Publication: कोल्हापूर : गोविंद विष्णु विजापुरकर यांनी विद्याविलास छापखान्यांत छापुन प्रसिद्ध केला . ५२३ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
212. मराठा कुळांचा इतिहास : भाग १ : जाधव घरण्याची कैफियत by दळवी, गोपाळ दाजीबा Publication: मुंबई इंदूु प्रकाश छापखान्यांत छापुन प्रसिद्ध केला 1912 . ४५० पृष्ठे Date:1912 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
213. व्ही. एस. चे मार्मिक ऐतिहासिक लेख : द्वितिय गुच्छ by जोशी, धुंडिराज सदाशिव Publication: पुणे जगद्धितेच्छु छापखान्यांत छापुन प्रसिद्ध केला 1856 . ३५१ पृष्ठे Date:1856 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
214. मराठे व इंग्रज : पुस्तक परिक्षण by पोतदार, दत्तो वामन Publication: पुणे जगद्धितेच्छु छापखान्यांत छापुन प्रसिद्ध केला 1922 . ५४ पृष्ठे Date:1922 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
215. हिंदुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास : मराठी रियासत : छत्रपती रामराजा : सन १७६१ ते १७७२ by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: मुंबई केशव भिकाजी ढवळे 1954 . २७७ पृष्ठे Date:1954 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
216. हिंदुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास : मराठी रियासत : पेशवा बाळाजीराव नानासाहेब : १७४९ - १७६१ by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: मुंबई केशव भिकाजी ढवळे 1953 . ४८९ पृष्ठे Date:1953 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
217. मराठी रियासत : उत्तरविभाग :१ : सवाई माधवरावांचा पूर्वायु : क्रम : सन १७७४ ते १७८३ by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: पुणे गणेश महादेव आणि कंपनी 1929 . ५४८ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
218. मराठी रियासत : उत्तरविभाग :२ : सवाई माधवरावांचा उत्तरायु : क्रम : सन १७८४ ते १७९५ by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: पुणे गणेश महादेव आणि कंपनी 1929 . ५५३ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
219. मराठी रियासत : उत्तरविभाग :३ : सन १७९५ ते १८४८ by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: मुंबई केशव भिकाजी ढवळे 1932 . ६६६ पृष्ठे Date:1932 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
220. मराठे व इंग्रज by केळकर, नरसिंह चितांमण Publication: पुणे केशव रावजी गोंधळेकर 1922 . ३५६ पृष्ठे Date:1922 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
221. तंजावरचे मराठे राजे by वाकसकर, विनायक सदाशिव Publication: बडोदे प्राच्यविद्यामंदीर 1933 . ३४१ पृष्ठे Date:1933 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
222. मराठी दप्तर : रूमाल पहिला : श्रीमंत महाराज भोसले यांची बखर by भावे, लक्ष्मण विनायक Publication: ठाणे लक्ष्मण विनायक भावे 1839 . १९२ पृष्ठे Date:1839 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
223. मराठी दप्तर : रूमाल दुसरा : लेखांक १ ते ४ by भावे, लक्ष्मण विनायक Publication: ठाणे विनायक लक्ष्मण भावे 1844 . १८९ पृष्ठे Date:1844 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
224. मराठयांच्या इतिहासाची साधने : पोर्तुगीज दप्तर : खंड तिसरा आशिया विभाग भाग १ ते ५ इ. स. १६६३ ते १७३९ by परेरा, ब्रागांस ए. बी. दी. Publication: मुंबई महाराष्ट्र राज्य साहित्य व सांस्कृतिक मंडळ 1968 . ६०० पृष्ठे Date:1968 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
225. मोगल दरबाराची बातमी पत्रे : खंड : २ by पगडी, सेतूमाधवराव Publication: Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
226. इतिहास : प्राचीन काळ : खंड : १ by पाठक, अरूणचंद्र शं. Publication: मुंबई दर्शनिका विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन 2002 . ८६५ पृष्ठे Date:2002 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
227. मराठयांच्या इतिहासाची साधने : चिंतो विठ्ठ्ल रायरीकर यांच्या दप्तरातील कागदपत्रांचा संग्रह : खंड : १२   Publication: पुणे भारतीय इतिहास संशोधन मंडळ 1912 . ८६५ पृष्ठे Date:1912 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
228. मराठयांच्या इतिहासाची साधने : खंड ८ : इ. स. १६४९ ते १८१७ पर्यंतचे श्रीमंत गगनवावडेकर पंतआमत्य यांच्या दप्तरातील लेख by राजवाडे, विश्वनाथ काशिनाथ Publication: कोल्हापुर श्री समर्थप्रसाद छापखान्यांत छापिले 1903 . ३६६ पृष्ठे Date:1903 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
229. मराठयांच्या इतिहासाची साधने : १७५० पासून ते १७६१ पर्यंत by राजवाडे, विश्वनाथ काशिनाथ Publication: वाई मोदवृत्त छापखान्यांत छापिले 1898 . ५३१ पृष्ठे Date:1898 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
230. मराठयांच्या इतिहासाची साधने : खंड ७ : गोविंदराव कृष्ण काळे यांचे दप्तर by राजवाडे, विश्वनाथ काशिनाथ Publication: मुंबई महाराष्ट्र इतिहास सांस्कृतिक मंडळ 1904 . ४३४ पृष्ठे Date:1904 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
231. मराठयांच्या इतिहासाची साधने : १७६१ ते १८१७ by राजवाडे, विश्वनाथ काशिनाथ Publication: पुणे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे चिटणीस . ५०९ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
232. ऐतिहासिक पत्र बोध : मराठशाहीतील निवडक पत्रे : सन १५९६ ते १८९९ by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: मुंबई केशव भिकाजी ढवळे 1939 . १३७ पृष्ठे Date:1939 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
233. प्राचीन दक्षिण द्राविड हिंदुस्थान by घाणेकर, लक्ष्मण गोविंद Publication: बडोदे बडोदा वत्सल छापखाना 1933 . २१६ पृष्ठे Date:1933 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
234. मठगांवचा शिलालेख आणी ब्राह्मण सामंत राजवंश by बांबर्डेकर, वासुदेव अनंत Publication: मुंबई बांबडेर्कर वासुदेव अनंत 1925 . ३०४ पृष्ठे Date:1925 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
235. हिंदुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास : मराठी रियासत : मध्य विभाग ३ : पानिपत प्रकरण : सन १७५० ते १७६१ by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: मुंबई गणेश महादेव आणि कंपनी 1922 Date:1922 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
236. हिंदुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास : मराठी रियासत : मध्य विभाग ५ : पुण्यश्लोक शाहू :२ पेशवा बाजीराव : सन १७२० ते १७४० by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: मुंबई केशव भिकाजी ढवळे 1942 . ४६८ पृष्ठे Date:1942 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
237. पेशवाईच्या सावलीत by चापेकर, नारायण गोविंद Publication: पुणे, लक्षमण नारायण चापेकर 1937 . ४२५ पृष्ठे Date:1937 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
238. सनपुरीची बखर by खान, नसीरूद्दीन एम. Publication: हैद्राबाद दफ्तरे दिवानी खातें 1950 . ८१ पृष्ठे Date:1950 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
239. तीर्थरूप महाराष्ट्र by जोशी, महादेवशास्त्री पं. Publication: पुणे ज्ञानराज 1953 . १४४ पृष्ठे Date:1953 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
240. तीर्थरूप महाराष्ट्र : भाग : २ by जोशी, महादेवशास्त्री पं. Publication: पुणे ज्ञानराज 1951 . १७६ पृष्ठे Date:1951 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
241. नागपूरकर भोसल्यांची बखर by गुप्ते, काशिराव राजेश्वर Publication: नागपूर मध्यप्रांत संशोधन मंडळ 1936 . २८८ पृष्ठे Date:1936 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
242. मराठयांच्या लढयाचा इतिहास : सन १८०२ ते १८१८ by परांजपे, शिवराम महादेव Publication: पुणे रा. रा. शंकर नरहर जोशी 1928 . ३५३ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
243. अफजलखानाचा वध अथवा श्री शिवाजी महाराजांचा पहिला पराक्रम by भावे, विनायक लक्ष्मण Publication: पुणे भारत स्वयंसेवक मंडळ 1928 . ५६ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
244. वसईची मोहीम : सन १७३७ ते १७३९ by केळकर, यशवंत नरसिंह Publication: पुणे केळकर यशवंत नरिसंह . ३८४ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
245. मुसलमानपूर्व महाराष्ट्र : खंड १ : राजकीय इतिहास : इ. स. पूर्व २०० ते इ. स. १३१८ by भावे, वासुदेव कृष्ण Publication: पुणे वासुदेव कृष्ण भावे 1946 . ३६० पृष्ठे Date:1946 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
246. मराठयांचें साम्राज्य by ओतूरकर, राजाराम विनायक Publication: पुणे वि. ग. केतकर 1937 . १९४ पृष्ठे Date:1937 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
247. वैद्य दप्तरातून निवडलेले कागद : खंड ४ : सन १७४२ ते १७४९ अखेर by वैद्य, शंकर लक्ष्मण Publication: पुणे शंकर लक्ष्मण वैद्य 1949 . ४२५ पृष्ठे Date:1949 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
248. चतुर्थ संमेलन वृत्त : सन १९१६ by मेंहंदळे, खंडेराव चितामण Publication: पुणे मेंहंदळे खंडेराव चिंतामण 1916 . २७९ पृष्ठे Date:1916 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
249. हिंदुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास : मुसलमानी रियासत : भाग २ : मोगल बादशाही १५२६ ते १८०३ by सरदेसाई, गोविंद सखाराम Publication: पुणे महादेव आणि कंपनी 1928 . २९७ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
250. भाउसाहेबांची बखर by जोशी, शं. ना. Publication: पुणे आपटे स्मारक मंडळ 1959 . २३१ पृष्ठे Date:1959 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
251. महाराष्ट्र दर्शन by दाण्डेकर, गोपाल नीलकण्ठ Publication: मुंबई मॅजेस्टिक बुक स्टॉल 1882 . २७४ पृष्ठे Date:1882 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
252. क्षत्रियांचा प्राचीन सचित्र अर्वाचीन इतिहास : भाग : १ : धार्मिक, सामाजिक व राजकीय स्वरूपाचा इतिहास by देशमुख, के. बी. Publication: उमरावती देशमुख के.बी.सुबोध ग्रंथमाला 1929 . ४१६ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
253. श्री समर्थ रामदास स्वामी आणि श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अन्योन्य संबंध by भट, भास्कर वामन Publication: धुळे भास्कर वामन भट 1928 . १२३ पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
254. अर्वाचीन महाराष्ट्र : १८१७ ते १९११ by टुल्लु, जगन्नाथ रावजी Publication: पुणे रा. रा. शंकर नरहर जोशी 1914 . २७७ पृष्ठे Date:1914 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
255. मराठयांची बखर by डेविड, केपन साहेब Publication: मुंबई निर्णयसागर छापखान्यात छापुन तुकाराम जावजी यांनी प्रसिद्ध केले 1916 . ४०८ पृष्ठे Date:1916 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
256. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास by पेंडसे, शंकर दामोदर Publication: नागपूर सुविचार प्रकाशन मंडळ लि. 1951 . २११ पृष्ठे Date:1951 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
257. महाराष्ट्र इतिहास मंजरी अथवा निवडक ऐतिहासिक उतारे पूर्वार्ध by आपटे, दत्तात्रय विष्णु Publication: पुणे शंकर नरहर जोशी 1923 . ३६६ पृष्ठे Date:1923 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
258. नागपूर प्रांताचा इतिहास by काळे, यादव माधव Publication: बुलढाणा यादव माधव काळे 1934 . ६६८ पृष्ठे Date:1934 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
259. वैद्यांचे ऐतिहासिक निबंध : खंड १: शिवाजीमहाराज, खंड २: प्राचीन इतिहास, खंड ३ : अर्वाचीन इतिहास by वैद्य, चिंतामण विनायक Publication: पुणे आयर्भुषण छापखांना 1931 . ५७४ पृष्ठे Date:1931 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
260. पटवर्धन ऐतिहासिक लेख संग्रह : पुरवणी प्रस्तावना : १७९८ जून ते १७९९ फेब्रुवारी अखेर by पटवर्धन Publication: . ६०५ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
261. पेशवाईंचे दिव्य तेज by हडप, विठठल वामन Publication: Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
262. प्राचीन महाराष्ट्र त्याचा राजकीय आणि सांस्कृतिक इतिहास अथवा जागतिक इतिहास : शातवाहन पर्व : विभाग १ : कुरूयु्द्धापासुन ते शकरंभापर्यंत by केतकर, श्रीधर व्यंकटेश Publication: पुणे महाराष्ट्री ज्ञानकोशमंडळ 1935 . ३७८ पृष्ठे Date:1935 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
263. मराठयांची बखर : उत्तरार्ध : सन १७५६ पासून ते १७६० पर्यंत by डेविड, केपन साहेब Publication: मुंबई केशव सखाराम शास्त्री 1857 . ३५७ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
264. पुरंदरे दप्तर : भाग : १ : सन १६९२ ते १७६१ by पुरंदरे, कृष्णजी वासुदेव Publication: पुणे: भारत इतिहास संशोधन मंडळ 1929 . ४०४ पृष्ठे Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
265. महाराष्ट्र सारस्वत : भाग २ by भावे, विनायक लक्ष्मण Publication: ठाणे: भावे, विनायक लक्ष्मण 1928 . ४४० पृष्ठे Date:1928 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
266. काशयपिशल्पम by आपटे, विनायक गणेश Publication: पुणे आनन्द मुद्रणालय 1847 . २५९ पृष्ठे Date:1847 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
267. प्राचीन युद्ध विद्या by वझे, कृष्णाजी विनायक Publication: मुंबई दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी 1934 . १५९ पृष्ठे Date:1934 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
268. वैदिक सर्प विद्या by सातवळेकर, श्रीपाद दामोदर Publication: औंध स्वाध्याय मंडल 1922 . ७८ पृष्ठे Date:1922 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
269. अग्नि देवतांमें आदर्श पुरूष का दर्शन by सातवळेकर, श्रीपाद दामोदर Publication: सुरत आनन्दाश्रम . २०८ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
270. वेदोंका अध्ययन और अध्यापन by सातवळेकर, श्रीपाद दामोदर Publication: सुरत स्वाध्याय मंडल साहित्य वाचस्पति गीतालक्कार . २१३ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
271. वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना by सातवळेकर, श्रीपाद दामोदर Publication: सुरत स्वाध्याय मंडल . २०६ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
272. ऋषीयोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण by सातवळेकर, श्रीपाद दामोदर Publication: सुरत स्वाध्याय मंडल . २०५ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
273. सामवेद का सुबोध भाष्य by सातवळेकर, श्रीपाद दामोदर Publication: सुरत स्वाध्याय मंडल Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
274. पर्जन्य नूतन विचार by बापट, दामोदर भास्कर Publication: रत्नागिरी दामोदर भास्कर बापट 1929 . 116 pg. Date:1929 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
275. जीवेश्कर्मसिद्धंत किंवा सप्रयोग आत्मज्ञान by बापट, दामोदर भास्कर Publication: रत्नागिरी दामोदर भास्कर बापट . 128 pg. Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
276. माझे प्रवासाची हकिकत किंवा रोजनिशी by जोशी, गोविंद बाबाजी Publication: बडोदे गोविंद बाबाजी जोशी 1896 . 655 pg. Date:1896 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
277. प्राचीन मराठी कोरीव लेख by तुळपुळे, शं. गो. Publication: पुणे पुणे विद्यापीठ 1963 . 184pgs. Date:1963 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
278. मराठी ऐतिहासिक शिलालिपी by राव, सांबमुर्ति Publication: तंजावर श्री कृष्णविलास छापखान्यांत छापिले 1800 . १३८ पृष्ठे Date:1800 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
279. श्री ज्योतीष सार by खांडेकर, काशिनाथ वासुदेव Publication: मुंबई जग्दीश्वर छापखान्यांत छापिले 1883 . १८८ पृष्ठे Date:1883 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
280. श्री अंकगणित : भाग दुसरा   Publication: मुंबई चंद्रप्रकाशन 1866 . १२२ पृष्ठे Date:1866 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
281. भरतखंडपर्व by शब्दालंकार Publication: पूणे ज्ञानप्रकाशन छापखान्यांत कृष्णाजी त्रिंबक रानडे यांनी प्रसीध्द केले १८५१ . ५६ पृष्ठे Date:१८५१ Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
282. सर्वसंग्रह : द्रोनपर्व आर्या by मोरोपंतकृत Publication: मुंबई माधवचंद्रोबा यांनी आपल्या छापखान्यांत छापिले 1862 . २६४ पृष्ठे Date:1862 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
283. श्री अथ. गीतगोविंदाख्यं काव्य प्रारंभ्यते by श्रीमत्कविराजजयदेवपंडितकृतं Publication: 1878 . १६५ पृष्ठे Date:1878 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
284. जमाखर्चाची पद्धति by लिमये, नारायण बल्लाळ Publication: मुंबई गवर्नमेंट सेंट्रल बुक डीपो 1890 . ४७ पृष्ठे Date:1890 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
285. श्री ज्ञानेश्वरी (अध्याय १ - १८)   Publication: धुळे सत्कार्योत्तेजक सभा 1909 . ९३१ पृष्ठे Date:1909 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
286. कादंबरीसार by पारखी, पांडुरंग गोविंदशास्त्री Publication: पुणे अंबाप्रसाद छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले 1891 . १० पृष्ठे Date:1891 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
287. कृष्णचरित्र श्लोक : भाग १ by वामनपंडितकृत Publication: मुंबई माधवचंद्रोबा यांनी स्वतःच्या शिलाछापखान्यांत छापिला 1860 . १४९ पृष्ठे Date:1860 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
288. मराठी लघु व्याकरण by पांडुरंग, रावबाहादुर दादोबा Publication: मुंबई तत्वविवेचक छापखान्यांत छापिले 1892 . ६३ पृष्ठे Date:1892 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
289. श्री मृदंगवादन by काळे, रा रा विश्वनाथ रामचंद्र Publication: मुंबई गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिली 1899 . ७५ पृष्ठे Date:1899 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
290. बालक्रीडा अभंग by नामदेवकृत Publication: मुंबई माधवचंद्रोबा यांनी आपल्या छापखान्यांत छापिले 1862 . ११५ पृष्ठे Date:1862 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
291. नारायणराव आणि गोदावरी by रहाळकर, महादेव व्यंकटेश Publication: पुणे ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिली 1890 . २७० पृष्ठे Date:1890 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
292. नाटयकवितासंग्रह by भावे, विष्णु अमृत Publication: पुणे श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिले 1885 . ३४० पृष्ठे Date:1885 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
293. उपनिषतसंग्रहः तैत्तिरीयोपनिषत - ब्रम्हावल्ली by रामचंद्र, व्यंकटराव Publication: पुणे श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिले 1887 . ९६ पृष्ठे Date:1887 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
294. मोरोपंतकृत : उद्दोगपर्व आर्या by मोरोपंतकृत Publication: मुंबई माधवचंद्रोबा यांनी आपल्या छापखान्यांत छापिले 1860 . १६२ पृष्ठे Date:1860 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
295. उपनिषतसंग्रहः ऐतरेयोपनिषत by रामचंद्र, व्यंकटराव Publication: पुणे जगद्धितेच्छू छापखान्यांत छापिले 1888 . ८७ पृष्ठे Date:1888 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
296. भारतीय नाटकशास्त्र व नाटयकला आणि पौरस्त्य व पाश्वात्य रंगभूमि by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यांत छापिले 1903 . ४०५ पृष्ठे Date:1903 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
297. भाषाशास्त्र by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यांत छापिले 1901 . ३९३ पृष्ठे Date:1901 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
298. भक्तिविजयकथासार by अडूरकर, हरि विट्ठल Publication: मुंबई 'गणपत कृष्णाजी प्रेस' कं. छापखान्यांत छा. प्रसिद्ध केले 1910 . २२३ पृष्ठे Date:1910 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
299. इंदिरा : दुसरी आवृत्ति by कीर्तिकर, कान्होबा रणछोडदास Publication: मुंबई राजाराम रामकृष्ण शास्त्री भागवत यांनी "निर्णयसागर" छापखान्यांत छापविली 1901 . २१९ पृष्ठे Date:1901 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
300. महाराष्ट्र भाषेचा कोश : भाग २ प--ज्ञ by कमवंत, जगन्नाथशास्त्री Publication: मुंबई शिक्षामंडळीचे छापखान्यांत छापला 1829 . ८४९ पृष्ठे Date:1829 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |