महाराष्ट्रकविवर्यमोरोपंतकृत : रामायणें - भाग ५ (४३-७४) - मुंबई निर्णयसागर छापखान्याचे मालक तुकाराम जावजी यांनी छापून प्रसिद्ध केले 1903 - ४८१ पृष्ठे

/ 622