1. अंधश्रद्धा निर्मूलन कथा भाग १ व २ by सावरकर, विनायक दामोदर Publication: मुंबई स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक प्रकाशन . १९८ पाने , समग्र सावरकर वाङमय खंड ६ Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
2. अमोल गोष्टी by साने गुरूजी Publication: पुणे कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, 1946 . ८६ पृष्ठे Date:1946 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
3. कला म्हणजे काय ?   Publication: मुंबई कनार्टक पिब्लिशंग हाऊस 1944 . २९० पृष्ठे Date:1944 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
4. कवी तिरूवल्लुवर : कुरल by साने गुरूजी Publication: पुणे कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन 1948 . १५४ पृष्ठे Date:1948 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
5. ‘क्ष’ किरणे by सावरकर, विनायक दामोदर Publication: मुंबई स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक प्रकाशन . १२५ Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
6. गोप्या by साने गुरूजी Publication: पुणे देशमुख आणि कंपनी पब्लिशर्स प्रा. लि . ९६ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
7. दुर्दैवी by साने गुरूजी Publication: पुणे देशमुख आणि कंपनी पब्लिशर्स प्रा. लि. 1948 . १५० पृष्ठे Date:1948 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
8. पत्री by साने गुरूजी Publication: पुणे मंजुल प्रकाशन 2000 . ४४८ पृष्ठे Date:2000 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
9. बॅ. स्वातंत्र्यवीर विनायकराव सावरकर संक्षिप्त चरित्र by रानडे, सदाशिव राजाराम Publication: मुंबई लोकमान्य छापखाना, 1924 . ६० Date:1924 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
10. भारतीय संस्कृति by साने गुरूजी Publication: पुणे कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन 1937 . २५९ पृष्ठे Date:1937 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
11. मिरी by साने गुरूजी Publication: पुणे देशमुख आणि कंपनी पब्लिशर्स प्रा. लि. 1946 . १७३ पृष्ठे Date:1946 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
12. रामाचा शेला by साने गुरूजी Publication: पुणे कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, 1944 . १९९ पृष्ठे Date:1944 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
13. लंडनची बातमीपत्रें by सावरकर, विनायक दामोदर Publication: . १०९ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
14. विज्ञाननिष्ठ निबंध भाग १ व २ by सावरकर, विनायक दामोदर Publication: मुंबई स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक प्रकाशन . १४१ Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
15. विश्राम by साने गुरूजी Publication: पुणे कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन 1937 . १४० पृष्ठे Date:1937 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
16. श्याम by साने गुरूजी Publication: पुणे पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन 1948 . १९२ पृष्ठे Date:1948 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
17. सती by साने गुरूजी Publication: पुणे इंद्रायणी साहित्य प्रकाशन 1977 . १८८ पृष्ठे Date:1977 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
18. सहा सोनेरी पाने by सावरकर, विनायक दामोदर Publication: . ३२२ Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
19. ज्योतिषरत्नमाला - श्रीपती भट्ट by भट्ट, श्रीपती; Publication: Poona Deccan College Post-Graduate and Research Institute 1957 . 271p. Date:1957 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
20. महाराष्ट्रप्रयोगचंद्रिका : वेंकटमाधवकृत by कृष्ण श्रीनिवास अर्जुनवाडकर Publication: पुणे देशमुख आणि कंपनी 1970 . ६२ Date:1970 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
21. कुल वृत्तान्त मार्ग दर्शन by पेंडसे, कृ. वि. Publication: पुणे कुल वृत्तान्त संघ 1949 . 20 Date:1949 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
22. रावबहादुर नाना मोरोजी : मुंबईचे माजी माजिस्ट्रेट यांचें चरित्र by भिडे, गणेश हरि Publication: . २२५ Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
23. श्रीरघुनाथिवरिचत- भोजनकुतूहलम by Navahasta, Raghunatha Ganesa Publication: . 333 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
24. हरि केशव यांचें चरित्र by रामचंद्र हरि Publication: मुबंई निर्णयसागर 1911 . ६५ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
25. इचलकरंजी संस्थानाच इतिहास by खरे, वासुदेव वामनशास्त्री Publication: पुणे आर्यभुषण छापखाना 1913 . ५३० पृष्ठे Date:1913 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
26. आजपासून पन्नास वर्षांनी by गोखले, कृष्णाजी केशव Publication: मुंबई मनोरंजक ग्रंथप्रसारक मंडळी 1913 . ४५३पृष्ठे Date:1913 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
27. आर्य लोकांचे मूळस्थान अथवा उत्तर ध्रुवाजवळील आर्यांच्या वसाहती विषय वेदांतील पुरावा by ओगल, केशव लक्ष्मण Publication: मुंबई दामोदर सावळारम आणि कंपनी 1910 . ३६० पृष्ठे Date:1910 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
28. आर्य चाणक्य by इसलामपुरकर, वामन शास्त्री Publication: मुंबई एज्युकेशन सोसायटीच्या छापखान्यात प्रसिध्द केले 1890 . ३३० पृष्ठे Date:1890 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
29. आर्य संग्रह भाग : १ by गोंधळेकर, रावजीश्रीधर Publication: पुणे जगिध्दतेच्छु छापखान्यात प्रसिध्द केले 1882 . १६८ पृष्ठे Date:1882 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
30. तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा मुलगी भागुबाई आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगांची गाथा by तु्काराम तात्या Publication: मुंबई तत्त्विववेचक ग्रंथ प्रसारक मंडळीसाठी छापून प्रसिध्द केले 1891 . ३८४ पृष्ठे Date:1891 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
31. भारतीय उपकथा : पुर्वार्ध by लिमये, दत्तात्रय गोपाळ Publication: पुणे चित्रशाळा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1913 . ४२८ पृष्ठे Date:1913 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
32. भारतीय युध्द by लिमये, दत्तात्रय गोपाळ Publication: पुणे चित्रशाळा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1920 . ३०२ पृष्ठे Date:1920 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
33. भरतखंडाचा अर्वाचीन कोश by गोडबोले, रघुनाथ भास्कर Publication: पुणे जगिध्दतेच्छु छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1881 . ५९२ पृष्ठे Date:1881 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
34. भारतीय भुवर्णन कोश प्राचीन by दिक्षित, शंकर बाळकृष्ण Publication: पुणे जगिध्दतेच्छु छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1899 . २८९ पृष्ठे Date:1899 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
35. भारतीय नाटकशास्त्र व नाटय कला आणि पौरस्त्य व पाश्र्वात्य रंगभुमि by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1902 . ३२२ पृष्ठे Date:1902 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
36. भारतीय साम्राज्य : भाग १ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे सत्यप्रकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . २६० पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
37. भारतीय साम्राज्य : भाग -२ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे सत्यपकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . २५१ पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
38. भारतीय साम्राज्य : भाग -३ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे : सत्यप्रकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . २१६ पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
39. भारतीय साम्राज्य : भाग ४ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे सत्यप्रकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . २५७ पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
40. भारतीय साम्राज्य : भाग ५ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे सत्यप्रकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . १७२ पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
41. भारतीय साम्राज्य : भाग ७ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1895 . ३२० पृष्ठे Date:1895 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
42. भारतीय साम्राज्य : भाग ८ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1895 . ३४४ पृष्ठे Date:1895 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
43. भारतीय साम्राज्य : भाग ९ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1900 . २४८ पृष्ठे Date:1900 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
44. भारतीय साम्राज्य : भाग १० by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1901 . ४०४ पृष्ठे Date:1901 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
45. भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके by वाटवे, बापू Publication: मुंबई महाराष्टर् राज्य साहित्य आणि संस्क्रुती मंडळ 2002 . ८४ पृष्ठे Date:2002 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
46. भारतीय पुराणवास्तुशास्त्र : सिहावलोकन by घोष, ए. Publication: मुंबई : संचालक राज्य दप्तर व पुरातत्त्व, महाराष्टर राज्य 1963 . ६८ पृष्ठे Date:1963 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
47. भारतीय वाद्ये by देव, बी चैतन्य Publication: मुंबई महाराष्टर् राज्य साहित्य संस्क्रुत मंडळ 1976 . २५५ पृष्ठे Date:1976 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
48. होमिओपाथिक औषधांचा लक्षण भावना कोश by फाटक, शं. र. Publication: मुंबई : महाराष्टर् राज्य साहित्य संस्क्रुति मंडळ 1964 . ५९५ पृष्ठे Date:1964 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
49. भीष्मपर्व : ओव्या by माधवचंद्रबा Publication: मुंबई शिला छापखान्यात छापल्या 1866 . १९६ पृष्ठे Date:1866 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
50. भोजराजा आणि कालिदास यांच्या गोष्टी by पाठक, दिलीप ज्ञानेश्वर Publication: मुंबई : जगदीश्वर बुक डेपो 1979 . १०९ पृष्ठे Date:1979 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
51. भोपाळसंस्थानाचा इतिहास by लेले, माधवराव व्यंकटेश Publication: मुंबई निणर्यसागर छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1894 . २३१ पृष्ठे Date:1894 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
52. बोलका सिनेमा by जोशी, यशवंत गोपाळ Publication: पुणे विश्वनाथ गणेश ताम्हणकर 1932 . ९१ पृष्ठे Date:1932 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
53. ब्राम्हणवर्णाचे मुळ by थॉमस कन्डी Publication: पश्चिम बंगाल हाग, दाक्तर मार्तिन 1863 . ५० पृष्ठे Date:1863 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
54. महापुरूष ब्रम्होद्रस्वामी धावडशीकर: चरित्र व पत्रव्यवहार by पारसनीस, दत्तात्रय बळवंत Publication: मुंबई: बाबाजी सखाराम आणि कंपनी 1867 . २११ पृष्ठे Date:1867 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
55. मोरोपंतकृत बम्हो्त्तरखंड आर्या by माधवचंद्रोबा Publication: मुंबई शिला छापखान्यात छापून प्रसिध्द केला 1866 . १७२ पृष्ठे Date:1866 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
56. केशवपंडीतकृत श्री. छत्रपति राजाराम महाराज यांचे चरित्र : जिंजीचा प्रवास by बेंद्रे, वासुदेव सीताराम Publication: पुणे पोतदार, दत्तो वामन 1931 . ११२ पृष्ठे Date:1931 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
57. चित्पावन by चापेकर, नारायण गोविंद Publication: पुणे चापेकर, लक्ष्मण नारायण 1938 . ३१४ पृष्ठे Date:1938 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
58. देवांचे स्वभाव व सामर्थ्य याविषयी सिसेरो यांचा निबंध आणि त्यांचे चरित्र by देव, बळवंतराव अनंत Publication: पुणे आर्यविजय छापखान्यांत छापिले 1894 . ३५८ पृष्ठे Date:1894 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
59. देवनागरी मुद्रक्षरलेखन कला : खंड - १ by नाईक, बापु Publication: मुंबई महाराष्टर् राज्य सािहत्य संस्क्रुती मंडळ 1982 . ४७६ पृष्ठे Date:1982 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
60. मोरोपंतकृत द्रोणपर्वाच्या आर्या by मोरोपंत Publication: 1862 . २६६ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
61. गीत गोविंदप्रक्रुत तटिकास by जयदेव Publication: - 1853 . १६७ पृष्ठे Date:1853 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
62. हिंदुचे समाज रचनाशास्त्र by जोशी, गोविंद महादेव Publication: पुणे पंडित विश्वनाथ महादेव जोशी 1856 . ४६३ पृष्ठे Date:1856 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
63. खरडयाच्या स्वारीची बखर by साने, काशिनाथ नारायण Publication: साने, काशिनाथ नारायण 1885 . २५ पृष्ठे Date:1885 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
64. कोलम्बसाचा इतिहास by शास्त्री, माधवराव गोविंदराव Publication: मुंबई अमेरीकन मिशन प्रेस 1859 . १८० पृष्ठे Date:1859 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
65. सर नारायण गणेश चंदावरकर यांची व्याख्याने त्यांच्या अल्प चरित्रासह by सावळाराम, दामोदर Publication: मुंबई दामोदर सांवळाराम आणी मंडळी 1914 . ३६८ पृष्ठे Date:1914 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
66. साधन परिचय : महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास by आपटे, द . वि Publication: पुणे विष्णु गंगाधर केतकर, लोकसंमह छापखाना 1941 . ३८९ पृष्ठे Date:1941 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
67. फुलांची परडी by ओक, विनायक कोंडदेव Publication: मुंबई निणर्यसागर छापखान्यात छापुन प्रसिध्द केला 1886 . ७१ पृष्ठे Date:1886 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
68. मुंबई इलाक्यातील इनामक मिशन खात्यांतील गैरइन्साफ by प्रेसिडंन्सी मुंबई Publication: पुणे ज्ञानप्रकाश छापखान्यात छापुन प्रसिध्द केला 1859 . १४६ पृष्ठे Date:1859 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
69. नाथमाधव कृत गजेंद्र मोक्ष by नाथ माधव Publication: वाई नरहर नारायण पटवधर्न 1911 . १०९ पृष्ठे Date:1911 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
70. गद्यरत्नमाला by बापट, गोविंद शंकरशास्त्री Publication: मुंबई गुजर्र त्र्यंबक जनादर्न 1915 . २०१ पृष्ठे Date:1915 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
71. गीता पद्यमुक्‍ताहार by आठले, कृ्ष्णाजी नारायण Publication: कोची विष्णु केशव सापळे 1884 . २६८ पृष्ठे Date:1884 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
72. घटकाभर करमणूक -१२ by आपटे, हरि नारायण Publication: मुंबई बाबाजी सखाराम आणि कंपनी 1901 . ५८ पृष्ठे Date:1901 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
73. घटकाभर करमणूक :१५ निवळ मसाला by आपटे, हरि नारायण Publication: मुंबई बाबाजी सखाराम आणि कंपनी 1920 . १२६ पृष्ठे Date:1920 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
74. घटकाभर करमणूक :१८ भुताटकीचें घर by आपटे, हरि नारायण Publication: मुंबई बाबाजी सखाराम आणि कंपनी 1902 . ६१ पृष्ठे Date:1902 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
75. घटकाभर करमणूक : २० by आपटे, हरि नारायण Publication: मुंबई : बाबाजी सखाराम आणि कंपनी 1902 . ६५ पृष्ठे Date:1902 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
76. गिरीवासी काव्य by पत्की, बापुजी वैजनाथ Publication: मुंबई रामराव बापुजी पत्की 1915 . ३३९ पृष्ठे Date:1915 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
77. हाच मुलाचा बाप : गद्यपद्यात्मक कौटुंबिक नाटक by वरेरकर, भारर्गवराम विठठल Publication: मुंबई : परचुरे, पुरािणक आिण मंडळी 1933 . १४३ पृष्ठे Date:1933 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
78. हेममुक्‍तासंवाद by जोशी, चिंतामण गणेश Publication: मुंबई : निणर्यसागर छापखान्यात प्रसिध्द केला 1887 . १७९ पृष्ठे Date:1887 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
79. हिमालयाच्या कुशींत by स्वामी अखंडानंद Publication: नागपूर श्रीरामकृष्ण आश्रम . १६५ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
80. अब्दुल दिहलवीकृत इब्राहिमनामा by चौहान, देवीसिंग व्यंकटसिंग Publication: मुंबई संचालक, पुराभिलेख व पुरात्तव विभाग, महाराष्टर् राज्य 1973 . २५८ पृष्ठे Date:1973 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
81. इंद्रायणी नऊ गौरव लेख by ढेरे, रामचंद्र चिंतामण Publication: पुणे दयाणर्व रघुनाथ कोपडेर्कर 1962 . ९१ पृष्ठे Date:1962 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
82. इग्लंडांतील प्रवास by भागवत, भास्कर हरि Publication: मुंबई युनियन प्रेस मध्ये छापुन मुंबई सरकार यांनी प्रकाशित केला 1867 . ५७३ पृष्ठे Date:1867 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
83. जगाचा संक्षिप्त इतिहास by गाडगीळ, हरि रघुनाथ Publication: मुंबई : टामस मेहाम यांच्या छापखान्यात छापला 1857 . १९१ पृष्ठे Date:1857 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
84. संगीत मानापमान by खाडीलकर, कृ्ष्णाजी प्रभाकर Publication: पुणे चित्रशाळा प्रेस 1920 . १०४ पृष्ठे Date:1920 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
85. जमाखर्चाची पद्धती by लिमये, नारायण बल्लाळ Publication: मुंबई : गव्हनर्मेंट सेंशल बुक डेपो 1890 . ४८ पृष्ठे Date:1890 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
86. चितोडनृपनंदिनी : जयदेवी by दातीर, भास्कर रघुनाथ Publication: खानपुर धंनजय छापखाना 1898 . २०२ पृष्ठे Date:1898 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
87. जयसिंगराव नाटक by निमकर, भासकर बल्लळ Publication: मुंबई : गणपत कृष्णाजी छापखान्यत छापिवले 1898 . २४४ पृष्ठे Date:1898 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
88. जीवनयोग by भालचंद्र Publication: मुंबई मनोरंजक मंथूसारक मंडळी . ११० पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
89. जिलब्लास चरित्र by पारसनीस, विष्णू जीवाजी Publication: मुंबई : नशनल प्रेस 1871 . ११० पृष्ठे Date:1871 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
90. कला विमर्श by दाभाडे, बाळकृष्ण Publication: पुणे : ठोकळ प्रकाशन 1881 . ९०० पृष्ठे Date:1881 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
91. कामकंदला नाटक अथवा कामसेन राजा वध by भांडरे, एकनाथ गणेश Publication: पुणे ज्ञानचक्षुछापखान्यांत छापुन प्रसिद्ध केले 1886 . १५७ पृष्ठे Date:1886 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
92. कविचरित्र : हिंदुस्थानातील प्राचीन व अर्वाचीन कवि आणि ग्रंथकार यांचा इतिहास by रामचंद्रजा, जनार्दन Publication: मुंबई गणपत क्रुष्णाजी यांचे छापखान्यांत छापिलें 1860 . २७९ पृष्ठे Date:1860 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
93. दक्षिणा खुरूसुराजाचा इतिहास by भिडे, विष्णु मोरेश्वर Publication: पुणे ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें 1852 . १८७ पृष्ठे Date:1852 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
94. लांच्छिता चंद्रमा by आपटे, हरि नारायण Publication: सातारा आपटे नारयण हरि . १७५ पृष्ठे Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
95. लघु व्याकरण by टिळक, गंगाधर रामचंद्र Publication: रत्नागिरी जगन्मित्र छापखान्यांत छापिले 1859 . ६७ पृष्ठे Date:1859 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
96. लोकहितवादी सरदार गोपाळराव हरि देशममूख by केळकर, गणेश हरि Publication: पुणे माधव रामचंद्र जोशी 1923 . १२० पृष्ठे Date:1923 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
97. लोकमत विजय : केवळ सुष्ट दुष्ट मनोविकारांचा एक विचित्र खेळ by बरवे, अनंत वामन Publication: मुंबई : बाम्बे न्यू प्रेस मध्यें छापिलें 1898 . १२८ पृष्ठे Date:1898 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
98. माझा अटकेपार प्रवास by भाटे, गोविंद चिमणाजी Publication: पुणे भाटे, गोविंद चिमणाजी 1918 . १२२ पृष्ठे Date:1918 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
99. मधुमक्षिका by ओक, विनायक कोंडदेव Publication: मुंबई निणर्यसागर छापखान्यांत छापिलें 1915 . १४७ पृष्ठे Date:1915 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
100. मोरोपंतकृत महाभारत : शांतीपर्व by भिडे, बाळकृष्ण अनंत Publication: मुंबई निणर्यसागर छापखान्यांत छापिले 1904 . १६७ पृष्ठे Date:1904 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |