साने गुरूजी

दुर्दैवी - पुणे देशमुख आणि कंपनी पब्लिशर्स प्रा. लि. 1948 - १५० पृष्ठे

दुर्दैवी

दुर्दैवी